Water weblog

Guido van der Wedden

De binnenstad van Delft heeft bij hevige regenval jarenlang wateroverlast gekend (1998, 2000, 2004). Ondanks het plaatsen van een grote pomp liep op donderdag 14 juni 2007 de Rietveldgracht weer over. De bewonersorganisatie ‘t Nieuwe Werk en het bewonersplatform Binnenstad Noord hebben twee maal per jaar overleg onder voorzitterschap van de gemeente Delft, waar ondermeer de steeds terugkerende wateroverlast in deze buurten op de agenda staat.

Op 9 december 2008 openden het hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Delft na vijf jaar intensieve samenwerking feestelijk een aantal afsluitconstructies. Met het gereedkomen van dit project is de oostelijke binnenstad naar eigen zeggen van Delfland beter beschermd tegen wateroverlast door intensieve regenval.

Dinsdag 7 juni 2009 met een forse regenbui liep de Rietveldgracht echter weer over en de bewoners die dit doorgaven aan Delfland, kregen net als in 2007 te horen: “de peilschalen, 3 stuks, geven niet aan dat de gracht overloopt, er is dus niets aan de hand”. Daarnaast vinden ze het verschrikkelijk dat na een overstroming van het riool ze zelf de poep van de straat moeten vegen. Ze hebben geen vertrouwen meer in Delft en Delfland. Zie ook onderstaand bericht in het AD:


De bewoners hebben daarom op 22 juni 2009 gevraagd om deze overstroming op de agenda te zetten van het halfjaarlijks overleg op 5 november en ook gevraagd of er weer eens iemand van Delfland aanwezig kan zijn.

In de vorige Verenigde Vergadering heb ik aan het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden een aantal vragen gesteld over de problematiek in de Delftse Binnenstad. Zie ook dit bericht in Delft op Zondag.

Naar aanleiding daarvan ben ik daarom met hoogheemraad Arie van den Berg meegegaan naar het overleg van bewonersorganisaties en gemeente Delft over de wateroverlast in de binnenstad van Delft.

Er blijken in dit deel van de Binnenstad twee aparte problemen te bestaan:
1. bij hevige regenval loopt het riool over en komt rioolwater op straat,
2. bij peilstijging van de boezem loopt de straat onder vanuit de gracht.

Het lijkt erop dat sinds het plaatsen van pompen en schotten dit tweede probleem zich niet meer voorgedaan heeft. Daarnaast zouden in het voorjaar van 2010 de kantelstuwen in de binnenstad moeten werken, de gecorrodeerde onderdelen zouden dan moeten zijn vervangen. Daardoor kan de binnenstad van de boezem afgesloten worden. De overstromende straten in 2007 en juni 2009 hebben dus niets te maken met de niet-functionerende kantelstuwen.

Het eerste probleem is daar namelijk de oorzaak van: het riool loopt over. Er zijn ook problemen met de goten die hun water niet kwijt kunnen in de grachten omdat ze verstopt zijn. Daarom is Delft nu bezig met aanpassingen aan het riool. Na juni heeft men weer een deel van het riool aangepast en de afvoer naar de Kantoorgracht verbeterd, waardoor komende zomer de problemen komende zomer minder zouden moeten zijn. Bij de komende kadeverbetering wordt gekeken of er afvoergoten in de straat naar de gracht kunnen komen. Delft en Delfland werken dus hard aan oplossingen. Tijdens het overleg is verder afgesproken dat er duidelijker gecommuniceerd zal worden. Bijvoorbeeld klachten over de riolering (taak gemeente) die bij Delfland binnenkomen zullen worden doorgegeven aan de gemeente. Daarnaast zal er een betere terugkoppeling naar bewoners na klachten komen.

Of dit alles zal helpen? Ik heb er vertrouwen in, maar om het zeker te weten zullen we moeten afwachten tot het in de zomer weer gaat regenen....

Weergaven: 1411

Reactie van Guido op 24 December 2010 op 19.45
Vanuit Delfland kreeg ik van hoogheemraad Arie van den Berg bericht over
de proef die afgelopen week heeft plaats gevonden met het gemaal en de
stuwen binnenstad Delft:

"De proef is geslaagd: de stuwen werken nu goed en ze zijn vanuit één centraal punt te bedienen. Als het TA project, Technische Automatisering, voltooid is, kan dit ook vanuit het centrale punt waterbeheersing in Vlaardingen, dit is nog niet klaar.
De binnenstad van Delft werd in een zeer korte tijd op een lager peil gepompt, dit is natuurlijk een gewone situatie, met hoger water en veel neerslag duurt dit langer en is de situatie ongetwijfeld weer anders.
Het peil in de gracht voor het gemaal, de Kantoorgracht, heeft best wel snel een peilverlaging door verhang (het water moet op snelheid zien te komen). Dit gaf geen problemen voor de bewuste woonboot, deze lag
blijkbaar goed aangemeerd. Twee andere woonboten gingen wel scheef hangen, hier gaat in de gemeente met de bewoners in overleg om de boten meer ruimte te geven met het aanmeren
."
Reactie van Guido op 23 Juni 2011 op 21.48
Vandaag, tijdens de jaarlijkse excursie van de Verenigde Vergadering van Delfland, werd door de hoogheemraad verantwoordelijk voor het watersysteem in Delft gemeld dat de stuwen inmiddels werken en op afstand automatisch bedienbaar zijn. Goed nieuws, we zullen dit najaar zien of de stuwen ook in de praktijk zullen functioneren!

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2024   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden