Water weblog

Guido van der Wedden

Studenten ontwerpen amfibische woonwijk

Vijf studenten van de hogeschool Rotterdam gaan een wijk ontwerpen die kan gaan drijven als de polder waarin deze wijk gebouwd is onder water loopt. Dit om door middel van meervoudig ruimtegebruik piekwaterberging in de volgebouwde randstad mogelijk te maken. De studenten beginnen maandag en worden begeleid door DeltaSync en door mij.

In de Randstad is een tekort aan waterberging en dat is met name in stedelijk gebied moeilijk in te vullen. Initiatieven als de Rotterdamse waterpleinen zijn een begin, maar zorgen niet voor de grote hoeveelheden kubieke meters waterberging. Eigenlijk zouden daarvoor waterbergingen in grote, lege graslandpolders gebouwd moeten worden, die men in noodgevallen kan laten vollopen, zoals in de Woudse Polder. Deze waterbergingen nemen echter veel ruimte in, terwijl met de stedelijke druk op ons gebied hier weinig ruimte voor wordt gelaten.


Een voorbeeld is de Polder Schieveen, tussen Rotterdam en Delft. Bij hevige regenval wordt deze polder - die geen officiële status heeft als waterberging - in noodgevallen wel eens gecontroleerd gevuld met water uit het kassengebied oostelijk van deze polder (richting Berkel). Bij gebrek aan andere locaties zou het hoogheemraadschap van Delfland deze groene polder mogelijk in de toekomst willen bestemmen als waterberging, maar dat betekent dat er nooit meer gebouwd zal kunnen worden. De gemeente Rotterdam zal hier niet blij mee zijn.

De studenten gaan hiervoor - naar analogie van de floating cities van DeltaSync - een concept uitwerken voor een woonwijk in een polder die normaliter gewoon droog staat. Bij hevige regenval, eens in de tien jaar (in de toekomst vaker), kan deze polder gebruikt worden als noodberging door hem vol te laten lopen met water.

Hoe komt deze wijk er uit te zien? Welke eisen worden gesteld aan de woningen? Gedacht kan worden aan drijvende woningen die bij het leegpompen van de berging weer zakken. Hier heeft het Deltaprogramma al een concept voor gepresenteerd, zie afbeelding hierboven. Maar zijn er andere, betere oplossingen? En hoe zit het met de infrastructuur: moeten de wegen drijven of dient iedere wijkbewoner een bootje te hebben? Dat zijn vragen die de studenten zullen beantwoorden.

Bij volgende nieuwbouwplannen in een nu nog lege, groene polder, zouden dan dit soort amfibische woonwijken gebouwd kunnen worden, gecombineerd met de functie waterberging. Met de presentatie van dit soort plannen zou de acceptatie bij gemeentes voor het bestemmen van een vanuit waterstaatkundig oogpunt noodzakelijke waterberging kunnen toenemen.

Weergaven: 153

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2021   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden