Water weblog

Guido van der Wedden

Wouter Bos weet niet waar hij over praat

Op waterforum las ik dat minister Wouter Bos onlangs op een partijbijeenkomst van de PvdA heeft gesteld dat waterschappen een overbodige bestuurslaag zijn en wel kunnen verdwijnen.

Bijzondere uitspraken van PvdA-er Wouter Bos, die duidelijk niet weet waar hij over praat. Zonder waterschappen zou Nederland namelijk niet (meer) bestaan. Juist door een organisatie te hebben die zich alléén met water en veiligheid tegen overstromingen bezig houdt en daar belasting voor heft, zorgen we ervoor dat dit belangrijke onderwerp voldoende aandacht krijgt en dat er ook altijd geld voor is. Als de taken van het waterschap ondergebracht worden bij de provincie, wordt water meegenomen in heel andere politieke afwegingen, bijvoorbeeld: besteden wij dit jaar ons geld aan het ophogen van een dijk of gebruiken we het toch om een provinciale weg te verbreden? Zo kan onze veiligheid in het gedrang komen.

Onze waterschappen helpen nu om in Bangladesh bestuurslagen op te zetten die zich bezig houden met overstromingsveiligheid, omdat alleen aanleggen van dijken niet genoeg bleek te zijn. Zonder waterschap bleken deze dijken snel verdwenen...

Ik voel dan ook meer voor het voorstel van de Unie van Waterschappen om de waterschappen juist de waterbeheertaken van de provincie te laten overnemen en ook een deel van de rioleringstaken van de gemeentes. Daarmee wordt jaarlijks 100 miljoen bespaard en wordt de bestuurlijke drukte minder. Voor water heb je dan alleen nog maar te maken met de waterschappen en Rijkswaterstaat. Zie dit bericht voor meer informatie over de voorstellen van de Unie.

Zie ook dit artikel op de site van de AWP.

Weergaven: 314

Reactie van Guido op 11 December 2009 op 15.51
Zie ook het bericht Waterschap speelt cruciale rol van Cees Veerman in het Nederlands Dagblad .
Reactie van Wichard Hulsbergen op 11 December 2009 op 16.13
Beetje zwart-wit, nietwaar? Volgens mij wil Wouter Bos de waterschappen reorganiseren, zodat de structuur wat beter aansluit bij wat ze doen.

De situatie op 't ogenblik is, dat het volk een (zeer nuttig!) uitvoerend orgaan als het waterschap mag kiezen en een puur politieke post zoals een Eurocommissaris via politiek handjeklap vergeven wordt.

Ook zorgen de verkiezingen ervoor, dat politieke partijen zich gaan bemoeien met uitvoerende zaken zoals waterbeheer. Krankzinnig natuurlijk, en terecht dat de AWP hier tegenin gaat. Als de AWP deze politieke verloedering van het waterschap wil stoppen, zou ze het met Wouter Bos eens moeten zijn om dit verkiezingssysteem overboord te zetten. Zo niet, dan is wel duidelijk dat men toch vooral bang is voor het eigen hachje.

Is er een alternatief voor verkiezingen en deze bestuurslaag? Uiteraard, rijksWATERstaat (het woord zegt het al) kan deze klus prima opknappen en de waterschappen kunnen hier dus ondergebracht worden. En dan niet meer als een versnipperde vergrijsde club dijkgraven, maar een efficiënte en gemotiveerd team dat laat zien dat Nederland serieus werk maakt van de klimaatverandering!
Reactie van Guido op 12 December 2009 op 9.36
Gelukkig denkt het kabinet daar anders over:

"Kabinet akkoord met toekomstplannen waterschappen

Het kabinet heeft op voorstel van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat ingestemd met plannen voor een efficiënter waterbeheer. Door de klimaatverandering staat Nederland voor een aantal grote wateropgaven, die worden uitgevoerd door de waterschappen. Tegen deze achtergrond en in deze tijd waarin nadrukkelijk naar uitgaven gekeken moet worden is het nodig doelmatiger te werken. De plannen moeten leiden tot een besparing op de Rijksbegroting van 100 miljoen euro per jaar vanaf 2011.

De verantwoordelijkheid voor investeringen in de primaire waterkeringen wordt geleidelijk overgedragen van het rijk naar de waterschappen. De primaire keringen zijn de belangrijkste keringen die Nederland beschermen tegen overstromingen vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer. De waterschappen verzorgden al het onderhoud aan deze dijken, maar krijgen daar nu de investeringen bij.

De belangrijkste maatregel om efficiëntie te bereiken is het reorganiseren van de afvalwaterketen. Dit gebeurt door het rioolbeheer en de waterzuivering te integreren. Hierdoor kan worden voorkomen dat de waterschapslasten verder stijgen nu de waterschappen de investeringen in de primaire waterkeringen overnemen. Daarnaast maakt de integratie het mogelijk om afgestemde beslissingen over investeringen te nemen en kan de kennis en expertise optimaal ingezet worden. Op welke manier de integratie precies wordt vormgegeven wordt de komende maanden nader bekeken.

Daarnaast wil Huizinga de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen vergroten, het aantal waterschappen door fusies verminderen en de rolverdeling tussen waterschappen, provincies en gemeenten aanscherpen. Al deze verbeteringen zullen de waterschappen beter in staat stellen om met succes en tegen acceptabele kosten de maatregelen uit te voeren die nodig zijn om de klimaatveranderingen het hoofd te bieden."

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2024   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden