Water weblog

Guido van der Wedden

Grondwatervervuiling Westerkwartier geen reden tot zorg

Het diepere grondwater tussen de Nieuwe Schoolstraat en Buitenwatersloot te Delft blijkt ernstig verontreinigd te zijn. Dit meldt de gemeente in een brief aan de direct omwonenden. Volgens de gemeente zijn er geen risico's voor de bevolking, ook niet bij het eten van groente of fruit uit eigen tuin. De verspreiding van de vervuiling blijkt niet te komen door de grondwateronttrekkingen in de buurt.

Op de Nieuwe Schoolstraat 10-12 was van 1922 tot 1960 de wasserij van A. Osselen gevestigd. In 2010 heeft een bodemonderzoek aan de Nieuwe Schoolstraat plaatsgevonden om de gevolgen van de voormalige bedrijfsactiviteiten van deze wasserij te onderzoeken. Dit bodemonderzoek heeft aangetoond dat er verontreinigingen zijn in het grondwater. Uit nader onderzoek blijft dat het grondwater in de omgeving van de Nieuwe Schoolstraat, Hovenierstraat en delen van de Westerstraat en Pootstraat ernstig verontreinigd is. Het gaat om chloorkoolwaterstoffen op een diepte van 3 tot 5,5 meter diepte. In het ondiepere grondwater komen ook verontreinigingen voor, maar in veel mindere mate.

Kaart met daarop de verspreiding van de vervuiling

De aangetroffen verontreiniging wordt door de gemeente niet actief gesaneerd omdat deze 'geen risico's oplevert voor de bewoners'. Ook heeft deze geen invloed op de waarde van de huizen en grondpercelen in de wijk. Omdat ik, net als verschillende van mijn buren, zelf fruit teel in mijn tuin, was ik hier niet gerust op. Ik heb daarom enkele vragen gesteld aan de gemeente over hoe schadelijk is om dit fruit te eten.

Uit de beantwoording blijkt het eten van fruit geen problemen op te leveren: 'Voor fruitbomen (i.e. appelboom) kan uitgegaan worden van een wortelgestel van circa 1 meter. Een kiwi wortelt zeer oppervlakkig en heeft in de zomer behoefte aan extra water. En ook voor een druif geldt dat deze relatief oppervlakkig wortelt met een breed wortelgestel. De vijg wortelt in het algemeen dieper dan 1 meter en kunnen water van diep halen.' Daarnaast blijken 'de aangetroffen specifieke stoffen (de gehalogeneerde, vluchtige koolwaterstoffen) niet tot nauwelijks opgenomen te worden door vruchtdragende planten'. Andere chloorhoudende stoffen zoals PCB’s (Polychloor bifenyl), aldrin en dieldrin zijn wel opneembaar. Bestrijdingsmiddelen gebaseerd op deze stoffen zijn door hun schadelijke eigenschappen inmiddels verboden.

Ter nuancering wordt door de gemeente nog opgemerkt: 'Stel dat er bij u in de tuin hoge concentraties van stoffen aanwezig zijn die wel door groente en/of fruit zouden worden opgenomen, dan nog zult u dagelijks uit uw tuin moeten eten om een gezondheidsrisico te lopen.'

Nieuwe Schoolstraat, 1971 (bron: archief Delft)

In 2010 was nog niet bekend dat de verspreiding van de verontreiniging verder ging dan direct rondom de Nieuwe Schoolstraat 10-12, twee jaar later blijkt deze tot nabij de Buitenwatersloot te zijn aangetroffen. Is de verspreiding van de vervuiling in noordelijke richting waardoor deze onder mijn huis terecht is gekomen wellicht te wijten aan de grondwateronttrekking door DSM of in het kader van de bouwwerkzaamheden aan de spoortunnel in Delft? Ook hier heb ik de gemeente enkele vragen over gesteld.

Uit de beantwoording blijkt dat de verontreiniging zich bevindt in het eerste Holocene zandpakket (3,0-5,5 meter minus maaiveld). DSM gist onttrekt grondwater vanuit het eerste watervoerende pakket. Dat zit op een diepte van 20-40 meter minus maaiveld. DSM kan dus niet de oorzaak zijn. Ook de werkzaamheden ten behoeve van de spoortunnel hebben hier volgens de gemeente niets mee te maken: 'Ten behoeve van het onderzoek naar de verspreiding van de verontreiniging is de grondwaterstroming in het eerste Holocene zandpakket bepaald. Deze is zuid tot zuidoostelijk gericht. Ook wijzen metingen die zijn verricht in het kader van de werkzaamheden in de spoorzone uit dat in het Westerkwartier de grondwaterstroming niet wordt beïnvloed.'

Als bewoner, maar ook als bestuurder van de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier blijf ik de gemeente in dit dossier uiteraard kritisch volgen.

Weergaven: 801

Reactie van Guido op 21 December 2012 op 21.30

In vervolg op de eerdere vragen heb  ik de gemeente nog vraag gesteld hoe het kan dat de grondwaterstroming in het eerste Holocene pakket zuid tot zuidoostelijk is, terwijl de vervuiling zich in dat pakket vanaf de Nieuwe Schoolstraat in noordelijke richting heeft verspreid.

Hierop kreeg ik als antwoord: "In eerste instantie dachten wij dat de vermoedelijke bron van de verontreiniging de wasserij was. Dat kan nog steeds voor een deel van de verontreiniging, maar vermoedelijk is ook een deel van de verontreiniging afkomstig van een noordelijker gelegen bron. Deze hebben wij echter niet kunnen achterhalen. Als u wilt kan ik u in het nieuwe jaar het meest recente bodemonderzoek digitaal sturen, waarin op de mogelijke bronlocatie(s) wordt ingegaan."

Wordt dus vervolgd in het nieuwe jaar!

Reactie van Guido op 8 Januari 2013 op 16.54

Dat wilde ik natuurlijk graag.

Het volledige rapport met betrekking tot het onderzoek naar grondwaterverontreinigingen in de omgeving Buitenwatersloot/ Westerstraat/ Hovenierstraat/ Nieuwe Schoolstraat is hier te vinden.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2022   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden