Water weblog

Guido van der Wedden

In Leidschenveen is al jaren wateroverlast in kruipruimten en tuinen. De bewoners wijten dit aan een te hoog grondwaterpeil. Bewoners vragen de gemeente om een oplossing, maar volgens Den Haag wil Delfland het slootpeil niet aanpassen. De AWP Delfland stelt dit aan de kaak.

Een bewoonster van het Speenkruidveld beschrijft de wateroverlast: "bij veel regen staat mijn tuin helemaal onder water tot aan de achterdeur. Bij navraag bij de woningvereniging, kreeg ik als antwoord 'dat is uw pakkie aan'. Door de nattigheid heb ik ook blauw-alg. Als ik op de tegels klop springen ze van de muur af of er komt blauw spul uit.Ik sprak een boer en die vertelde dat mijn huis op zijn vroeger weiland gebouwd is. De koeien konden er alleen maar in de winter grazen omdat het in de zomer te nat was."

Wateroverlast Speenkruidweg, februari 2015

Het hoogheemraadschap van Delfland kan door middel van verandering van oppervlaktewaterpeil in de sloten mogelijk de hoge grondwaterstand beïnvloeden. Maar de gemeente Den Haag zegt al ruim 10 jaar dat de bewoners zelf maar zand in de kruipruimten moeten storten en hun tuinen moeten afgraven voor andere grondsoorten, omdat Delfland het waterpeil niet wil veranderen.

Anton Janssen van de bewonersorganisatie Leidschenveen nam contact op met de AWP Delfland. De AWP vindt dat er voor dit langlopende probleem een oplossing moet komen en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Veenkade, verzakking oprit, februari 2015

Weergaven: 763

Reactie van Guido op 17 Maart 2015 op 8.44

Inmiddels is naar aanleiding van onze vragen een overleg gepland tussen Delfland, de gemeente en de bewonersorganisatie om tot een oplossing te komen! 

Zie ook de antwoorden van het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden:

1. Is de geschetste problematiek van wateroverlast in Leidschenveen bij het college bekend?

Ja, het is bekend dat er klachten zijn over wateroverlast in Leidschenveen.  

2. Wat is de relatie tussen waterpeil en grondwaterspiegel in Leidschenveen? 

De relatie tussen oppervlaktewaterpeil en grondwaterstand is afhankelijk van een groot aantal factoren. Om de oorzaak van de problematiek in Leidschenveen gedegen in kaart te kunnen brengen, moeten ook al deze factoren worden onderzocht.  

3. Welke stappen heeft Delfland ondernomen ondernomen richting de bewoners van Leidschenveen?

De verantwoordelijkheden betreffende grondwater zijn vastgelegd in de Waterwet. Zie hiervoor de uitleg onder punt 5. Inmiddels is op 19 maart 2015 een overleg gepland tussen Delfland, gemeente Den Haag, Rijnland en bewoners van Leidschenveen. 

4. Klopt de stelling van de gemeente Den Haag dat Delfland niet open staat voor een oplossing waarbij door een peilverandering het grondwaterpeil wordt verlaagd?

Den Haag en Delfland hebben regelmatig overleg en Delfland is nooit door de gemeente verzocht om het oppervlaktewaterpeil in Leidschenveen te verlagen. Gezamenlijk met de gemeente worden er stappen gezet om het probleem duidelijk te krijgen (zie vraag 2 en 3). Delfland sluit daarbij op voorhand geen oplossingsmogelijkheden uit. 

5. Grondwateroverlast, is dat de verantwoordelijkheid van Delfland of Den Haag?

De verantwoordelijkheden betreffende grondwater zijn vastgelegd in de Waterwet. Een huiseigenaar is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor zijn eigendom en voor een goede staat van de woning. Als hij grondwaterproblemen heeft, komen eventuele (bouw)technische oplossingen dan ook voor eigen rekening. Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht ten aanzien van grondwater. Als een eigenaar niet zelf de mogelijkheid heeft om zich te ontdoen van het overtollig grondwater, is de ge- meente verplicht om dit water te ontvangen en om doelmatige matregelen te nemen om structurele grondwaterproblemen in het openbaar gemeentelijke gebied zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Delfland zorgt samen met gemeenten voor optimale grondwaterstanden. Delflands aandeel hierbij is het instellen van oppervlaktewaterpeilen. Deze zijn vastgelegd in een peilbesluit.

6. Is Delfland bereid met bewonersorganisaties, de gemeente en Rijnland in overleg te treden over hoe het probleem gezamenlijk opgelost kan worden?

Ja, er is op 19 maart 2015 een bijeenkomst gepland (zie ook onder vraag 2). 

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2024   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden