Water weblog

Guido van der Wedden

Algemene Waterschapspartij Delfland

Doel:

De Algemene Waterschapspartij komt, als enige onafhankelijke & landelijke verkiezingslijst, op voor de (water)belangen van alle burgers in alle waterschappen en hoogheemraadschappen van Nederland: onafhankelijk en zonder politieke kleur - zuiver water.


‘Waterschapsbeleid voor Mensen’:

De Algemene Waterschapspartij Delfland stelt de inwoners van Delfland centraal, nú en in de toekomst. Dit opdat wij en onze kinderen veilig kunnen werken, wonen en recreëren in Delfland.

Verkiezingen in november 2008:
Daarom wil de Algemene Waterschapspartij Delfland met zo veel mogelijk bestuursleden vertegenwoordigd zijn in het bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland, om zo invloed op het beleid uit te oefenen.

Kernwaarden van de Algemene Waterschapspartij Delfland:

1. Onafhankelijk, deskundig en betrokken
De Algemene Waterschapspartij Delfland wil vanuit haar betrokkenheid, deskundigheid en ervaring, opkomen namens alle ‘ingezetenen van Delfl and’ voor het belang van ‘Schoon Water, Droge Voeten’.

2. Klantgericht en sociaal
De Algemene Waterschapspartij Delfland wil een brug slaan tussen Delfland en de burgers. Uw gekozen vertegenwoordigers van de AWP zijn aanspreekbaar op de plannen en besluiten van Delfland, en kunnen die ook aan U uitleggen.

3. Veiligheid en kwaliteit staan voorop
De Algemene Waterschapspartij Delfland geeft prioriteit aan de kerntaken van Delfland. Zowel de zeewering aan de Delfl andse kust als ook het Delflandse polderwatersysteem moeten robuust & duurzaam zijn en blijven, om ook in de toekomst de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen.

4. Natuur Natuurlijk!
De Algemene Waterschapspartij Delfland streeft naar optimale combinatie van waterbeheer met natuur. In het verstedelijkte gebied van Delfl and moet natuur zoveel mogelijk voor iedereen beleefbaar bereikbaar zijn. Recreatie op- en aan het water moet worden bevorderd.

5. Open – Transparant – Controleerbaar
De Algemene Waterschapspartij Delfland hecht sterk aan goed openbaar bestuur, met heldere jaarverslagen en goedgekeurde financiële verslagen. Wij zullen het bestuur consequent om uitleg en opheldering vragen, gericht op een efficiënte en effectieve inzet van de financiële middelen verkregen uit de Waterschapsbelasting.


En als u besluit op de AWP te stemmen, stem dan op nummer 2: Guido van der Wedden


Beslissingen over water zijn té belangrijk om aan allerlei politieke stromingen en milieugroeperingen over te laten. Kies daarom, net als ik, voor een onafhankelijke partij: kies voor de Algemene Waterschapspartij (AWP).

Bij de AWP zitten de mensen die echt verstand hebben van de inhoud, zoals ervaren waterschapsbestuurders en ingenieurs. De AWP wordt daarom gesteund door het KIVI, de ingenieursvereniging.


En waarom zou u op mij moeten stemmen?

- ik ken het gebied: de afgelopen elf jaar woonde ik in Delft, mijn geboortestad. In mijn vrije tijd trek ik op de fiets of met de boot Midden-Delfland in. Hier liggen grote kansen om de waterrecreatie verder te ontwikkelen: nieuwe vaarverbindingen, meer aanlegplaatsen bij horeca en winkels, in de stad, maar ook daarbuiten.

- ik ken de mensen: ik ben onder andere al jaren actief in mijn wijk als secretaris van de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier.

- ik ken de techniek: ik ben waterbouwkundige en werk dagelijks aan waterprojecten: zoals het tegengaan van overstromingen; ook in Delfland nog steeds een actueel onderwerp. Verder heb ik ervaring met afvalwaterzuivering. Veiligheid en zuiver water!

- ik ben u na uw stem niet vergeten: u mag mij na de verkiezingen altijd e-mailen of bellen met vragen, tips of opmerkingen.

Weergaven: 116

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2023   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden