Water weblog

Guido van der Wedden

De blog van Guido (172)

Strijp twee jaar open voor scheepjes

Het is nu officieel: het Delflandse college heeft besloten de Strijp en de Reijnerwatering onder voorwaarden open te stellen. Hiermee komt een lang gekoesterde wens van mij in vervulling, waar mij ik sinds 2014 namens de AWP Delfland voor in heb gezet.De Strijp en de Reijnerwatering vormen een verbinding tussen de vaarwateren in Den Haag en in het Westland en Midden Delfland. Door de openstelling kunnen mensen straks met kleine boten (vanwege geringe diepte en brughoogten) ook… Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 31 Maart 2017 op 6.04 — Geen reacties

Spoorbrug na protest hoger

ProRail verdubbelt het spoor tussen Rijswijk en Delft. Daarbij komt er ook een nieuwe spoorbrug over de Kerstanjewetering, bij 't Haantje, op de grens van Rijswijk en Delft. De brug over de Kerstanjewetering dreigde daarbij te laag te worden. Namens de watersporters heb ik daarom twee jaar geleden een zienswijze ingediend op dit plan. Het…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 24 December 2016 op 9.10 — Geen reacties

Pilot: Strijp open voor recreatiescheepjes!

De Strijp gaat komend jaar hoogstwaarschijnlijk bij wijze van pilot open als vaarweg. Dat bleek vandaag bij bespreking in de commissie Stedelijk Water en Watersysteem van het hoogheemraadschap van Delfland. Inmiddels heeft Delfland de effecten…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 1 November 2016 op 21.44 — 1 commentaar

Delft en Delfland maken er opnieuw een potje van

Een paar jaar geleden trokken bewoners van de Wippolder in Delft aan de bel bij de AWP Delfland: maaiboten van de gemeente Delft veroorzaakte toen een massale slachting…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 25 Oktober 2016 op 15.30 — Geen reacties

Nieuw bloed bij de AWP Delfland

Leo Boekestijn volgt mij per november 2016 op als algemeen bestuurslid bij Delfland namens de Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland. Ik verhuis naar buiten het gebied, na er bijna 8 jaar de belangen van de inwoners te hebben behartigd in het waterschapsbestuur. Westlander en gemeenteraadslid Leo Boekestijn…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 13 September 2016 op 8.30 — 1 commentaar

Zeereep in gevaar door Pokémon?

In de duinen bij Kijkduin in Den Haag zijn veel zeldzame Pokémon te vangen voor de spelers van deze populaire app. Duizenden spelers trekken daarom naar Kijkduin, dat al uitgeroepen is tot Pokémon-hoofdstad van Nederland. Gevolg, volgens de Volkskrant vandaag: kapotgetrapte duinen. Wat betekent dit voor de zeewering, zo vlak voor de herfst vraag ik me af?

De buitenste…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 19 Augustus 2016 op 17.54 — Geen reacties

Strijp blijft voorlopig verboden voor bootjes

De Strijp gaat hoogstwaarschijnlijk dit jaar nog niet open als vaarweg, ook niet als pilot. Dat bleek vandaag bij bespreking in de commissie Stedelijk Water en Watersysteem van het hoogheemraadschap van Delfland. Namens de AWP Delfland vroeg ik hierom. Deze vraag kreeg brede steun vanuit de commissie, met name van CDA en VVD, die voor een pilot nog in dit…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 10 Mei 2016 op 16.34 — 8 commentaren

Vaar je mee? Zaterdag 16 april opening Westsingelgracht

Het vaarseizoen is weer van start gegaan en er is goed nieuws: er kan weer gevaren worden op de Westsingelgracht in het centrum van Delft. Een uniek moment, want dit deel van de doorgaande vaarroute was door de bouwwerkzaamheden voor de spoortunnel ruim vijf jaar niet toegankelijk. Met de opening van de Westsingelgracht is Delft weer goed bereikbaar over het…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 8 April 2016 op 23.12 — 1 commentaar

SP Vlaardingen moet zelf de boer op!

De Vlaardingse wethouder Arnout Hoekstra (SP) start een actie tegen het besluit van Delfland de kwijtschelding voor minima van de belasting voor zuivering van rioolwater te schrappen. Uniek, een wethouder die een democratisch besluit van een ander bestuursorgaan niet kan verkroppen omdat hij het er niet mee eens is en een protestactie start. Wat de SP daarbij vergeet…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 31 Januari 2016 op 21.26 — 5 commentaren

Provincie betaalt alsnog mee aan kadeverbetering Overschie

De provincie Zuid-Holland gaat naar aanleiding van een motie uit 2014 van de Algemene Waterschapspartij (AWP) nu alsnog ruim drie ton meebetalen aan de overversterking door Delfland in Rotterdam Overschie. 


Eind 2014 diende ik namens de AWP Delfland een…
Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 22 Januari 2016 op 22.00 — Geen reacties

Omgeving voelt nattigheid A4 Midden-Delfland

Deze maand besloot het hoogheemraadschap van Delfland tot het verlenen van de vergunning voor het tot in lengte van dagen wegpompen van grote hoeveelheden grondwater uit de lekkende tunnelbak van de A4 Midden-Delfland. Daarmee was het laatste obstakel voor de opening van de weg weggenomen. Inmiddels rijden er dagelijks vele auto's over de weg. In de omgeving blijven echter grote zorgen over de effecten van dit weglekkende grondwater op de omgeving. De AWP Delfland volgt het dossier…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 29 December 2015 op 21.00 — 1 commentaar

Stichting gezocht voor koop oud gemaal Delftse Hout

Het oude gemaal Nootdorp in Delftse Hout uit 1841 kan eindelijk een nieuwe bestemming krijgen. Na 6,5 jaar getwijfel en gedoe lijkt Delfland het nu eindelijk te gaan verkopen, bij voorkeur aan een stichting met ideëel doel. Het gemaal is vervallen, verzwakt de veenkade en staat op vervuilde grond. Het wordt sinds 2003 niet meer gebruikt, er staat een nieuw gemaal naast. In 2009 wilde het college van D&H het gemaal daarom slopen. Dankzij interventie van de AWP Delfland kon het…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 19 December 2015 op 10.00 — 2 commentaren

Beperken kwijtschelding houdt waterschapslasten betaalbaar voor iedereen

Gemeenten moeten armoedeprobleem zelf oplossen

De Haagse wethouder sociale zaken & werkgelegenheid Rabin Baldewsingh (PvdA) trekt in de Volkskrant fel van leer tegen het voorstel tot afschaffing van de kwijtschelding van de zuiverinsgheffing door het hoogheemraadschap van…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 15 November 2015 op 18.20 — 2 commentaren

Buitenwatersloot in april 2016 weer open voor scheepvaart

De vaarverbinding van Westland en Midden-Delfland naar het Rijn-Schiekanaal…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 4 November 2015 op 22.00 — 2 commentaren

Gedempte Tankgracht Clingendael weer open

De Tankgracht in Clingendael ligt vol bladeren. Bewoners van de Haagse wijk Benoordenhout spreken op hun facebookpagina zelfs van de 'gedempte Tankgracht'. Melden bij de gemeente: "De gemeente gaat niet over baggeren, u moet bij Delfland zijn". Melden bij Delfland dan maar: "Delfland gaat wel over baggeren, maar niet over bladeren in de sloot en dat is hier het probleem, u moet bij de gemeente…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 1 November 2015 op 14.00 — 1 commentaar

Bodemvervuilingen Voorburg aangepakt

De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat volgens de Voorburgse Courant starten met het saneren van enkele zware bodemverontreinigingen. Op de locatie van de voormalige Haveman Edelmetaalchemie (1952-1987) is het grondwater over een oppervlak van maarliefst 12.000 vierkante meter vervuild. Ook op andere locaties moet de bodem gesaneerd worden, of is 'nazorg' nodig. De Voorburgse milieuactiegroep Black Water Gate, die jaren geleden al aan de bel trok over deze vervuilingen, maar van…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 11 Oktober 2015 op 11.30 — 1 commentaar

Varen van Westland naar Den Haag via 'geheime' route

Afgelopen jaren heb ik namens de AWP Delfland geprobeerd Delflands taken op het gebied van vaarwegbeheer scherp te krijgen. Het vaarwegbeheer is geen primaire taak van Delfland, maar ik vind dat wij - zonder dat hier kosten aan verbonden hoeven te zijn -…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 24 September 2015 op 18.00 — 2 commentaren

Delfland beschermt vaarwegen tegen lage bruggen!

Per september trekt de provincie Zuid-Holland de bescherming van de vaarwegen in. Watersporters waren bang dat het daarmee makkelijker zou zijn om lage bruggen in ons gebied te bouwen, die de vaarwegen zouden blokkeren. Die zorgen zijn ongegrond: het hoogheemraadschap van Delfland wordt weliswaar geen vaarwegbeheerder, maar krijgt wel een regiefunctie en daar wordt actief…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 8 Augustus 2015 op 14.30 — Geen reacties

Iedereen betaalt straks 25 cent per dag voor doortrekken wc

Uitvoering van het armoedebeleid is in Nederland gedelegeerd aan gemeenten, die hiervoor geld van het rijk krijgen. Ook andere overheden doen aan inkomenspolitiek: waterschappen verlenen kwijtschelding. Dat is echter geen kerntaak. De coalitie, die sinds de verkiezingen aan het roer van het hoogheemraadschap van Delfland staat, wil dit veranderen. In november valt hierover een besluit.

Stevige dijken blijven kwijtgescholden

De Algemene…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 29 Juli 2015 op 20.30 — 3 commentaren

Westland onbereikbaar voor pleziervaart

Watersporters maken zich grote zorgen over de plannen om Delft vanaf het Reinier de Graafgasthuis te verbinden met de A4 door het doortrekken van de Hooipolderweg in Den Hoorn. Hierdoor zal veel meer verkeer gaan rijden over de brug over de Gaag, de belangrijkste vaarroute van Delft naar Midden-Delfland en het Westland. Deze zeer lage brug kan straks veel minder vaak voor de scheepvaart open gaan, waardoor Midden-Delfland en Westland vanuit Delft onbereikbaar worden voor…

Doorgaan

Toegevoegd door Guido op 7 Juli 2015 op 22.30 — Geen reacties

Maandarchieven

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

© 2018   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden