Water weblog

Guido van der Wedden

Vanmiddag besprak ik bij de Vereniging Regio Water met Wim Verbeek en Kees Kornaat van de Watersportvereniging Westland hun wensen met betrekking tot de vaarwegen in het Westland.

Een van hun wensen is om het weer mogelijk te maken om een rondje De Lier te kunnen varen. Vroeger kon je namelijk vanaf de Bree Lee via het Leewater het Zwethkanaal opvaren door Westerlee. Helaas is deze route afgesloten door de bouw van de Veiling Delft-Westerlee en de Burgemeester Eisenweg. De Leewater is daardoor in Westerlee gedeeltelijk verdwenen (zie blauwe stippellijn op onderstaande kaart).
De oude verbinding herstellen is met de huidige bebouwing niet mogelijk, maar de Watersportvereniging Westland zou graag een nieuwe verbinding vanaf Bree Lee naar het Zwethkanaal aanleggen (zie blauwe doorgetrokken lijn op onderstaande kaart).

Kaart vaarroutes in de omgeving met daarop de verdwenen en gewenste verbinding aangegeven.

Naast het uitbreiden van de mogelijkheden voor watersporters en recreanten heeft deze verbinding als bijkomend voordeel dat de waterkwaliteit van de (nu doodlopende) Bree Lee hierdoor aanzienlijk zal verbeteren. Tijdens hete zomers is de Bree Lee nu immers een stinkende sloot. Door de verbinding te maken kan het water rondstromen en verbetert de kwaliteit.

Terug thuis heb ik bekeken of er in bestaande plannen al iets over geschreven is. Aanleg van dit extra boezemwater blijkt met het oog op de afvoercapaciteit al opgenomen in de waterstructuurvisie Westland . Daarin wordt aangegeven dat hier een boezemwatergang ontwikkeld moet worden:

"Oplossing 9. Aanleggen verbinding Breelee en Zwethkanaal
Met het oog op de afvoercapaciteit vanuit onder andere het veilinggebied bij Westerlee is een verbinding tussen beide watergangen wenselijk. Daarnaast wordt vanuit het waterfunctieplan gevraagd om een verbinding in het kader van een vaarroute. Een optimale locatie moet nog gevonden worden. Momenteel is er nog geen verbinding in de vaarroute. In de tekening is in concept een verbinding opgenomen. De watergang wordt bij voorkeur op de aangegeven plek gerealiseerd (zie oplossingenkaart), omdat op deze wijze een goede herstructurering van het bedrijventerrein in de toekomst mogelijk is. Uiteindelijk zal de herstructurering te zijner tijd bepalen hoe de watergang in het gebied komt te lopen. Bij de verdere uitwerking van de maatregel zullen over de exacte ligging, uitvoering en kostenverdeling van deze maatregel nadere afspraken worden gemaakt.
"

Detail uit de oplossingenkaart van de waterstructuurvisie, met daarop oplossing 9 aangegeven.

Het lijkt erop dat deze wens van de watersportvereniging dus vervuld gaat worden, al is het voorlopig wachten op de herstructurering van het gebied!

Weergaven: 1184

Reactie van Guido op 12 Mei 2010 op 18.09
Bericht van de Watersportvereniging Westland:
"Soms lukt het wel eens.
Wij hebben als wsv "Westland" de gemeente geadviseerd bij een tweetal bruggen in de vaarrouten van het westland om deze met een doorvaarthoogte van 1,80 m aan te leggen.
Het betrof een brug in het nieuwe project Zweth-zone en een bestaande te vervangen brug in de Poelwatering.
Zonder enig probleem is aan ons verzoek gehoor gegeven en wordt voor deze bruggen de doorvaarthoogte 1,80m.
Dit geeft ons hoop voor de toekomst
."
Reactie van Guido op 12 Mei 2010 op 18.11
En nog een bericht van de WSVW:
Verhoging van bruggen is een ding. Met het recente mooie succes inzake verhoging brug project Zweth-zone en Poelwatering, moet ik jullie helaas melden dat een waterleidingbuis, welke eigendom is van Evides, die naast een (dit jaar) te verhogen brug ( Heulbrug ) in De lier ligt, niet mee verhoogd wordt. Hierdoor blijft de doorvaarhoogte naar Bree Lee ca.1,48 m terwijl de doorvaarhoogte van de brug ca. 1.70 m wordt. Dit laatste is natuurlijk mooi, maar ophogen van de leiding zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Dit zit er niet in als het aan Evides ligt.
Over dit dossier is uitvoerig met Evides overleg geweest. Evides opteert alleen om de leiding ondergronds te leggen waarvan de kosten in de orde van grootte van E 100.000,- tot E 150.000,- komen te liggen.
Indien op termijn een "rondje De Lier " mogelijk zou worden, zal ook dit knelpunt moeten worden opgeheven.
Niet getreurd, we blijven enthousiast deze zaken volgen.
Reactie van Guido op 24 September 2012 op 22.25

In het Westland worden goede vorderingen gemaakt op het gebied van waterrecreatie, de Nota Vaarrecreatie in het Westland is daar onlangs door de raad vastgesteld!

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2024   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden