Water weblog

Guido van der Wedden

AWP maakt zich druk om waterproblemen A4

Op diverse plaatsen in de media (Schiedamstad.nl, Midden-Delfland.blogspot.nl en AD) wordt gesproken over de waterproblemen bij de verdiepte ligging van de A4 Midden-Delfland. Op grote diepte lekken de diepwanden waardoor grondwater in de tunnel omhoog komt. De oplossing die hiervoor wordt gezocht is simpelweg ongeveer 10 keer meer water wegpompen dan aanvankelijk de bedoeling was. Hierdoor zal permanent meer water aan de directe omgeving worden onttrokken. De AWP Delfland vindt dit geen duurzame oplossing en maakt zich zorgen voor de effecten op de omgeving.

Voor deze extra onttrekking zal een watervergunning bij Delfland moeten worden aangevraagd die naar verwachting nog deze of volgende maand wordt verleend. Omwonenden maken zich ernstige zorgen om bodemdaling en om de waterkwaliteit door de lozing van bemalingswater.

De AWP Delfland vindt de voorgestelde oplossing (meer lozen) geen duurzame oplossing. In plaats daarvan zou er een technische oplossing moet komen (dichten gat in plaats van meer water blijven afvoeren). De vraag is of Delfland bereid is de vergunning om meer water te lozen te weigeren.

Ik heb daarom namens de AWP Delfland schriftelijke vragen over gesteld aan dijkgraaf en hoogheemraden. Want wat als bijvoorbeeld de bodem versneld daalt? En wie draait op voor mogelijke toekomstige oplossingen voor de problemen veroorzaakt door de extra bemaling?


Hiernaast blijkt de tunnel weinig natuurlijk ingepast: verontruste ingelanden stuurden me deze foto van roestende damwanden in plaats van natuurvriendelijke oevers in de watergang langs de A4: 

Waarom zijn hier door Delfland geen natuurvriendelijke oevers vereist? Dit lijkt in te gaan tegen de afspraken m.b.t. inpassing van de verdiepte snelweg in de omgeving. 

Binnen 30 dagen volgt het antwoord.

Weergaven: 340

Reactie van Koos Langelaan op 29 Maart 2015 op 12.57

Men heeft hier zo'n 50 jaar over kunnen nadenken. Een duidelijker brevet van onvermogen bestaat gewoon niet....

Reactie van Guido op 29 Maart 2015 op 13.13
50 jaar geleden was een tunnel toch niet ter sprake, Koos? Maar het is inderdaad nogal slordig hoe dit loopt...
Reactie van Koos Langelaan op 29 Maart 2015 op 13.45

Maar 50 jaar geleden wist iedereen al als je daar een schep in de grond stak dat je al na 20cm in het grondwater zat. Je hebt daar zo'n 7 mtr veen voordat je harde grond hebt. Het gebied heet ook niet voor niets zoute veen. Dit was te voorzien.

Reactie van Guido op 1 Mei 2015 op 6.49

Inmiddels zijn de antwoorden van het college beschikbaar. In de afgelopen VV heb ik hier nog een aanvullende vraag over gesteld ("Hoe zit het met extra toestroom zoute kwel?"), maar volgens hoogheemraad Adri Bom hoefde ik me daar geen zorgen om te maken. Verder worden er in de vergunning voorwaarden voor monitoring opgenomen om de komende jaren e.e.a. goed in de gaten te kunnen houden.

Reactie van Guido op 20 Juli 2015 op 18.46

Naar aanleiding van de bespreking in de commissie van dit onderwerp, heb ik opnieuw schriftelijke vragen gesteld. De antwoorden hierop zijn vrijdag binnen gekomen.

Wat mij betreft is het dossier hiermee gesloten. De invloed van Delfland op dit dossier is gering, maar ik heb voldoende vertrouwen dat e.e.a. netjes wordt afgehandeld met de omgeving. Wel blijft de door Rijkswaterstaat genomen keuze vanuit duurzaamheidsoptiek jammer.

Reactie van Guido op 17 December 2015 op 22.07

Inmiddels is afgelopen dinsdag het besluit gevallen de vergunning te verlenen, onder voorwaarde dat het opgepompte water terug wordt gebracht in de laag waar het uitkomt. Volgens de AWP Delfland wordt hiermee voldoende recht gedaan aan de zorgen uit de omgeving. 

Zie ook deze samenvattende rapportage

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2022   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden