Water weblog

Guido van der Wedden

Verdwijnen de waardevolle sloten uit het landschap, ter wille van de efficiënte landbouw?

Sloten zorgen voor biodiversiteit in het agrarische gebied en ze zijn een belangrijk groen lint in het agrarische gebied voor insecten, kleine zoogdieren en vogels. Om te voorkomen dat mest uitspoelt naar sloten of landbouwgif erin terecht komt, zijn er langs de sloten zogenaamde bufferstroken ingesteld, wat inhoudt dat boeren die strook moeten vrijhouden van mest en bestrijdingsmiddelen. Dat lijkt prachtig, maar in Overijssel blijken boeren massaal sloten te dempen om deze regel te ontlopen. In plaats van dat de waardevolle sloten beschermd worden, gebeurt zo het omgekeerde van wat de bedoeling was, de sloten verdwijnen. De AWP  maakt zich hierover zorgen en wil weten of dit ook in Rivierenland het geval is.

In de Volkskrant van 9 februari 2024 stond hierover een column met de titel “Levende slootjes verdwijnen uit het landschap; ter wille van de efficiënte landbouw”. De bufferstrokenmaatregel, die betekent dat boeren een strook langs de sloot moeten vrijhouden van mest en bestrijdingsmiddelen, wordt volgens deze column ontlopen door dat boeren massaal sloten dempen, met of zonder toestemming van het waterschap.  Dit staat volgens de column in het rapport 'Staat van de biodiversiteit in Overijssel'. 

De AWP Rivierenland maakt zich zorgen om deze ontwikkeling: het verdwijnen van de levende slootjes draagt niet bij aan het behalen van de KRW doelstellingen. Wij zijn benieuwd of deze problematiek ook in ons gebied speelt. Daarom hebben wij hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van dijkgraaf en heemraden:

  • Worden de sloten binnen waterschap Rivierenland op basis van luchtfoto’s regelmatig vergeleken met de sloten zoals deze zijn opgenomen in de legger wateren?
  • Kunt u op basis van deze vergelijkingen een beeld geven van de hoeveelheid sloten die sinds de invoer van de bufferstrokenmaatregel in ons gebied is gedempt?
  • Welk deel daarvan is zonder vergunning gedempt?
  • Wordt hierop gehandhaafd of wordt dit gedoogd?
  • Wat gaat het waterschap doen om deze in onze ogen ongewenste ontwikkeling te voorkomen?
  • Heeft het waterschap ook een rol in het handhaven op de bufferzones zelf en hoe loopt dit?

 

Weergaven: 7

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2024   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden