Water weblog

Guido van der Wedden

De Lookwatering loopt vanaf de Buitenwatersloot achter Den Hoorn langs de nieuwe wijk Harnaschpolder en sluit op de Kerstanjewatering aan. De Lookwatering zou een mooie vaarverbinding van Midden-Delfland met de Vliet naar Den Haag en Leiden toe vormen, ware het niet dat dit niet mogelijk is vanwege enkele lage bruggen. Dat is jammer want in Midden-Delfland wordt veel met kleine schepen met geringe doorvaarthoogte en diepte gevaren, die dankbaar gebruik van de Lookwatering zouden kunnen maken.


De brug over de Lookwatering in de Woudseweg, genaamd Rijstuin Heul, heeft een zeer geringe doorvaarthoogte (55 cm). Deze brug werd kort na 1972 gebouwd in een tijd dat recreatievaart nauwelijks van belang was. Nadien is ook nog een drietal lage voetgangersbruggen aan de Looksingel aangelegd. De bruggen in de Beresteijn en de Noordhoornseweg zijn wel voldoende hoog. Helaas is onlangs ter hoogte van de Voordijkshoorn een lage betonnen brug over de Lookwatering aangelegd die de nieuwe wijk Harnaschpolder ontsluit. Zie afbeeldingen onderaan dit artikel.

Bruggen te laag volgens plannen
Deze bruggen zijn feitelijk te laag volgens het provinciale recreatievaarwegenplan 1984 dat nog steeds geldig is en is opgenomen in de vaarwegenverordening uit 1987, die ook nog geldig is. Conform deze vaarwegenverordening zouden de bruggen in de Lookwatering minstens 1,5 m hoog moeten zijn en die in de Woudsweg zelfs minstens 2,0m.

Ook in het Landschaps Ontwikkelingsperspectief Midden-Delfland dat in de zomer van 2009 ter inspraak heeft gelegen is gesteld dat op termijn de Lookwatering in Den Hoorn bereikbaar kan worden gemaakt en is deze Lookwatering aangegeven als categorie IV vaarweg (kano’s en fluisterboten). De doorvaarthoogte van de genoemde bruggen is echter zo gering, dat hier in de huidige situatie geen kano of fluisterboot onderdoor kan.

In het Watersportactieplan van het recreatieschap Midden-Delfland wordt geconstateerd dat de te lage brug er is, zonder dat daar echter actie uit voortvloeit.

Bruggen verhogen
De ongewenste situatie uit 1972 kan wellicht door de provincie in overleg met de gemeente aangepakt worden. Op het eerste gezicht kan geconcludeerd worden dat deze brug zonder al te veel moeilijkheden vervangen zou kunnen worden door een hogere brug, zodat kleine sloepjes en kano's er doorheen kunnen.

De nieuwe brug naar de wijk Harnaschpolder zou moeten worden opgekrikt. Dat het technische en financieel mogelijk is om bestaande bruggen op deze manier te verhogen bewijst het geslaagd opkrikken van de betonnen Oostsingelbrug in Den Haag waardoor het weer mogelijk werd over de singel volledig rondom Den Haag te varen. De kosten voor het opkrikken van de nieuwe brug naar de Harnaschpolder worden geraamd op circa 300.000 euro.

Ook positief i.v.m. spoorzoneproject Delft
Herstel van de Lookwatering op korte termijn als vaarroute zou ook een positief bijeffect hebben voor de recreatievaart tijdens de bouw van de spoortunnel in Delft. De Buitenwatersloot wordt daarvoor namelijk
maandenlang afgesloten. De afdamming vindt plaats op het stuk waar de nieuwe tunnel onder het water komt: dat wil zeggen vanaf de Stationsbrug tot en met de hoek met de Buitenwatersloot te Delft. Gedurende de periode van afsluiting zal geen vaarverkeer mogelijk zijn vanuit Midden-Delfland en het Westland naar Delft en dus ook niet meer naar Vlietlanden en/of de Rottemeren. Niet alleen recreanten, maar bijvoorbeeld ook het varend Bloemencorso zullen in 2010 misschien een andere route moeten kiezen.

Hoe nu verder?
Eind 2009 heb ik contact opgenomen met de provincie. De provincie wilde graag in gesprek met de gemeente Midden-Delfland om gezamenlijk naar de mogelijkheden te kijken; wellicht kon de provincie bijdragen in de kosten. Helaas heeft de burgemeester van Midden-Delfland laten weten geen interesse hebben om deze bruggen te verhogen, andere vaarwegen in zijn gemeente hebben meer prioriteit. Een gemiste kans...

Bent u inwoner van Midden-Delfland en vindt u dit ook zonde, wijs burgemeester Rodenburg dan op het aanbod van de provincie en vertel hem waarom u vindt dat de Lookwatering het wél verdient om als vaarweg hersteld te worden:
burgemeester@middendelfland.nl

Foto's huidige situatie
Onderstaande foto's geven een beeld van de situatie als men vanaf de zuidkant de Lookwatering opvaart richting het noorden. Eerst komt men een brug in de Rijkstraatweg tegen, deze is voldoende hoog. Dan komt de Rijstuin Heul:

 

Brug in de Woudseweg, Rijstuin Heul

 

Houten voetgangersbrug 1

 

Houten voetgangersbrug 2

 

Houten voetgangersbrug 3

 

Nieuwe brug ontsluiting Harnaschpolder: veel te laag en getuige van visieloosheid van gemeente Midden-Delfland en Delft.

 

Betonnen brug Beresteyn

 

En wederom bouwt men een lage betonnen brug, gelukkig iets minder laag.

 

Betonnen brug: vroeger kon men het wel...Ter inspiratie: foto's van vroeger en aquarellen van dhr. Tetteroo

De vroegere brug (voor 1972) in de Woudseweg was wel hoog genoeg...

...de oude voetgangersbruggen ook.

Scheepvaart op de Lookwatering

En ook recreatievaart op de Lookwatering

Weergaven: 1799

Reactie van Guido op 1 Juni 2010 op 6.48
"Altijd al gedroomd van een vrijstaande woning met een bootje voor de deur?"
Dat wonen aan een bevaarbare Lookwatering nog steeds iets is wat men wil, bewijst deze advertentie voor waterwoningen aan de Lookwatering van 30 mei 2010.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2024   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden