Water weblog

Guido van der Wedden

Omgeving voelt nattigheid A4 Midden-Delfland

Deze maand besloot het hoogheemraadschap van Delfland tot het verlenen van de vergunning voor het tot in lengte van dagen wegpompen van grote hoeveelheden grondwater uit de lekkende tunnelbak van de A4 Midden-Delfland. Daarmee was het laatste obstakel voor de opening van de weg weggenomen. Inmiddels rijden er dagelijks vele auto's over de weg. In de omgeving blijven echter grote zorgen over de effecten van dit weglekkende grondwater op de omgeving. De AWP Delfland volgt het dossier kritisch.

De tunnelbak van de A4 is niet waterdicht. Aanvankelijk zou Rijkswaterstaat daarom 400 m3 water per dag moeten wegpompen. Tijdens de bouw van de tunnel bleek echter maarliefst 1.450 m3 water per dag te moeten worden afgevoerd. Hiervoor was een wijziging op de watervergunning door Delfland nodig. In de omgeving ontstonden grote zorgen over bodemdaling door de onttrekking van al dit grondwater. De gemeente Midden-Delfland en diverse organisaties tekenden bezwaar aan tegen het verlenen van de wijzigingsvergunning.

Ook de AWP Delfland had zorgen: in maart stelde de AWP daarom schriftelijke vragen aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden. Uit de beantwoording bleek dat er geen noemenswaardige risico's voor de omgeving zouden zijn. De AWP was hier niet gerust op en stelde in juni nog aanvullende schriftelijke vragen. Opnieuw werd gesteld dat de zorgen om bodemdaling onnodig waren.

Inmiddels liet Delfland aanvullend onderzoek uitvoeren naar de effecten van de onttrekking van het grondwater. Hieruit werd bekend dat er, in tegenstelling tot wat eerder in antwoord op de vragen beweerd was, wel degelijk effecten op de omgeving zouden zijn. De coalitiepartijen hebben daarop achter de schermen bij het college aangegedrongen op een goede technische oplossing met monitoring daarvan en op een duidelijke omschrijving in vergunningvoorwaarden van hoe om te gaan met toekomstige schade.

De voorgestelde technische oplossing bestaat erin dat het water via zogenaamde retourbemaling terugpompt wordt naar de laag waar het vandaan stroomt. Op deze manier wordt de omgeving ontzien: de grondwaterstand in de omgeving van de tunnel daalt zo immers niet. Omdat het grondwater erg veel ijzer bevat en dit de retourbemalingsputten zou kunnen verstoppen, wordt het water eerst ontijzerd. Dit lijkt een mooie technische oplossing, maar vanuit de omgeving blijven zorgen. Onder andere over de houdbaarheid van de oplossing: gaat dit wel 100 jaar mee?  Daarnaast wordt niet al het water teruggepompt: zal er dan niet toch een toename van zoute kwel zijn? Etc. 

De AWP Delfland is met de voorgestelde technische oplossing voorlopig gerustgesteld, maar blijft het dossier wel kritisch volgen. 

Lees hier alle onderliggende technische rapporten.

De AWP Delfland volgt het dossier A4 al jaren kritisch. In 2009 zette de AWP zich in voor het actief positief uitspreken van Delfland over het alternatief A4 met Vaart: dit alternatief was volgens de AWP veel beter voor het watersysteem dan de open tunnelbak. Het hoogheemraadschap wilde hier echter niet aan en bleef passief, al werd wel een brief aan de minister gestuurd om hem op de belangen van Delfland als waterbeheerder te wijzen.

Bron cartoons: internet.

 

Weergaven: 328

Reactie van Guido op 7 Februari 2016 op 11.05

Persverklaring Stichting Batavier 3 februari 2016

Batavier naar Raad van State vanwege twijfels over watervergunning A4 Delft-Schiedam Stichting Batavier heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de watervergunning die door het Hoogheemraadschap van Delfland is afgegeven voor de A4 Delft-Schiedam. Deze watervergunning stelt Rijkswaterstaat in staat om dagelijks 1450 m3 water af te voeren uit de verdiept en half verdiept gelegen delen van de weg waarvan een deel terug wordt gebracht in de grond via retourbemaling. Batavier vindt echter dat het verlenen van deze vergunning niet op een zorgvuldige manier tot stand is gekomen, omdat deze in strijd is met bepalingen in de Waterwet, de Keur Delfland, het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam en de Wet milieubeheer. De Batavier vraagt de Raad van State om haar oordeel hierover uit te spreken.

Waterproblemen A4 Delft-Schiedam
Twee jaar geleden werd voor het eerst duidelijk dat de A4 met waterproblemen te kampen had. De constructie waarin de verdiepte en half verdiepte delen van de weg liggen bleek minder waterdicht dan gedacht waardoor grondwater de bak van de weg in stroomde. Rijkswaterstaat koos ervoor om dit water weg te pompen naar de Nieuwe Waterweg en vroeg hier een vergunning voor aan. Een jaar later bleek echter dat er ruim tien keer meer water weggepompt moest worden dan Rijkswaterstaat had voorzien en moest de vergunning hierop worden aangepast. De Batavier heeft altijd kritisch gestaan tegenover het wegpompen van het water omdat dit geen toekomstvaste oplossing is en dit risico’s heeft voor omgeving en omwonenden zoals bodemdaling en verzakking. Mede vanwege deze kritiek van Batavier is daarom in december 2015 besloten dat een groot deel van het water uit de bak van de weg terug in de bodem gepompt moet worden en niet afgevoerd naar de Nieuwe Waterweg. Nog voordat belanghebbenden de kans kregen om in beroep te gaan tegen deze gewijzigde vergunning werd de weg eind 2015 door minister Schultz van Haegen geopend.

Twijfels over zorgvuldigheid
De haast van minister Schultz om de weg te openen heeft ertoe geleid dat Batavier nog kritischer heeft gekeken of het besluit over de vergunning wel voldoende zorgvuldig tot stand is gekomen. De twijfels van Batavier over deze zorgvuldigheid hebben betrekking op verschillende punten. Zo moet de weg volgens het Tracébesluit een waterdichte bodem hebben en zou de constructie dus zo moeten zijn dat er helemaal geen water in de bak van de weg terecht komt. Ook betwijfelt Batavier of het terugpompen in de bodem van een groot deel van het water uit de bak van de weg wel haalbaar gaat zijn. Eerder had Rijkswaterstaat namelijk zelf aangegeven dat dit niet mogelijk was. Dat dit nu toch wel kan baseert Rijkswaterstaat op ervaring met deze retourbemaling elders, maar dat was slechts een project van zes maanden, terwijl de A4 er voor ten minste 100 jaar ligt.

Stichting Batavier
De Stichting Batavier bewaakt de aanleg van de autosnelweg A4 Delft-Schiedam en ziet er op toe dat alle gemaakte afspraken over de inpassing van de weg en de invloed van de weg op de leefomgeving worden nagekomen. Het signaleren van mogelijk negatieve invloeden op de kwaliteit van de leefomgeving in het Midden-Delflandgebied met als doel die negatieve effecten te voorkomen is derhalve een van de kerntaken van de stichting. Vanuit deze doelstelling acht Batavier het nodig om de afgegeven Watervergunning te laten beoordelen door de Raad van State.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2024   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden