Water weblog

Guido van der Wedden

Waterschap kan ook aan landbouwtransitie bijdragen

Waterschap kan ook aan landbouwtransitie bijdragen

AWP pleit voor lager tarief waterschapsbelasting voor bioboeren

2 februari 2023 – De AWP Rivierenland vindt een goede waterkwaliteit en schone leefomgeving belangrijk. De veeteelt is één van de veroorzakers van vervuiling. Daar moet wat aan gebeuren, maar zoals de stikstofcrisis nu aangepakt wordt is niet de juiste manier. De AWP Rivierenland is voorstander van een landbouwtransitie met respect voor de boeren en de natuur. De boeren moeten kunnen overstappen naar schonere landbouwmethoden en wij – alle Nederlandse consumenten – moeten de boeren helpen, door onze boodschappen bewuster te doen. Maar ook het waterschap zou een schonere landbouw kunnen stimuleren als toegestaan werd om biologische landbouwbedrijven het lage belastingtarief van natuurgebieden te laten betalen.

Het stikstofprobleem waar de boeren nu de schuld van krijgen is door ons allemaal veroorzaakt: veel Nederlanders kijken in de supermarkt alleen naar een zo laag mogelijke prijs. Supermarkten dwingen de boeren steeds goedkoper te produceren, wat tot ongekende schaalvergroting heeft geleid. Deze schaalvergroting leidt tot steeds meer mest (ammoniak), terwijl al in de jaren ’80 bekend was dat dit slecht is voor de natuur. Het Rijk kwam steeds met nieuwe regeltjes waarmee gepoogd werd de uitstoot te verkleinen, maar echt doorpakken was er niet bij. Het resultaat is dat er steeds meer vervuilende uitstoot is, terwijl boeren zich steeds dieper in de schulden hebben gestoken om met de modernste stallen aan deze regels te voldoen. En nu wordt plompverloren gezegd dat ze maar moeten stoppen? Geen wonder dat veel boeren boos zijn.

https://pixabay.com/nl Boerenprotest met grote trekkers op de snelweg (bron: pixabay)[/caption]

Consumenten kunnen anders boodschappen doen

Transitie van de landbouw om vervuiling terug te dringen is onontkoombaar. Minder veevoer uit Brazilië, minder bestrijdingsmiddelen. Maar wel een landbouwtransitie met respect voor de boeren en in overleg met de boeren. Deze landbouwtransitie gaat verder dan alleen op een andere manier boeren. De supermarkten moeten voedsel niet meer als winstpakker beschouwen, maar eerlijke prijzen garanderen aan onze boeren. Bijv. appels uit Nieuw-Zeeland moeten 3x duurder zijn dan appels uit Nederland. Kilo knallers kunnen echt niet meer! Het moet anders. Om te bereiken dat de supermarkten hun strategie veranderen en de boeren een eerlijke prijs betaald krijgen, moeten wij onze boodschappen anders gaan doen en meer kiezen voor streekproducten. Pak dus vaker minder milieubelastende producten waar een boer een eerlijke prijs voor krijgt.

Waterschap kan bioboeren stimuleren

Het waterschap heeft geen leidende rol in de transitie naar een andere balans in de voedselproductie. De landbouwsector en andere overheden dienen in gezamenlijk overleg hier een oplossing voor te vinden. Toch kan het waterschap iets doen. Eigenaren van natuur betalen per hectare veel minder waterschapsbelasting dan een boer. De definitie van natuur in de Waterschapswet is: ongebouwde onroerende zaken waarvan de inrichting en het beheer geheel of nagenoeg geheel en duurzaam zijn afgestemd op het behoud of de ontwikkeling van natuur.

Op basis van deze wettekst is het niet mogelijk bioboeren korting te geven, blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de AWP Rivierenland. De AWP wil nu dat waterschap Rivierenland er in Den Haag voor gaat pleiten om de wettekst te veranderen zodat landbouwgronden waar biologische landbouw plaatsvindt aangeslagen kunnen worden als natuurterrein. De stikstofuitstoot van biologische veeteeltbedrijven is immers tweederde lager dan van traditionele bedrijven. Zo wordt biologische landbouw gestimuleerd en draagt het waterschap bij aan een andere manier van boeren, met respect voor de natuur en waar de boer een verantwoord inkomen aan kan verdienen.

Guido van der Wedden, lijsttrekker AWP Rivierenland

Weergaven: 19

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2024   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden