Water weblog

Guido van der Wedden

Het college van B&W van de gemeente Delft heeft een visie "Binnenstad vitaal en gastvrij - Visie en agenda binnenstad 2020" geschreven. Watertoerisme heeft hierin binnen de programmalijn 'Gastvrij, verbonden en ontsloten' een prominente plaats gekregen. Ook komt er een stadslab Water waar Delftenaren kunnen helpen deze visie concreet in te vullen.

De binnenstadsvisie moet Delft volgens het college in 2020 tot één van de meest vitale en gastvrije steden maken. De visie op de binnenstad bevat: het streefbeeld van de vitale en gastvrije binnenstad, de strategie voor de ontwikkeling van de binnenstad en een investeringsagenda. Expliciet aandacht is gegeven aan evenementen, pop, winkelaanbod, fietsvoorzieningen, watertoerisme, cultuur in relatie tot kenniseconomie.

Over water staat in de binnenstadsvisie:

"Water | Delft maakt werk van water. Dit staat hoog op de politieke agenda. Ter versterking van een toegankelijke binnenstad zien wij ook kansen in het bevorderen van watertoerisme. De watertoeristische sector is landelijk een interessante en snelgroeiende sector, maar is in Delft nog beperkt ontwikkeld met 1% van de toeristen/bezoekers aan Delft. Om te kunnen profiteren van de landelijke groei in deze sector en de economische spin-off staat Delft de komende jaren voor de uitdaging om het gebruik van de huidige faciliteiten te stimuleren en het aanbod aan op- en afstapplaatsen en aanlegplaatsen uit te breiden.
Bij het bevorderen van watertoerisme is samenwerking van belang. De ontwikkeling van locaties voor aanlegplaatsen – de belangrijkste sleutel voor groei – is afhankelijk van particuliere partijen. De gemeente stimuleert mogelijkheden waarbij een kleine investering tot een groot rendement leidt of die kunnen worden uitgevoerd als onderdeel van andere grootschaliger projecten. Initiatieven die het watertoerisme op deze manier bevorderen worden aangemoedigd. De ideeën die de afgelopen jaren de revue gepasseerd zijn, blijken tot nu toe niet haalbaar. Met de blik op de langere termijn blijven ze echter op de agenda en vinden jaarlijks nieuwe afwegingen plaats. Dit thema wordt ook verder ter hand genomen in het stadslab over water."

Eind mei bood een aantal Delftenaren een notitie aan de wethouder aan met ideeën over water en toerisme. Deze notitie toeristisch waterbeleid Delft was bedoeld als concrete invulling van de door de gemeenteraad vastgestelde derde waterbrief en dient als input voor een te organiseren stadslab over water. De ideeën uit de notitie toeristisch waterbeleid sluiten mooi aan bij de waterparagraaf van de binnenstadsvisie van het college en kunnen hiervoor een concrete invulling vormen. Iedere Delftenaar kan daaraan meewerken: het stadslab water zal plaatsvinden op 3 april 2013. Alle Delftenaren met ideeën over water en watertoerisme zijn van harte uitgenodigd hun input te geven.

Weergaven: 216

Reactie van Guido op 28 Januari 2013 op 19.37

Zie ook het bericht "Delft op de kaart als waterstad" in de Telegraaf.

Reactie van Guido op 21 Februari 2013 op 20.41

Gisterenavond vierde MoTiv haar 10-jarig jubileum met een spectaculair event: De Nacht van het Water: Wat is jouw passie met water? Allemaal mensen die op een andere manier met water bezig zijn. Dé kans voor studenten om over hun schutting te kijken en kennis te maken met oude en nieuwe watertechnieken. Ook de notitie 'Toeristisch Waterbeleid Delft' werd besproken.


De avond werd geopend door prof. Dr. Peter Wieringa. Deltacommissaris Wim Kuijken vertelde hoe het komt dat ons geliefde land niet overstroomt. Hierna konden verschillende workshops worden gevolgd in het Waterlab. Zo kon je zien hoe we - massaal - op het water gaan wonen, wat het verschil is in de techniek van het vissen tussen vroeger en nu, hoe de bijlboeg ontwikkeld is en wat dat uitmaakt voor een vaartuig. Ook het Expertise Platform Water gaf een workshop: geïnteresseerde Delftenaren en watersporters gingen in gesprek over enkele van de ideeën uit de notitie 'Toeristisch Waterbeleid Delft'.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2024   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden