Water weblog

Guido van der Wedden

Vervolg maildiscussie herstel stadssingel Delft

Bericht van 14/07/08 om 11h12
Van : "Barry Raymakers"
Aan : gvdwedden@voila.fr
Kopie aan: "Anne Koning", "Henriette Welle Donker", "Ronald Vuijk"
Onderwerp : RE: Kansen Delftwaterstad door aanleg Spoortunnel


Geachte heer Van der Wedden,

In uw mailbericht van 7 juli gaat u in op de kansen voor Delft Waterstad, nu er een besluit ligt om de spoortunnel te verlengen in noordelijke richting. U geeft ook aan bereid te zijn om mee te denken bij het uitwerken van plannen hiervoor. Uw aanbod stellen wij op prijs. We kunnen er echter geen gebruik van maken, om een aantal redenen.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in 2007 inderdaad extra budget toegezegd om de tunnel iets te verlengen. Het gaat overigens om een beperkte verlenging, die als doel heeft de tunnel ter hoogte van de Kampveldweg iets te verlagen. In de eerdere plannen zou de tunnel bij de Kampveldweg al zo hoog liggen, dat de aanleg van een ‘bult’ nodig zou zijn om de Phoenixstraat en de Wateringsevest te verbinden met de Ruijs de Beerenbrouckstraat. Door de tunnel daar wat te verlagen, en meteen voor te bereiden op viersporigheid, kan het verkeer op maaiveld blijven.

De nieuwe ligging van de tunnel maakt nog geen aansluiting mogelijk van de singel aan de Phoenixstraat met de Vliet in het noorden. De spoortunnel ligt ook met de recente aanpassing te hoog om het water van de singel door te trekken naar het noorden. Het water in de singel ter hoogte van de Wateringsevest/Kampveldweg blijft namelijk onder het niveau van het dak van de tunnel.

Een verdere verlenging – en verlaging – van de spoortunnel is zeer kostbaar en tijdrovend. Dat is geen realistische optie, nu het rijk, de provincie, de regio en de gemeente met gezamenlijke inspanningen het resterende gat in de begroting juist hebben gedicht. Met de afspraken die op 9 juli zijn ondertekend is de financiering van het project nu rond. Bovendien is de aanbesteding van het project inmiddels zover gevorderd dat ProRail het project nog deze maand kan gunnen, zodat de bouw na de zomer van 2009 kan beginnen.

De plannen voor de singel aan de Phoenixstraat worden zodanig uitgewerkt dat het water er optimaal tot zijn recht komt en enige diepte heeft. Er komen ook de nodige bruggen over, met name voor voetgangers en fietsers, waardoor de bevaarbaarheid van de singel overigens zeer beperkt zal zijn.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Barry Raymakers
Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft


Barry Raymakers, Projectvoorlichter
Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft B.V., Postbus 3137, 2601 DC Delft
bezoekadres: Westvest 41, kamer 0.6
' 015-219 7917, 7 015-260 2339, * braymakers@delft.nl
www.spoorzonedelft.info


-----Oorspronkelijk bericht-----
> > Van: Guido van der Wedden [mailto:gvdwedden@voila.fr]
> > Verzonden: maandag 7 juli 2008 16:21
> > Aan: Barry Raymakers
> > CC: Anne Koning; henriette.welledonker@vvddelft.nl; Ronald Vuijk
> > Onderwerp: Kansen Delftwaterstad door aanleg Spoortunnel
> >
> >

> > Geachte heer Raymakers,

> > een tijd geleden berichtte u mij dat de nieuw aan te leggen singel langs de Phoenixstraat helaas niet in verbinding gebracht kon worden met het Rijn-Schiekanaal ten noorden van onze stad, omdat de tunnel tussen Molen de Roos en de gistfabriek al te veel stijgt en er dus onvoldoende diepte overblijft voor een verbinding waar pleziervaart doorheen kan. Inmiddels zijn we een jaar verder en heb ik begrepen dat er plannen zijn om de spoortunnel te verlengen richting gistfabriek en langer op diepte te laten blijven. Ik weet niet hoe vastomlijnd deze plannen zijn, maar ik wil u in dit licht nogmaals op mijn mail van juli 2007 wijzen:

> > Wat mij betreft ligt er een mooie kans om via de singel langs de Phoenixstraat een tweede verbinding van de Buitenwatersloot met de Delftse Schie te maken en deze bevaarbaar te maken voor pleziervaart (zie afbeelding in bijlage voor schets). Zowel aan de kant van de gistfabriek (langs de Wateringseweg) als in de Buitenwatersloot en langs de Houttuinen, liggen veel kleine jachtjes. Daarnaast wordt in het achterland veel met kleine schepen met geringe doorvaarthoogte en diepte gevaren. Via deze verbinding kunnen deze scheepjes van de Buitenwatersloot snel in het kanaal langs het Haantje komen om Delft heen over het Rijn-Schiekanaal (met grote beroepsvaart) te hoeven varen.

> > Langs de Phoenixsingel zou ook gelegenheid voor horeca met terras aan het water kunnen worden gecreëerd, bijvoorbeeld ter hoogte van het huidige stadskantoor aan de Phoenixstraat, vanwaar al een doorgang is naar de Oude Delft. Op deze manier kan een extra verbinding vanaf het water naar de stad toe worden gelegd.

> > Al met al maakt deze verbinding Delft aantrekkelijker voor pleziervaart en toeristen, zeker indien langs de nieuwe Phoenixsingel ook nog enkele permanente ligplaatsen voor karakteristieke schepen (bruine vloot, etc) komen en de kade langs de huidige serpo wordt ingericht met extra tijdelijke ligplaatsen voor passanten (uitbreiding huidige passantenhaven Zuid Kolk richting de Buitenwatersloot) tot langs het stadskantoor. Een van de aanbevelingen van het rapport 'Delft Knooppunt Land en Water' was het inrichten van een havenkantoor aan de Zuid Kolk. Wellicht is een aanlegplaats bij het nieuwe stadskantoor met een ingang aan het water voor de havenmeester in combinatie met uitbreiding van de passantenhaven naar die kant een goed alternatief.

> > Meer pleziervaart en een kade vol historische schepen geven m.i. ook een economische stimulans aan de stad. Uitbreiding van de huidige passantenhaven lijkt mij legitiem, gezien het feit dat deze haven 's zomers overvol ligt met een dubbele rij afgemeerde schepen. Elke keer dat ik in Leiden ben en daar de veelheid aan pleziervaart zie, de scheepjes die aanleggen aan het terras van plaatselijke horeca, denk ik eraan hoe leuk het zou zijn als Delft hier ook wat meer aandacht aan zou besteden. De passantenhaven bij de Zuid Kolk met de nieuw aan te leggen loopverbinding met het centrum was wat dat betreft een heel erg goed begin, maar we kunnen veel verder gaan. De aanleg van de spoortunnel biedt wat dat betreft een heel erg grote maar eenmalige kans die we als stad niet mogen laten liggen!

> > Ik denk dat deze kansen voor de stad zelfs een extra reden kunnen zijn de tunnel te verlengen indien daartoe nog niet is besloten en dat zelfs indien de tunnel niet verlengd wordt, alsnog gekeken moet worden of er niet toch een verbinding mogelijk is.

> > Indien u mij de (autocad)tekeningen van de plattegrond van de spoortunnel in de omgeving en de langsdoorsnede met diepte toestuurt, wil ik geheel gratis en vrijblijvend een schetsontwerp van mijn visie op Delft waterstad in relatie tot de aanleg van de spoortunnel geven. Ook houd ik mij aanbevolen om verder mee te denken.

> > Vriendelijke groet,
> > Guido van der Wedden

> > ir. G.A. van der Wedden
> >
> > Cc: wethouder Koning, van wie ik vernomen heb dat zij bevorderen van watersport in Delft hoog in het vaandel heeft staan.
> > Cc: wethouder Vuijk, wethouder economische zaken en toerisme.
> > Cc: Henriette Welle Donker, Delft Waterstad.

Lees de eerste mail die ik in 2007 over dit onderwerp stuurde aan de gemeente hier.

Weergaven: 118

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2022   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden