Water weblog

Guido van der Wedden

Delfland heeft besloten de leden van het Algemeen Bestuur (VV) in het voorjaar een ipad te geven in plaats van de vergaderstukken op papier te verstrekken. Als belangrijkste argument worden duurzaamheid en kostenbesparing genoemd. Dit soort keuzes lijkt echter niet op basis van feiten te worden gemaakt, maar op basis van emoties en het mee willen doen met rages. Ik heb hier dan ook vraagtekens bij: ipads zijn milieuonvriendelijker dan papieren stukken en er kleven meer en ethische bezwaren aan.

Via deze blog kwam ik bij een artikel in Vrij Nederland dat verslag doet van een onderzoek van Agentschap NL over het printerloze kantoor: "Een studie naar het gebruik van e-readers ter vervanging van geprint papier". In de conclusie staat: "Vanuit milieukundig oogpunt kan een printerloos kantoor in bepaalde omstandigheden winst leveren. Als een e-reader meer dan ongeveer 13.000 printjes per jaar kan ondervangen met een levensduur van twee jaar is het zeer waarschijnlijk een milieuvriendelijker optie." Het rapport schrijft verder "Bepaalde overheids- en bestuurlijke instellingen zijn waarschijnlijk het meest geschikt voor het vervangen van grote hoeveelheden geprint papier (vergaderdocumenten) door e-readers. Ten opzichte van de milieubelasting van de huidige totale papier- en kartonconsumptie (nulmeting, zie CE, 2010a) schatten we dat een reductie van 1% mogelijk is."

Als je dertienduizend printjes per jaar maakt is de e-reader zeker milieuvriendelijker. Het Algemeen Bestuur van Delfland komt zes maal per jaar bijeen in de Verenigde Vergadering. Deze vergaderingen worden steeds voorafgegaan door een commissievergadering waarvoor de stukken per post worden verspreid. Sommige stukken wijzigen naar aanleiding van de commissiebehandeling en worden dan nogmaals geprint en verstuurd voor de Verenigde Vergadering. Voor het gemak ga ik er even vanuit dat alle stukken steeds herzien worden. Dertienduizend printjes, in dat geval verdeeld over jaarlijks twaalf vergaderingen, zou meer dan duizend printjes per vergadering betekenen: dat zijn vijf pakken papier. Nu krijgen wij als VV-leden twaalf keer per jaar best wat papier toegestuurd, maar niet vijf pakken. In ons geval is een e-reader dus een flink stuk milieuonvriendelijker dan dat beetje papier.

De milieubelastingen van de e-reader of ipad bestaan voornamelijk uit toxische emissies samenhangend met de productie van metalen, die van papierproductie met name met energiegebruik. Het afval van e-readers is chemisch afval terwijl papier makkelijk recyclebaar is. Zie ook het artikel "Of e-reader beter is dan papieren boek? Nou nee" in Trouw.

Kinderarbeid bij leverancier Apple (bron: gsmpedia.nl)

Naast de milieubelasting zijn er nog andere verschillen die maken dat een e-reader minder duurzaam kan zijn dan papiergebruik: milieuvriendelijk papier wordt gecontroleerd geproduceerd in productiebossen waar de Forest Stewardship Council toezicht op houdt en FSC-keurmerken voor afgeeft. E-readers / ipads bevatten materialen die soms met open dagbouw worden gewonnen in landen waar men het met het milieu niet zo nauw neemt. Daarnaast zijn de arbeidsomstandigheden in deze landen ook niet altijd optimaal. Onlangs nog was er negatieve berichtgeving over China in dit kader, waar in een fabriek van de fabrikant van ipads, Apple, sprake was van ernstige misstanden zoals te lage lonen, 60-urige werkweken zonder de verplichte vrije dag, slechte gezondheidsvoorzieningen en ontbrekende veiligheidsmaatregelen. Ook werd van werknemers verlangd dat ze onbetaald overwerken (bron: Volkskrant).

Nu het duurzaamheidsargument dan niet valide blijkt, zou je kunnen zeggen dat er misschien andere voordelen zijn, maar ik zie ze niet. Een voorbeeld: daar deze gadgets ook privé gebruikt kunnen worden, ben ik over de waarde ervan mogelijk loonbelasting verschuldigd. Daar heb ik geen behoefte aan (zie het artikel "Voorzichtig met ipads verstrekken aan raadsleden" in Binnenlands bestuur). Dan is er nog de mogelijke imagoschade, de burger zou kunnen stellen: "bestuursleden van Delfland, die de mond vol hebben van kostenbesparing en duurzaamheid, geven zichzelf in tijden van bezuiniging een duur en niet-duurzaam speeltje".

Last but not least zie ik weinig verbetering in mijn functioneren als controlerend bestuurslid. Ik heb de ipad gehanteerd: het is hiermee onmogelijk meerdere stukken in samenhang te bekijken of naast elkaar te leggen, bijvoorbeeld een A3 kaart of tabel naast het stuk, of twee of meer stukken tegelijk. Het is lastiger om aantekeningen op de stukken te maken en deze snel terug te vinden dan met pen op papier. Natuurlijk kan dit laatste geleerd worden, maar ik heb daar niet de tijd voor noch de behoefte aan. Het scherm is daarnaast slecht leesbaar op een zonnige plaats en niet te gebruiken op een vochtige plaats. En wat als mijn i-pad hapert? De techniek laat ons immers toch vaak in de steek, papier nooit. Het bestuurslidmaatschap van een waterschap is, net als het gemeenteraadslidmaatschap, een functie die in de vrije tijd moet worden vervuld en waar nauwelijks enige vergoeding tegenover staat. Maak het je bestuursleden dan in elk geval niet lastiger om hun werk te doen waar en wanneer zij maar willen.

Het zou te verkiezen zijn als voortaan bij dit soort keuzes van tevoren een vergelijking op basis van true pricing heeft plaatsgevonden: dat wil zeggen bepalen van de 'echte prijs' door de bestaande prijs te verhogen met onbetaalde sociale en ecologische externe kosten (zoals onderbetaling en uitbuiting van arbeiders en milieubelasting). Op deze manier kunnen we precies zien wat het duurzaamst is. Laten we hopen dat daarmee dit soort dwalingen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Weergaven: 369

Reactie van Guido op 29 Januari 2013 op 21.25

Zie ook dit bericht in VNG-magazine, waarin onder andere staat:

"De prachtige iPad is in tegenstelling tot een e-Reader eigenlijk gewoon een lcd-scherm met een backlight. Daar uren naar kijken is tamelijk vermoeiend en of het uiteindelijk zo gezond is, moet de tijd ook nog maar uitwijzen. Daarnaast ligt de digitale informatie natuurlijk nog voordat je je jas aan hebt al op straat, is de privacy ver te zoeken en kan ‘iemand’ de laatste versie gewoon centraal vervangen. ‘Heeft Pietje of Klaasje dat gisteren nou niet anders gezegd?"

Het is dus nog wellicht ook nog slecht voor mijn gezondheid....

Reactie van Guido op 27 Februari 2013 op 19.38

Zie ook het bericht 'Delfland strooit met iPads' in Delftse Post van vandaag.

Reactie van Guido op 1 Maart 2013 op 4.21

Gisteren in de VV vielen de microfoons van het geluidssysteem voor het audioverslag steeds uit. De techniek liet ons wel erg vaak in de steek. Verder werd ons verteld dat de verslagen van de vertrouwelijke gedeeltes van de vergaderingen ook gewoon op de website van Delfland te beluisteren waren; gelukkig is dat nu verholpen. Krijgen we straks ook dit soort fratsen met de iPads?

 

Een van mijn collega's wist mij n.a.v. bovenstaand artikel te melden dat een van de VV-leden vanwege zijn leeftijd dispensatie krijgt en gewoon papieren stukken blijft ontvangen. Voor een ander begreep ik dat ditzelfde geldt vanwege oogproblemen. Als er toch al twee afdrukken gemaakt moeten worden, is het dan zoveel moeite dat ook te doen voor andere VV-leden met bezwaren?

Reactie van Guido op 12 Maart 2013 op 19.02

Zie ook het bericht Verzet tegen iPads Delfland, in AD Haagsche Courant, maart 2013.

Reactie van Guido op 15 Mei 2013 op 9.33

Vorige week werd mij telefonisch gemeld dat niet op mijn verzoek om de stukken op papier te blijven ontvangen kan worden ingegaan. Als niet elk bestuurslid meedoet, dan is er geen kostenbesparing voor de papierenverzending en heeft het dus geen zin.

 

Zie deze brief met bijlagen.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2018   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden