Water weblog

Guido van der Wedden

Prinsjesdag: waterproblemen Randstad worden niet opgelost

Het water bedreigt ons van twee kanten: van zee en van de rivieren. Waar die watermassa’s elkaar ontmoeten, ligt veel land - waaronder Delfland - meters beneden zeeniveau. Het ontwerp Nationaal Waterplan bracht dit met onderstaande illustratie van de waterproblemen in de Randstad in beeld: zowel de verzilting, de overstromingsrisico’s alsmede de knellende zoetwatervoorziening. Alleen al om Zuid-Holland Zuid in de komende 50 jaar te beschermen is onder de huidige omstandigheden 6 tot 8 miljard euro nodig. Op Prinsjesdag 2014 wordt echter bekend gemaakt dat grote systeemingrepen om deze waterproblemen op te lossen niet meer worden meegenomen in het Deltaprogramma. Volgens de Adviesgroep Borm & Huijgens een faliekant foute keuze: de Randstad loopt hierdoor direct gevaar.

In tal van publicaties heeft deze Adviesgroep er eerder op gewezen dat het Deltaprogramma niet komt met afdoende maatregelen voor waterveiligheid, zoetwatervoorziening en milieu. Nu waarschuwt Borm en Huijgens opnieuw in de publicatie Waterproblemen Randstad niet opgelost door Clemens de Witte. Systeemingrepen zijn volgens hem wel degelijk op korte termijn nodig om de geschetste problemen op te lossen: "Alleen met grote waterloopkundige maatregelen is het mogelijk het omslagpunt zee en rivieren te verleggen naar een regio met veel minder risico’s en waar voldoende waterbergend vermogen te realiseren is. Het voorstel op Prinsjesdag moet dan ook in het landsbelang door de Tweede Kamer worden teruggedraaid!"

Dit zijn de waterproblemen die moeten worden opgelost in de Randstad (Afbeelding: ontwerp Nationaal Waterplan, 2008):

Adviesgroep Borm & Huijgens maakt zich onder meer zorgen om de volgende punten:

  1. Onvoltooide kustlijnverkorting
    De Deltawerken verminderden de dreigende zeegatdynamiek, maar de Westerschelde en de Nieuwe Waterweg zijn vanwege de havens in open verbinding gebleven met de zee. Beide vormen de grootste bedreiging voor de Lage Landen en met name het Rijnmond-Drechtstedengebied!     
  2. Alsmaar zouter
    Verzilting wordt langzaam een groot probleem. Het artikel ‘Zinloos verzilten’ geeft aan dat het geen oplossing is om het zoute water en getijde ‘met open armen’ binnen te halen, zeker niet zonder voldoende aanvoer van rivierwater. Alleen met voldoende zoet water kan tegendruk gegeven worden om de sluipende verzilting van Nederland terug te dringen.
  3. Berekenen en analyseren
    Er mist nog altijd een nationaal kader waaraan men kan toetsen. Een integrale systeembenadering kan leiden tot een fundamenteel andere aanpak van het Deltaprogramma en tot aanpassing van het Nationaal Waterplan. Met een goede maatschappelijke kosten- en batenanalyse kunnen plannen vergeleken worden op hun bijdragen aan waterveiligheid, zoetwatervoorziening en milieu.

Lees het volledige artikel hier.

De AWP Delfland zal in de commissie Waterveiligheid vragen om een reactie van Delfland op deze punten.

Weergaven: 347

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2022   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden