Water weblog

Guido van der Wedden

Elk jaar in oktober haalt strandtenthouder Lammert Bouwer zijn strandtent Pier 32 weg van het Haagse Zuiderstrand. Niet omdat er in de winter op het strand niets te verdienen valt, maar omdat hij geen vergunning heeft om zijn strandtent het hele jaar rond te laten staan. Elders langs de Delflandse kust wordt hier soepeler mee om gegaan. De Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland zet vraagtekens bij deze verschillen.

Het strand en duinen zorgen voor onze bescherming tegen overstromen. In de Strandnota van het hoogheemraadschap van Delfland zijn beleidsregels opgenomen over bebouwing op en het gebruik van het strand. Deze zijn gebaseerd op de algemene uitgangspunten dat Delfland een veilige waterkering moet kunnen waarborgen, en de visie dat Delfland zoveel mogelijk ruimte wil geven aan natuurlijke processen zoals verstuiving, om een natuurlijke aangroei van de duinen te bevorderen.

Strandtent Pier 32 met op de achtergrond de zeewering

Een van de regels is daarom dat strandexploitatie alleen is toegestaan tussen 1 maart en 1 november. Er zijn echter vreemde verschillen in de toepassing van deze regels. In Hoek van Holland bijvoorbeeld mogen strandtenthouders hun rioolpompputten 's winters in het zand laten zitten, terwijl dit aan het Zuiderstrand in Den Haag absoluut niet is toegestaan.

Bouwer, die zijn strandpaviljoen ook graag jaarrond zou willen exploiteren: "De gemeente Den Haag zegt dat het hoogheemraadschap geen jaarronde exploitatie toestaat. Ik dacht dat Delfland echter geen bezwaar had tegen jaarronde exploitatie, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan". Dit blijkt ook uit het verlenen onlangs van een watervergunning door Delfland voor het plaatsen van een jaarrond semipermanent paviljoen op het strand bij de Molenslag te Monster.

De AWP Delfland stelt aanstaande dinsdag in de commissie Waterketen en Waterkeringen vragen over de verschillen langs de Delflandse kust aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Strandtent bij winters weer voortaan open?

Weergaven: 587

Reactie van Guido op 15 Mei 2012 op 17.07

In de commissievergadering vertelde hoogheemraad Adri Bom dat er nieuw beleid in de maak is m.b.t. het strand. Dit wordt in 2013 verwacht. In dit nieuwe beleid wordt waarschijnlijk opgenomen dat jaarronde exploitatie vanuit het oogpunt van de veiligheid goed mogelijk is, maar wellicht vanuit natuurbeschermingsoogpunt niet. Doel van het nieuwe beleid is dat langs de gehele kust dezelfde regels gaan gelden, niet alleen langs de Delflandse kust, maar voor zover mogelijk langs de gehele Nederlandse kust. Lokale verschillen als met de pompputten zullen zoveel mogelijk gelijk getrokken worden.

Totdat het nieuwe beleid er is, bekijken dijkgraaf en hoogheemraden elke vergunningaanvraag voor jaarronde exploitatie apart.

Reactie van Guido op 24 Juni 2013 op 19.03

Gevraagd naar de stand van zaken over bovenstaande, kreeg ik onderstaand antwoord:

"Jaarrond exploitatie is mogelijk op dit moment omdat er vanuit veiligheid geen bezwaren tegen zijn. Het wordt dan ook al toegepast in Westland en in Den Haag. Den Haag is zelf wat terughoudend om overal jaarrond toe te staan maar dat is vanuit concurrentie-overwegingen en vanuit afspraken die zijn gemaakt met strandtenthouders in Scheveningen.

Het beleid waar je over spreekt is het medegebruik strand dat bij de leggerprocedure meegaat. De legger regionaal hebben we al in de VV gehad en de legger zeewering moet later dit jaar komen."

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2018   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden