Water weblog

Guido van der Wedden

AWP: natuurvriendelijke oevers Maasland liever elders

De dijken van de Commandeurspolder bij Maasland gaan voldoen aan de laatste veiligheidseisen. Op 30 juni gaf de Verenigde Vergadering (VV) van het hoogheemraadschap van Delfland namelijk groen licht voor de kadeverbetering van de Commandeurspolder door het definitief ontwerp voor de Oostgaag en Noordvliet goed te keuren. Tevens werd door de VV krediet vrijgemaakt voor het uitwerken van de ontwerpen voor natuurvriendelijke oevers langs de Noordvliet. De Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland stemde vóór de dijkversterking, maar tégen het krediet voor de natuurvriendelijke oevers.

Fractievoorzitter Jaap van Dam van de AWP Delfland woont zelf op de kade van de Commandeurspolder en is blij dat de achterliggende polder door deze dijkversterking aan de veiligheidseisen zal voldoen. De veiligheid tegen overstromen is immers een primaire taak van Delfland. Maar Delfland heeft ook een taak voor wat betreft schoon water. Zijn fractiegenoot Hans Middendorp, van huis uit visbioloog: "Als AWP staan wij in principe positief tegenover de aanleg van natuurvriendelijke oevers: deze helpen immers mee Delflands water schoner te maken, wat hard nodig is. Daarnaast vormen ze bijvoorbeeld een schuilplaats voor jonge vissen".

Waarom stemde de AWP dan toch tegen het uitwerken van de ontwerpen voor de natuurvriendelijke oevers? Ik heb over dit onderwerp in de VV het woord gevoerd en het als volgt uitgelegd: "De natuurvriendelijke oevers op deze plaats kosten heel veel geld, terwijl in de naastgelegen Duifpolder met ditzelfde geld veel meer natuur aan te leggen is. Daarnaast wordt pas in het najaar bekend of Delfland wel subsidie krijgt voor deze natuurvriendelijke oevers. Waarom dan nu al geld uitgeven aan de ontwerpen? We kunnen beter wachten tot de subsidie geregeld is". De AWP Delfland vindt dat Delfland het belastinggeld doelmatig moet besteden. Daarom hebben wij al eerder vraagtekens gezet bij de natuurvriendelijke oevers op deze plaats.

De Commandeurspolder, februari 2010, gezien vanaf het Kerkepad


In het najaar, als bekend is of er wel of geen subsidie zal worden toegekend en de definitieve beslissing moet worden genomen, zal de AWP Delfland de natuurvriendelijke oevers in de Commandeurspolder daarom opnieuw ter discussie stellen. Mijn collega Jaap van Dam: "We kunnen het geld maar één keer uitgeven, zeker in tijden van bezuiniging is het van belang dat we het dan zo doelmatig mogelijk besteden. Wat ons betreft dan liever meer natuur voor minder geld in de naastgelegen polder."

Weergaven: 173

Reactie van Guido op 7 Juli 2011 op 17.12
Dit bericht werd vandaag ook in de Schakel Midden-Delfland gepubliceerd.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2020   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden