Water weblog

Guido van der Wedden

De Vlaardingse wethouder Arnout Hoekstra (SP) start een actie tegen het besluit van Delfland de kwijtschelding voor minima van de belasting voor zuivering van rioolwater te schrappen. Uniek, een wethouder die een democratisch besluit van een ander bestuursorgaan niet kan verkroppen omdat hij het er niet mee eens is en een protestactie start. Wat de SP daarbij vergeet te vertellen is dat de SP bewust niet heeft mee gedaan aan de waterschapsverkiezingen en daarmee zelf hun achterban in de kou heeft laten staan.

Wethouder Hoekstra in het AD: ,,Wij hebben geprobeerd dit besluit tegen te houden door in te spreken en zienswijzen in te dienen. Nu blijkt dat zij zich daar niets van aantrekken wordt het tijd dat de bevolking zelf van zich laat horen.'' Via de website 'Delfland de pot op' kan bezwaar worden gemaakt. Het bezwaar richt zich niet alleen tegen het afschaffen van de kwijtschelding, maar vraagt ook uitleg waarom het tarief voor zuivering in Delfland hoger is dan dat bij andere waterschappen en wat Delfland hier aan gaat doen.

Een van de redenen dat de zuiveringsbelasting in Delfland zo hoog is, is dat Vlaardingen al het regenwater via de stadsgracht overstort op het riool. Al dit regenwater wordt door de rioolwaterzuivering Groote Lucht in Vlaardingen gepompt, waardoor deze onnodige kosten maakt. Op de zuivering Harnaschpolder in Midden-Delfland is de verhouding rioolwater : rioolvreemdwater 1 :4 en op Groote lucht 1 :7 (jaargemiddelde). De vraag wat eraan te doen is eenvoudig te beantwoorden: de SP Vlaardingen zou er om te beginnen in de gemeenteraad eens op kunnen gaan aandringen aan deze situatie eindelijk iets te veranderen. Delfland de pot op? De SP moet zelf de boer op!

Door de afschaffing van de kwijtschelding op de zuiveringsheffing hoeven de tarieven voor de waterschapsbelasting dit jaar voor het eerst in jaren niet omhoog. Zo houden we het voor iedereen betaalbaar!

Weergaven: 176

Reactie van Guido op 7 Februari 2016 op 11.01

De Vlaardingse wethouder Arnout Hoekstra (SP) en Schiedamse wethouder Mario Stam (PvdA) stellen in het AD dat het hoogheemraadschap van Delfland en de AWP Delfland de pot op kunnen vanwege de afschaffing van de kwijtschelding van de zuiverinsgheffing. Natuurlijk mag een bestuurder opkomen voor hun burgers en actie voeren tegen het besluit. Het zou echter constructiever zijn als de heren met voorstellen komen vanuit de gemeenten om samen met Delfland de zuiveringslasten omlaag te krijgen. Het blijft echter bij tomaten gooien en dat is jammer.

Gemeenten zelf aan zet
Een van de redenen dat de zuiveringsbelasting in Delfland zo hoog is, is dat Vlaardingen al het regenwater via de stadsgracht overstort op het riool. Al dit regenwater wordt door de rioolwaterzuivering Groote Lucht in Vlaardingen gepompt, bijna twee keer zoveel regenwater als vanuit andere gemeenten komt, waardoor de zuivering onnodig hoge kosten maakt. Lokale partij ONS Vlaardingen heeft inmiddels bestuursvragen gesteld om dit probleem op te lossen, dat initiatief had wethouder Hoekstra ook kunnen nemen!

Steeds minder schouders dragen steeds meer lasten
Binnen Delfland neemt het aandeel kwijtschelding steeds meer toe. Steeds minder mensen moeten daardoor steeds meer gaan betalen. Door de kwijtschelding af te schaffen, gaat de belasting voor iedereen omlaag. Daarvan profiteren straks álle inwoners, maar met name diegenen die net boven de bijstandsnorm zitten. Deze groep, die niets kwijtgescholden krijgt, betaalt nu immers als percentage van het inkomen het meest voor de waterschappen. Deze laatste groep kan veel minder profiteren van allerlei regelingen, waarvan de huishoudens met een minimum- of bijstandsinkomen wel gebruik kunnen maken. Juist deze groep willen we niet extra laten betalen om de kwijtschelding voor anderen te kunnen financieren. Het besluit verkleint dus de armoedeval. Daarbij gaat het maar om een gering bedrag: iedereen betaalt straks een kwartje per dag voor het doortrekken van de wc. Is dat nou zo onredelijk?

Schrijnende gevallen
Delfland heeft overigens begrip voor de effecten van de afschaffing van de kwijtschelding. Daarom zal er voor de meest schrijnende gevallen, bijvoorbeeld personen die via gemeentelijke kredietbanken een schuldhulpverleningstraject doorlopen, in een oplossing voorzien worden.

Gemeentelijke taak
Het rijk heeft de gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor integrale uitvoering van het Armoedebeleid, afgestemd op de lokale situatie. Armoedebeleid en belastingkwijtschelding zijn dus geen taken van waterschappen. De gemeenten krijgen hiervoor miljoenen van het rijk: als het gemeentelijke armoedebeleid van Hoekstra en Stam meer succes zou hebben, had Delfland niet hoeven ingrijpen. Gemeenten vrezen dat het versoberen van de kwijtschelding tot verdere problemen leidt op het terrein van het armoedebeleid. Dat is begrijpelijk, want het Rijk stelt hiervoor (te) weinig financiële middelen ter beschikking. Delfland heeft daarom aangeboden om samen met de gemeenten naar het rijk te gaan om aandacht te vragen voor het armoedeprobleem. Over deze handreiking horen we de gemeenten echter niet. Of is het wel zo makkelijk om met retoriek richting Delfland en een protestsite als 'Delfland de pot op' de eigen onmacht om de armoedeproblemen op te lossen te verbloemen?

Reactie van Guido op 11 Februari 2016 op 17.46

Reactie van Guido op 14 Februari 2016 op 9.20

Zie ook dit bericht van Delfland, waarin gesteld wordt dat de actie van de SP geen zin heeft:

Delfland roept inwoners die via de genoemde website bezwaar maken met klem op de belastingaanslag binnen de gestelde betalingstermijnen te voldoen. “Ik heb de SP laten weten dat bezwaar tegen de kwijtscheldingsregeling voor de zuiveringsheffing geen zin heeft”, aldus Ries Smit, hoogheemraad.” Het besluit is tot stand gekomen in een democratisch proces. In dit besluitvormingsproces hebben belanghebbenden hun reactie op de kwijtscheldingsregeling van Delfland kenbaar kunnen maken”. Op 19 november 2015 is de Verordening Kwijtscheldingsregeling Delfland door de Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur, vastgesteld.


Reactie van Guido op 27 Maart 2016 op 15.02

Inmiddels is bekend geworden dat de kosten van verwerking van rioolvreemd water (water dat niet in het riool thuis hoort) vanuit Vlaardingen op de rioolwaterzuivering 175-350.000 euro per jaar bedragen. Ik ben benieuwd hoe dit bedrag zich verhoudt tot het bedrag aan kwijtschelding...

Reactie van Guido op 11 Augustus 2016 op 17.08

Inmiddels is bekend geworden dat ook het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de kwijtschelding afschaft, zie dit bericht

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2022   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden