Water weblog

Guido van der Wedden

Iedereen betaalt straks 25 cent per dag voor doortrekken wc

Uitvoering van het armoedebeleid is in Nederland gedelegeerd aan gemeenten, die hiervoor geld van het rijk krijgen. Ook andere overheden doen aan inkomenspolitiek: waterschappen verlenen kwijtschelding. Dat is echter geen kerntaak. De coalitie, die sinds de verkiezingen aan het roer van het hoogheemraadschap van Delfland staat, wil dit veranderen. In november valt hierover een besluit.

Stevige dijken blijven kwijtgescholden
De Algemene Waterschapspartij (AWP) en de VVD zijn de grootste partijen van gekozen bestuurders van Delfland. In de coalitie - die verder uit Bedrijven, Ongebouwd, CDA en Water Natuurlijk bestaat - is afgesproken aan de kwijtschelding voor de zogenoemde "watersysteemheffing", de belasting voor stevige dijken en droge voeten, vast te houden. Alleen de "waterzuiveringsheffing" wordt niet meer kwijtgescholden.

Vervuiler betaalt
Dat een waterschap als functionele democratie geen inkomenspolitiek hoort te bedrijven, staat volgens de VVD en AWP buiten kijf: gemeenten moeten hun armoedebeleid niet op de waterschappen afwentelen, dat is de omgekeerde wereld! Maar er zijn nog meer redenen voor deze aanpassing. Het is, uitgaande van het principe 'de vervuiler betaalt', wel zo eerlijk dat iedere inwoner meebetaalt voor het zuiveren van zijn eigen plas en poep. Niemand krijgt toch ook gratis elektriciteit, gas of drinkwater?

Hoge kosten = hoge tarieven
Omdat Delfland de zuivering bij Houtrust niet kon uitbreiden, was een dure, nieuwe locatie nodig. Gecombineerd met veel verhard oppervlak en kwetsbaar laag gelegen land leidt dat tot uitzonderlijk hoge kosten en daarom hoge tarieven. Een gemeente wordt minder geraakt door kwijtschelding: gemeentebelastingen maken slechts een klein deel uit van de gemeentelijke inkomsten, het grootste deel daarvan komt van het rijk via het gemeentefonds. De enige inkomsten van een waterschap zijn de eigen belastingen.

Iedereen meebetalen
De kwijtschelding bedroeg in 2005 nog € 2 miljoen, in 2015 loopt dat op tot € 15,3 miljoen en bij ongewijzigd beleid kan dit oplopen tot € 19 miljoen in 2017, circa 10% van de totale begroting. Het waterschap moet echter wel zijn werk doen. Het kwijtgescholden bedrag moet daarom worden opgebracht door de inwoners en bedrijven die wél belasting betalen. Hierdoor moeten steeds minder mensen, steeds meer gaan betalen. Daarmee komt de solidariteit onder druk te staan. De coalitie zoekt hiervoor een oplossing. De gedeeltelijke afschaffing van de kwijtschelding leidt tot lagere tarieven voor de zuiveringsheffing voor iedereen, naar schatting zo’n 30 euro per gezin per jaar. Daar profiteren alle inwoners van, ook diegenen die net boven de bijstandsnorm zitten.

Kwartje per dag
De kwijtschelding van de watersysteemheffing, ongeveer de helft van het tarief, blijft bestaan. Alleen de zuiveringsheffing moet voortaan door iedereen worden betaald. Dat gaat om een klein bedrag: een kwartje per dag voor alles wat we door het toilet spoelen. Dit bedrag is gemaximeerd omdat grotere gezinnen voor maximaal drie personen betalen, waarmee al een zekere solidariteit is ingebouwd. Dat komt neer op jaarlijks ca. 94 euro voor een alleenstaande en ca. 283 euro voor een gezin met een huurhuis.

Meer maatregelen
De coalitie heeft meer maatregelen afgesproken om de tarieven de komende vier jaar zo laag mogelijk te houden. Het waterschap kijkt aan tegen een hoge schuld, door alle noodzakelijke investeringen uit het verleden. De coalitie gaat hard aan de slag om deze schuldenlast aan te pakken. Hiermee zadelen wij toekomstige generaties niet op met een torenhoge schuld. Om dit te bereiken bezuinigt Delfland nog eens 10 miljoen euro per jaar. Bovendien is afgesproken dat alle burgers samen in 2016 een kleiner aandeel van de totale rekening betalen. Waterschappen moeten niet wachten om nieuwe technologie in te zetten om daarmee de rioolwaterzuivering structureel goedkoper te maken. Door al deze maatregelen zullen de tarieven voor iedereen zo laag mogelijk blijven, ook voor de allerarmsten!

De afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder nabij Delft

Dit artikel van mij met medewerking van Antoinette Jans (fractievoorzitter AWP Delfland) en Marja Hilders (fractievoorzitter VVD Delfland) verscheen op 25 juli als ingezonden opiniestuk in het AD Haagsche Courant.

Weergaven: 363

Reactie van Guido op 29 Juli 2015 op 20.41

Op 28 juli verschenen de volgende reacties in de krant:

Alles wordt duurder, wen er maar aan

Over de betaling van de waterschapsbelasting voor de minima: We betalen met zijn allen voor reiniging van ons afvalwater en dijkbewaking. Uiteindelijk vervuilen we met zijn allen, ook de minima vervuilen. Het kan toch niet zo zijn dat iemand die werkt altijd op moet draaien voor de mensen. En ik wil niet zeggen dat iedereen zo is, maar er zijn genoeg lapzwansen in Nederland. En opmerkingen dat ze niet op vakantie kunnen of geen benzine voor de auto kunnen kopen, kunnen er bij mij niet in! Geen geld voor je rekeningen, dan ook geen geld voor een auto of vakantie. Ik ben ook niet blij als de rekening komt, maar zo werkt het nu eenmaal. Alles wordt duurder, wen er maar aan! 

Diana van der Meer, Nootdorp.

Minima moeten ook betalen. Waarom niet?

Bijstandsgezinnen moeten ook waterschapsbelasting gaan betalen. Waarom niet, wij betalen als een tweepersoonhuishouden ook hetzelfde bedrag voor een aantal belastingen als gezinnen van 6 en 8 persoonhuishoudens. Niet alleen minima hebben minder te besteden. Ook AOW'ers met een klein pensioen hebben ''t niet makkelijk. 

B.J. Voois-Moser, Monster.

Kwartje per dag voor doortrekken wc

Het Waterschap Delfland vindt kwijtschelding van waterschapsbelastingen voor minima niet eerlijk ten opzichte van andere inwoners. (AD, 25-7). Het argument is, dat niemand gratis elektriciteit, gas of drinkwater krijgt. Voorts dat de solidariteit onder druk komt te staan en de kosten de pan uitrijzen. Allereerst merk ik op dat de vergelijking van een overheidslichaam met private bedrijven, mank gaat. Van energiebedrijf kun je wisselen, van waterschap (helaas) niet, of je moet verhuizen! Bovendien is het een utopie te denken dat het afschaffen van kwijtschelding een verhoging oplevert, die gelijk staat aan in het verleden kwijtgescholden bedragen. De invorderingskosten en het meeliften met een wettelijke saneringsregeling, spelen daarbij een negatieve rol. Als het voorstel wordt aangenomen, raad ik de minima aan één keer per week de wc door te trekken! 

Joop Ledeboer, Den Haag.

Blij en verrast met eerlijk verhaal

Blij verrast met het heldere en eerlijke verhaal over de waterschapsbelasting (25-7). Ook prettig om kennis te nemen van de afspraken van de coalitie voor de komende vier jaar. Ik stel voor dat bij de jaarlijkse toezending van de rekening een nieuwsbrief wordt toegevoegd waarin 'dit en meer' wordt weergegeven en uitgelegd. 

Ruud Kreeft, Rijswijk.

Reactie van Guido op 11 Augustus 2015 op 14.12

Ons voorbeeld wordt in andere delen van het land opgemerkt, zie dit bericht uit het Dagblad van het Noorden.

Reactie van Guido op 24 September 2015 op 20.15

Inmiddels zijn er ook antwoorden op schriftelijke vragen over dit onderwerp in de Tweede Kamer.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2022   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden