Water weblog

Guido van der Wedden

Bochtafsnijding Overschie: soap die de burger geld kost

Kosten gaan omhoog, veiligheid gaat naar beneden, cultuurhistorische waarde gaat verloren en geen effectiviteit of efficiëntie verbetering. Het is voor Reinier Westermann uit Overschie onbegrijpelijk dat Rotterdam zich zo laat inpakken door de provincie Zuid-Holland: "Waarom geeft de politiek, en dan met name alle bestuurders, toch altijd de indruk dat de politieke besluitvorming belangrijker is dan de inhoud?"

De bochtafsnijding van de Schie is volgens Westermann - zelf kandidaat voor de waterschapsverkiezingen namens de AWP Delfland - weer zo’n typisch voorbeeld waar de politieke besluitvorming belangrijker is dan het doel wat men wil bereiken. Is dan er dan een doel te bereiken met de bochtafsnijding? Westermann: "Meestal is het luid en duidelijk wat het doel is van met name infrastructurele projecten. Bij de bochtafsnijding ligt dat wat anders, daar is door de tijd heen sprake van verschuivende panelen."

In het begin was het doel om het transport over water te verbeteren. Dat transport bleek echter minder en minder te worden omdat er geen aandacht was voor laad- en losplaatsen voor de schepen. Vervolgens werd een tweede doelstelling aangedragen, namelijk het verminderen van de overlast voor de bewoners langs de Schie. Westermann: "Of die bewoners ook werkelijk overlast ondervinden, dat werd natuurlijk niet gevraagd." Dat bleek echter niet het geval, sterker nog, bewoners verzetten zich tegen de bochtafsnijding. Als laatste argument werd de veiligheid voor de scheepvaart erbij gehaald.  Er zijn echter de laatste 200 jaar geen significante scheepvaartongelukken op de Schie gebeurt. Westermann:"Er is wel eens een walletje geschampt en, niet te vergeten, er zijn wel 2 meldingen geweest van een bijna gevaarlijke situatie. Sterker nog, Rijkswaterstaat heeft net in 2013 een onderzoek gedaan naar de Nautische Veiligheid binnenwateren. En wat blijkt? De grote meerderheid van de geregistreerde scheepsongevallen vindt plaats op een recht vaarweggedeelte en lijkt een stijgende trend te vertonen.” 

Scheepsongevallen in bochten minder dan op rechte stukken!

Westermann vindt het te triest voor woorden dat we opgescheept zitten met bestuurders die politiek draagvlak en politieke besluitvorming belangrijker vinden dan wat er in de echte wereld gebeurt. Als rechtgeaarde Rotterdammer heeft hij maar een simpele vraag: "Wat kost het en wat levert het op?" De kosten zijn volgens een raming van de provincie 10 miljoen (mede ivm een rijkssubsidie) maar dit blijkt inmiddels 40% hoger te zijn. Dit is nog los van de kosten die de gemeente Rotterdam extra voor zijn kiezen krijgt. Westermann: "En, by the way, provincie of gemeente, en niet te vergeten Waterschapskosten, moeten allemaal door de burger betaald worden. Over wat het oplevert kan ik wel duidelijk zijn: NIKS. Het past niet om een stemadvies uit te brengen voor de komende Staten verkiezingen, maar ik kan u wel adviseren om na te kijken welke partijen vóór dit onzinnige plan hebben gestemd."

Lees Reinier Westermanns volledige artikel hier.

Het waterschap gaat niet over nut en noodzaak van de bochtafsnijding. De wijziging van de ligging van de dijk stond echter wel op de agenda. Als de bocht wordt afgesneden, moet de dijk immers verlegd worden. Ik heb bij de behandeling van dit punt vastgesteld dat Delfland de bochtafsnijding ziet als een project van de provincie. Delfland spreekt zich niet uit over de vraag of het project in het belang is van goed waterbeheer. Ik zou dat wel verwachten van een waterschap. Ik heb verder gevraagd wie zal opdraaien voor het extra onderhoud van de dijk. Tegen de dijkwijziging stemmen omdat het project zelf onzinnig is heeft geen zin. Als de provincie besluit dat de bochtafsnijding goed is, dan moet Delfland zorgen dat er een veilige dijk omheen komt. De Partij voor de Dieren stemde overigens wel tegen, vanwege de bomenkap.

Weergaven: 215

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2023   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden