Water weblog

Guido van der Wedden

De blog van Guido (196)

AWP: niet bouwen in uiterwaarden Buurmalsen

De AWP is blij met het negatieve advies dat waterschap Rivierenland heeft gegeven ten aanzien van de plannen die er zijn om te bouwen in de uiterwaarden van Buurmalsen. De Linge functioneert als waterberging bij hevige neerslag en hoge rivierafvoeren. Dat was rond de jaarwisselingen van afgelopen en vorig jaar goed te zien. Door…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 17 Februari 2024 op 11.07 — Geen reacties

Verdwijnen de waardevolle sloten uit het landschap, ter wille van de efficiënte landbouw?

Sloten zorgen voor biodiversiteit in het agrarische gebied en ze zijn een belangrijk groen lint in het agrarische gebied voor insecten, kleine zoogdieren en vogels. Om te voorkomen dat mest uitspoelt naar sloten of landbouwgif erin terecht komt, zijn er langs de sloten zogenaamde bufferstroken ingesteld, wat inhoudt dat boeren die strook moeten vrijhouden van mest en bestrijdingsmiddelen. Dat lijkt prachtig, maar in Overijssel blijken boeren massaal sloten te dempen om deze regel te…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 14 Februari 2024 op 20.00 — Geen reacties

Peilen Alblasserwaard toch weer omlaag

Het algemeen bestuur (AB) van waterschap Rivierenland heeft op 9 oktober het peilbesluit van de Alblasserwaard vastgesteld.  Diverse partijen betoogden dat ze het jammer vonden dat er niet gekozen is voor vernatting van het gebied om veenoxidatie en bodemdaling te voorkomen. Wat is het vergezicht, de visie van het waterschap? Hoe lang kunnen we hiermee nog doorgaan? Anderen hielden vast aan het standpunt waterschap heeft als functionele overheid de taak het peilbeheer aan te passen…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 9 Oktober 2023 op 23.30 — Geen reacties

Naar een beter lokaal bestuur in Nederland

In het manifest 'naar een beter bestuur van Nederland' beschrijft Pieter Omtzigt zijn zorgen over het functioneren van ons landsbestuur en geeft ideeën over hoe dit te verbeteren. Veel van de punten uit dit manifest herken ik op decentraal niveau. Ook hier zou een en ander aan verbeteringen mogelijk zijn.

Ik constateer dat de…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 27 Juli 2023 op 7.00 — Geen reacties

Hogere belasting voor iedereen in Rivierenland

De AWP heeft ingestemd met een gelijkmatige lastenstijging voor 2024, waarbij de tarieven voor huurders, woningeigenaren, agrariërs, natuur en bedrijven allemaal ongeveer gelijk stijgen. Een door de AWP gewenste verschuiving waarbij huurders ontlast en eigenaren van bedrijven extra belast zouden worden, is niet mogelijk binnen het huidige belastingstelsel zonder dat natuur, boeren en woningeigenaren ook extra meestijgen. Het ziet er naar uit dat dit na invoering van het nieuwe…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 2 Juli 2023 op 21.30 — Geen reacties

AWP wil snel duidelijkheid gezondheidsrisico's door PFAS voor omwonenden Chemoursfabriek

De waterschapspartij AWP voor water, klimaat en natuur wil naar aanleiding van al het nieuws over PFAS-vervuiling door de Chemoursfabriek vandaag dat er snel duidelijkheid komt voor omwonenden van de fabriek over welke risico's zij lopen voor hun gezondheid bij het wonen en recreëren in hun directe omgeving. Algemeen Bestuurslid Guido van der Wedden stelde daarom…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 29 Juni 2023 op 20.30 — 1 commentaar

Dijkversterking Heesselt leidt lokaal tot onvrede

De Waalbandijk tussen Tiel en Waardenburg wordt komende jaren versterkt. Waterschap Rivierenland heeft hier aannemerscombinatie Mekante Diek (Dura Vermeer, Ploegam, Van Oord) voor gecontracteerd. De bewoners van de Waalbandijk 62 tot en met 66 te Heesselt zijn ontevreden over de communicatie van het waterschap, de gemeente en de aannemer van de dijkversterking. Daarnaast begrijpen zij niet waarom hun tuinen onder een dikke laag klei moeten verdwijnen, terwijl verderop door toepassing…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 22 Juni 2023 op 21.08 — 1 commentaar

AWP stemt tegen bestuursprogramma en voor heemraden

In de eerste vergadering van het nieuwe Algemeen Bestuur van waterschap Rivierenland op 31 mei heeft de AWP tegen het coalitieprogramma gestemd, maar vóór de kandidaat heemraden in het nieuwe college. De AWP wenst het nieuwe college veel succes en ziet uit naar een constructieve samenwerking komende vier jaar.

Na de verkiezingen is in opdracht van de winnaar van de verkiezingen, de BBB, door de informateur verkend op welke manier tot een stabiele coalitie voor…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 1 Juni 2023 op 8.00 — Geen reacties

AWP Rivierenland behoudt zetel

AWP Rivierenland behoudt zetel

23 maart 2023 - Ondanks het landelijke politieke mediageweld en de onvrede met Den Haag die in alle waterschappen tot een grote winst voor de BBB heeft geleid, heeft de AWP landelijk gezien ongeveer hetzelfde aantal zetels weten te behouden. Ook de AWP Rivierenland heeft zijn zetel weten te behouden.

Lokaal, groen en benaderbaar

Langs deze weg willen we onze kiezers van harte bedanken voor hun vertrouwen. Waterbouwkundig…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 23 Maart 2023 op 7.30 — Geen reacties

AWP RIvierenland trapt campagne af op Loevestein

Loevestein – Over ongeveer een maand zijn er, naast provinciale verkiezingen, ook verkiezingen voor het waterschap. De AWP voor water, klimaat en natuur trapte zaterdag 11 maart de verkiezingscampagne af op kasteel Loevestein. Het klimaat verandert veel sneller dan we eerst dachten, stelt de AWP:  Hoosbuien, hitte en droogte bedreigen onze leefomgeving. Ook de natuur komt in de verdrukking. De AWP wil voortvarend aan de slag met…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 11 Februari 2023 op 15.57 — Geen reacties

AWP wil eerlijkere verdeling waterschapslasten

Deze maand valt de aanslag voor de waterschapsbelasting in Rivierenland op de mat. Deze belasting gaat elk jaar omhoog, maar de belasting voor huishoudens gaat relatief veel harder omhoog dan die van bedrijven. De AWP wil dat hier een einde aan komt en pleit voor een eerlijkere verdeling van lasten tussen inwoners, boeren en bedrijven.Huishoudens via WOZ-waardestijging dubbel getroffen

De watersysteemheffing wordt berekend aan de hand van de…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 11 Februari 2023 op 9.30 — Geen reacties

Waterschap kan ook aan landbouwtransitie bijdragen

Waterschap kan ook aan landbouwtransitie bijdragen

AWP pleit voor lager tarief waterschapsbelasting voor bioboeren

2 februari 2023 – De AWP Rivierenland vindt een goede waterkwaliteit en schone leefomgeving belangrijk. De veeteelt is één van de veroorzakers van vervuiling. Daar moet wat aan gebeuren, maar zoals de stikstofcrisis nu aangepakt wordt is niet de juiste manier. De AWP Rivierenland is voorstander van een landbouwtransitie met respect voor…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 26 Januari 2023 op 20.30 — Geen reacties

Bouwen in uiterwaarden oorzaak wateroverlast Linge

AWP vindt dit wake up call: stop met bouwen in uiterwaarden

15 januari 2023 – Door de aanhoudende regenval van de afgelopen tijd is er wateroverlast in het westen van het rivierengebied. Op sommige plekken staan straten en velden blank, en zijn kelders, schuren en woningen ondergelopen. Wat niet in het nieuws komt is dat dit schuren en woningen betreft die buitendijks…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 14 Januari 2023 op 20.00 — 1 commentaar

Landbouwtransitie alleen met respect voor en in overleg met boeren

De AWP Rivierenland vindt een goede waterkwaliteit en schone leefomgeving belangrijk. De veeteelt is, net als de industrie, een van de veroorzakers van veel vervuiling. Daar moet wat aan gebeuren, maar zoals de stikstofcrisis nu aangepakt wordt is niet de juiste manier. De AWP Rivierenland is voorstander van een landbouwtransitie met respect voor de boeren en de natuur, in overleg met de boeren. De boeren moet ook zelf het voortouw nemen, door over te stappen naar schonere…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 7 December 2022 op 18.30 — 2 commentaren

Inwoners Rivierenland wederom slecht geïnformeerd bij verkiezingen

Waterschap Rivierenland brengt weer geen verkiezingskrant uit

De lokale waterschapspartij AWP is verbolgen over het feit dat waterschap Rivierenland geen papieren verkiezingskrant met informatie over alle deelnemende partijen uitgeeft. Een democratische blamage.

Waterschapsverkiezingen raken al snel ondergesneeuwd tussen het verkiezingsgeweld voor de provinciale statenverkiezing/ eerste kamer. Dat…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 6 December 2022 op 14.00 — Geen reacties

Watertappunt Enspijk geplaatst

In elk dorp binnen onze gemeente een openbaar kraanwatertappunt, waar passerende wandelaars/ fietsers/ overige toeristen in de zomer gewoon op straat water kunnen drinken, of hun flesje kunnen bijvullen. Dat was het idee dat ik indiende voor het leefbaarheidsbudget 2018 van de gemeente. Te beginnen in mijn eigen dorp, Enspijk.…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 20 Oktober 2022 op 20.30 — Geen reacties

Eigenaren dijkwoningen betalen minder OZB

In 'De Gelderlander - Rivierenland' van 13 maart 2018 was te lezen dat uit een uitspraak van de Hoge Raad vorig jaar blijkt dat dijken, vanwege hun publiekrechtelijke functie, niet meegerekend mogen worden in de OZB-waardebepaling. Volgens deze uitspraak betekent dit dat de WOZ-waarde van een dijkwoning flink lager zou moeten zijn dan tot nu toe gehanteerd. Eigenaren van dijkwoningen kunnen bezwaar maken tegen hun WOZ-beschikking. Mocht dit bezwaar gehonoreerd worden, kunnen ze tot…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 15 Oktober 2022 op 19.30 — 1 commentaar

15 mars 2023 - elections des 'Waterschappen'

Le 15 mars 2023 auront lieu les élections pour les 'Waterschappen', les conseils généraux de l’administration des eaux. Les Pays-Bas avec ces 'Waterschappen' ont une manière efficace pour prévenir les inondations : ils s’occupent principalement de la protection contre les inondations. Il est donc important d'aller voter pour ces élections, car sans ces administrations des eaux les Pays-Bas, comme par exemple la France, seraient tourmentés régulièrement par des inondations. Guido van…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 10 Oktober 2022 op 7.00 — Geen reacties

March 15th, 2023 - Water Board Elections

In December 2014, parts of Thailand and Malaysia were immersed, in September parts of Pakistan and India were devastated by inundations. Closer, in Europe, floods also occur regularly: in October 2014 more than 30 people died after heavy floods in Turkey; in November parts of France were overflown and in June 2013 Germany coped with floods. The Dutch, however, have found an efficient way to prevent their country from flooding: the existence of institutions called "waterschappen",…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 8 Oktober 2022 op 7.30 — Geen reacties

15 marzec 2023 - Wybory do Spółek Wodnych

15 marca 2023 roku odbędą się wybory do spółek wodnych. Holandia uchodzi za pioniera w systemach zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Ochrona przeciwpowodziowa prowadzona jest na szczeblu państwowym i  regionalnym. Holandia podzielona jest na 24 mniejszych obszarów, nad którymi czuwają specjalne spółki wodne. Okolice Dordrecht, i częścią Nijmegen przynależą do ‘’waterschap Rivierenland’’.

 

Guido van der Wedden z partii…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 21 Januari 2022 op 19.30 — Geen reacties

Maandarchieven

2024

2023

2022

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

© 2024   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden