Water weblog

Guido van der Wedden

De manier waarop de Verenigde Vergadering (VV = algemeen bestuur) van het hoogheemraadschap van Delfland met insprekers omgaat is mijns inziens niet goed en er denk ik mede oorzaak van dat zich weinig insprekers bij ons melden. Ik heb al twee keer meegemaakt dat iemand kwam inspreken, wij luisterden, de voorzitter hem een aantal keer onderbrak omdat het te lang duurde en uiteindelijk afkapte, en na afloop van de inspraak doorhamerde zonder de VV de gelegenheid te geven te reageren. Ik heb niet het gevoel dat deze insprekers zich op deze manier serieus genomen voelden. Ik pleit er daarom voor dat Delfland op dezelfde zorgvuldige manier met insprekers om gaat als sommige gemeenten: inspreker doet zijn/haar woord, er worden vragen gesteld vanuit de raad. Daarnaast wordt de inspreker gevraagd in te spreken direct voorafgaand aan het betreffende agendapunt, in plaats van voorafgaand aan de hele vergadering.

Hiervoor moeten twee artikelen in het reglement van orde van de Verenigde Vergadering worden aangepast. Met name artikel 5:
"5. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter kan de verenigde vergadering toestaan aan de spreker verhelderende vragen te stellen."
Moet worden:
"5. De inspreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. Hierna krijgt de verenigde vergadering de gelegenheid de spreker verhelderende vragen te stellen."

Op mijn verzoek wordt een voorstel tot wijziging besproken in de agendacommissie op 10 november. Daarna kan het voor behandeling naar de commissie Bestuur en Organisatie en de Verenigde Vergadering in december.

Weergaven: 94

Reactie van Hans A.J. Middendorp op 10 November 2009 op 13.28
Het recht op inspreken moet zorgvuldig worden toegepast. Iedereen die iets wil inbrengen, moet daarvoor in de gelegenheid worden gesteld. Voor de inspreker is het belangrijk als hij/zij een indicatie krijgt van wat de toehorende vv-leden ervan vinden, cq. of er iets met de inspraak zal gebeuren. Anderzijds wil je voorkomen dat de agenda met een fors tijdsbeslag wordt uitgebreid, omdat er interessante insprekers zijn met bijbehorende discussie.

Het zou wellicht pasend zijn als insprekers een korte samenvatting inleveren bij de griffier, zodat vv-leden niet totaal overvallen worden door de inspreker. Een procedure die vergelijkbaar is met de wijze waarop nu al mondelinge en schriftelijke vragen moeten worden ingediend.
Reactie van Guido op 10 November 2009 op 22.43
In de agendacommissie is mijn voorstel vanavond besproken. Men was er positief over, maar vroeg zich af of hetzelfde niet te bereiken was door de Dijkgraaf te vragen of hij de mogelijkheid die hij heeft binnen het huidige reglement (hij "kan de vergadering toestaan") te gebruiken.
Dit verzoek gaat de agendacommissie doen aan de Dijkgraaf. Mocht dit niet het gewenste effect hebben, dan kan alsnog besproken worden om het reglement aan te passen.
Reactie van Guido op 8 Augustus 2010 op 12.11
Inmiddels kan gesteld worden dat mijn verzoek resultaat heeft gehad: nadat insprekers gesproken hebben wordt er door de Dijkgraaf aan de Verenigde Vergadering de gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen. Hiervan wordt gebruik gemaakt.
Reactie van Guido op 24 November 2011 op 14.46

Ook in 2011 probeert de AWP Delfland de betrokkenheid van burgers te vergroten:

 

In de VV van 24 november 2011 diende de AWP, gesteund door PvdD en CDA bij de bespreking van de inspraakverordening 2011 een motie in om te zorgen dat stukken die bij Delfland ter inzage liggen, voortaan ook op de websites van de betreffende gemeentes worden gepubliceerd. Op die manier worden de stukken toegankelijker voor de burgers en helpen wij de betrokkenheid van burgers bij het werk van het waterschap te vergroten. Het college van D&H kon hiermee instemmen en de motie werd unaniem aangenomen.

Reactie van Guido op 2 December 2014 op 13.48
Vandaag naar de stand van zaken omtrent de uitvoering van onze motie gevraagd:

Den Haag, Rotterdam, Delft, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg hebben dit inmiddels in orde gemaakt. De gemeente Westland, Schiedam en Lansingerland hebben nog geen doorverwijzing. De overige gemeenten hebben geen directe verwijzing naar Delfland, maar wel naar mijnoverheid.nl

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2021   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden