Water weblog

Guido van der Wedden

Delfland: “tariefstelling eigenlijk onrechtvaardig”

Op 3 en 5 november werden door het hoogheemraadschap van Delfland informatiebijeenkomsten gehouden in Midden-Delfland en in het Westland waarbij onder andere de begroting voor 2009 aan de locale afdelingen werd gepresenteerd. Deze gelegenheid werd door de verschillende politieke partijen aangegrepen om zich na afloop aan de aanwezigen te presenteren.

Hoogheemraad Koos Verbeek presenteerde de tariefontwikkeling. De tariefstijging voor de categorie ongebouwd (boeren) is percentueel groot: de rekening voor een boer met 25 hectare grond stijgt van 1852,75 euro naar ruim 3400 euro per jaar. Dit is een grote kostenstijging voor zijn bedrijf. In de zaal klinkt gemorrel, een agrariër uit Midden-Delfland zegt dat hij op deze manier niet meer rendabel kan boeren. Hoogheemraad Verbeek bevestigt dat dit eigenlijk een onaanvaardbare stijging is maar dat de Wet dit voorschrijft. Delfland zal daarom een brief aan de staatssecretaris en 2e kamer sturen met verzoek om reparatie van deze Wet.

Volgens de nieuwe waterschapswet moeten de waterschapslasten voor 50% gedragen worden door de ingezetenen (de bewoners van steden en dorpen) en voor 50% door de grondeigenaren, gebouwd, bedrijfsgebouwd, wegen en natuur. Dit betekent dat het tarief voor de categorie ongebouwd nog hoger zou zijn geweest: de boer met 25 hectare grond zou dan ruim 4000 euro hebben moeten betalen. Volgens Rian van Luijk, huidig lid van de Verenigde Vergadering van Delfland en kandidaat voor de Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland, vond een groot deel van de Verenigde Vergadering dit onaanvaardbaar: “We hebben er daarom voor gezorgd dat deze verdeling is aangepast: de ingezetenen betalen nu 60% van de lasten, en de andere hiervoor genoemde 40%, waardoor het tarief voor de boeren nog enigszins binnen de perken is gebleven”.

Verbeek vervolgt zijn presentatie: het blijkt dat de eigenaar van 25 ha natuurgebied slecht 71 euro betaalt, ongeveer 50 keer minder dan een boer. Dit is onrechtvaardig. De natuurorganisaties hebben flink gelobbyd in Den Haag toen de nieuwe wet werd opgesteld.

Op de informatiemarkt na afloop blijkt dat alle partijen die aan de verkiezingen meedoen het erover eens zijn dat er efficiënt met de middelen omgegaan moet worden en dat, daar waar mogelijk, kosten moeten worden bespaard. De grootste verschillen zitten hem in hoe er omgegaan wordt met de lastenverdeling. De PvdA wil dat de toedeling van lasten aan bewoners van dorpen en steden van 60% naar 50% zakt. Dit geld moet ergens vandaan komen, de tarieven voor ongebouwd zullen hierdoor weer onaanvaardbaar stijgen.

De PvdA wil verder dat de huidige kwijtscheldingsregeling wordt verruimd. De Algemene Waterschapspartij wil deze regeling handhaven, maar vindt verdere verruiming onrechtvaardig: “De waterschapsbelasting is een omslagheffing, dat wil zeggen dat alle inwoners gezamenlijk de kosten delen. Nu krijgen mensen in de bijstand kwijtschelding. Als je ook kwijtschelding verleent aan mensen met een minimum inkomen, betekent dit dat de kosten voor alle anderen omhoog gaan. Voor iemand die werkt voor een inkomen net boven het minimum, komt dit hard aan.
Jaap van Dam, lijsttrekker voor de AWP Delfland en ook aanwezig bij de informatiebijeenkomst, licht toe: “De AWP vindt dat het waterschap geen inkomenspolitiek moet voeren. Uitzondering daarop is de huidige kwijtscheldingsregeling, die we willen handhaven. Een sociale waterschapsbelasting analoog aan de gemeentelijke belastingen dus.”
De VVD is helemaal tegen een eigen inkomensbeleid van het waterschap, zoals het kwijtschelden van belasting voor de minder draagkrachtigen.

Een van de aanwezige tuinders zegt dat hij blij is dat er sinds de overstromingen van ’98 zoveel is gebeurd, maar vraagt zich af of Delfland nu niet overdrijft: “is al die extra berging wel nodig? Kunnen we niet minder doen, waardoor de tarieven minder omhoog hoeven?” Verbeek antwoordt hierop dat de klus nog niet geklaard is: “er moet nog veel gebeuren”.

Jaap van Dam: “In ons verkiezingsprogramma staat dat de AWP Delfland is gericht op een efficiënte en effectieve inzet van de financiële middelen verkregen uit de Waterschapsbelasting: open, transparant en controleerbaar dus. Iedereen begrijpt dat er geld nodig is om de veiligheid te garanderen en ons afvalwater te zuiveren, maar alleen als we kunnen uitleggen waar het geld voor nodig is.

Het laatste woord over de tarieven voor boeren is nog niet gesproken: op 6 november organiseert LTO een lijsttrekkersdebat, waarbij dit onderwerp zeker weer ter sprake zal komen.

Weergaven: 81

Reactie van Guido op 26 September 2013 op 17.09

In 2013, nu door een wetswijziging de tarieven van de boeren zijn verlaagd, is voor wat betreft de AWP Delfland de tijd aangebroken om de verhouding ingezetenen/ overige categoriën terug naar 50% - 50% te zetten. Lees hierover meer hier.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2023   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden