Water weblog

Guido van der Wedden

Delfland investeert in windmolens in Duitsland?

AWP Delfland: hoe leggen wij dit de belastingbetalers uit??

Bij het zuiveren van het afvalwater van de inwoners van Delfland blijft een restproduct over, zogenaamd zuiveringsslib. Het hoogheemraadschap van Delfland verbrandt dit zuiveringsslib in een verbrandingsinstallatie in Dordrecht (DRSH), waar Delfland samen met vier andere waterschappen eigenaar van is. Het zuiveren van afvalwater inclusief het verwerken van het slib is, net zoals de zorg voor stevige dijken, één van de kerntaken van de waterschappen. Logisch dus dat de waterschappen dit verbranden in eigen beheer doen? Nee, de waterschappen hebben besloten DRSH van de hand te doen aan het afval- en nutsbedrijf HVC uit Alkmaar.

In de Verenigde Vergadering (VV) van 19 november 2009 is lang gesproken over het voorstel van het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden om DRSH op te laten gaan in HVC. Hiervoor in ruil krijgen de vijf waterschappen samen 13% van de aandelen van HVC, nu eigendom van 55 gemeentes. Ondanks dat het voorstel bij de andere waterschappen snel aangenomen werd, maakten bij Delfland veel VV-leden zich zorgen en zagen zij de noodzaak van deze aandelenruil niet in. Alternatieven waren niet of nauwelijks onderzocht, Delfland zou minder zeggenschap krijgen over het verwerken van het eigen slib. Daarnaast ging er het gerucht dat HVC geld zou investeren in een windpark in Duitsland, iets dat niets met de kerntaken van de waterschappen van doen heeft. De VV stelde daarom veel vragen. Voorafgaand aan de VV werd door het college daarom een enorme berg antwoorden en informatie verstrekt om zo de VV te overtuigen van nut en noodzaak van dit besluit.

De Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland was echter niet overtuigd: de hoeveelheid vragen en de omvang van de verstrekte informatie is een indicatie dat de VV veel eerder en diepgaander betrokken had moeten worden bij dit zo belangrijke besluit. Verder blijkt uit de tijd die het nodig was om de vragen te beantwoorden, dat het college zichzelf niet de vragen heeft gesteld waar de VV wel mee is gekomen. Hoe is het college dan zonder informatie over die punten tot het voorstel gekomen? De AWP Delfland heeft, ondanks alle verstrekte informatie, niet het idee dat dit de best mogelijke oplossing voor Delfland is: er is geen cijfermatige vergelijking van andere scenario's met het collegevoorstel. Belangrijk bezwaar was verder dat Delfland zich met dit voorstel gaat inlaten met branchevreemde activiteiten zoals een windpark en dat Delfland minder zeggenschap krijgt over een belangrijk deel van zijn kerntaak en de bijbehorende belastingtarieven. De belasting van Delfland is een doelheffing en zuiver bedoeld voor het uitvoeren van de kerntaken van het waterschap.

Hoogheemraad Pleun van den Ende (VVD) betoogde namens het college dat het voorstel tot aandelenruil de juiste weg is om te gaan: het biedt onder andere synergievoordelen. Wel onderschreef hij het standpunt dat een waterschap zich moet houden aan zijn kertaken: "De waterschappen zullen erop letten dat HVC niet of nauwelijks branchevreemde activiteiten gaat oppakken. Als HVC met een voorstel voor een andere activiteit dan slibverbranding en afvalverbranding komt, zal er in ieder geval een duidelijke relatie met de verbrandingsactiviteit zijn, anders zal zo'n voorstel van de hand gewezen moeten worden."

De VV nam daarop het voorstel aan. Alleen de AWP Delfland en de Partij voor de Dieren stemden tegen. Zij waren nog steeds niet overtuigd. Ook de PvdA was niet overtuigd, maar steunde het voorstel omdat zij coalitiepartner is.

In het NRC Handelsblad van 12-13 december 2009, nauwelijks vier weken na het besluit van de VV, stond het volgende bericht: “Afval- en nutsbedrijf de HVC Groep uit Alkmaar gaat 54 miljoen investeren in duurzame energie. Dat hebben de aandeelhouders gisteren besloten […]. Van de investering is 34 miljoen euro bedoeld voor deelname aan een windpark dat voor de kust bij Eemshaven, net op Duits grondgebied, gebouwd gaat worden. Verder gaat de HVC Groep in het Noord-Hollandse Middenmeer een fabriek bouwen die jaarlijks 80.000 ton gft-afval kan omzetten in ‘groen’ gas, dat als transportbrandstof is te gebruiken.”

De deelname in het windpark is nu een feit. Waar wij bang voor waren komt nu al uit. De vraag is hoe de VV had gestemd als dit eerder bekend was geweest. In de komende VV, op donderdag 17 december 2009, zal ik namens de AWP Delfland aan het college de volgende vragen stellen:

"1. Is het college net als de AWP Delfland van mening dat deelname in een windpark niet iets is waar Delfland zich via deelname met belastinggeld in HVC mee moet inlaten?
2. Was het college ten tijde van het beantwoorden van de vragen van VV-leden al geïnformeerd door HVC dat de plannen rondom deelname in het windpark zo vergevorderd waren?
3. Heeft het college als toekomstige aandeelhouder aan HVC het sentiment vanuit de VV laten weten aan HVC door aan te geven tegen deze voorgenomen deelname te zijn? Zo ja, wat was hierop de reactie van HVC? Zo nee, waarom niet?
4. Kan het college mij voorzien van een simpele uitleg waarmee ik de waterschapsbelastingbetalers in Delfland kan uitleggen hoe het kan dat Delfland via HVC deelneemt in een windpark in het Duitse waddengebied terwijl de waterschapsbelastingen fors toenemen? Ik kan het namelijk niet uitleggen."

Wij zijn benieuwd naar de reactie van de verantwoordelijk hoogheemraad...

Weergaven: 166

Reactie van Guido op 17 December 2009 op 15.32
In de Verenigde Vergadering vanmiddag heeft hoogheemraad Pleun van den Ende onze vragen beantwoord: het college was ook verrast door het krantenbericht. Het college was niet op de hoogte en is van mening dat partijen die gaan fuseren elkaar goed op de hoogte moeten houden.
Hij had daarom direct contact opgenomen met de voorzitter van HVC: 2 jaar geleden hebben de aandeelhouders (gemeentes) ingestemd met CO2-besparing in 2020. Dit bleek niet haalbaar binnen het verzorgingsgebied van die gemeentes en daarom is gekozen voor 15% deelname in een windpark buiten het gebied.
De gevoeligheid van deze beslissing voor de waterschappen was bij HVC bekend. Daarom is afgesproken dat zodra de waterschappen aangesloten worden bij HVC en ze 1 jaar hebben meegedraaid, gekeken wordt of ze willen deelnemen aan dit project, of dat dit binnen HVC apart voor de gemeentes georganiseerd gaat worden.

Al met al een bevredigende beantwoording, die ons overigens gesterkt heeft in het gevoel dat onze keuze vorige VV tegen het voorstel tot aandelenruil te besluiten de enige juiste keuze was.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2023   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden