Water weblog

Guido van der Wedden

Slachting Delftse vissen door gemeente

Gemeentelijke maaiboten, die het riet aan de oevers kappen, gaan zo diep met hun messen de bodem in dat de vissen in stukken gehakt boven komen drijven. Gemeentelijke onderhoudsvaartuigen woelen de bodem zodanig om, dat vissen massaal sterven aan zuurstofloosheid. Zo zijn afgelopen weken vissen gedood in Tanthof, Voorhof, de Wippolder en Mozartlaan. Veel te veel dierenleed aldus waterschapsbestuurders, die bij het hoogheemraadschap van Delfland - verantwoordelijk voor het leven in het water - aan de bel trekken.

Guido van der Wedden van de Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland kreeg een melding over dode vissen in de Emmalaan in de Delftse Wippolder. Bij de Delftse Post kwamen van de karpercommissie van Sportvisserij Belangen Delfland (SVDB) nog veel meer meldingen binnen. Bart Canton van de Partij voor de Dieren Delfland: "Dit is veel te veel dierenleed voor een gewoon onderhoudsklusje, dit moet anders kunnen".

Het hoogheemraadschap van Delfland is verantwoordelijk voor de biologische waterkwaliteit en werkt hard om de visstand te vergroten met de aanleg van natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen en door het realiseren van visliften en installeren van visvriendelijke pompen in gemalen. Vervolgens blijkt dat gemeente(n) vissen fijnhakken of watergangen zuurstofloos maken door verkeerd materieel. Waarom laten wij dit toe?

Dode vis aan de Emmalaan in Delft (foto M. Bos)

Delfland en de gemeente Delft blijken een gezamenlijk bestek voor het dagelijks onderhoud van de watergangen in de gemeente te hebben. Na melding via het meldpunt bleek dat de aannemer die de werkzaamheden voor Delft uitvoert, op een aantal plaatsen binnen de gemeente te groot materieel voor te kleine watergangen gebruikt. Deze watergangen zijn eigenlijk te ondiep voor varend onderhoud. Het gevolg is dat hij de bodem omwoelt waardoor zuurstofloosheid optreedt. Hierdoor gaan helaas vissen dood. Delfland heeft bij de gemeente aangegeven dat dit niet de bedoeling is en dat de gemeente de aannemer hierop aan moet spreken, maar de gemeente heeft hier niet op gereageerd.

AWP Delfland en Partij voor de Dieren Delfland besloten de handen in een te slaan en stelden schriftelijke vragen aan het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden om hen te vragen de gemeente te dwingen het onderhoud op een andere manier uit te voeren.

Artikel in Delftse Post van 22 oktober 2014

Weergaven: 433

Reactie van Guido op 30 Oktober 2014 op 8.42

Inmiddels blijken er ook slachtingen onder vissen in Schipluiden te zijn aangericht. Ik heb mijn schriftelijke vragen hierop uitgebreid.

Reactie van Guido op 30 Oktober 2014 op 18.12

Naar aanleiding van de vragen is ook Pieter Stienstra, gemeenteraadslid van D66 Delft, aan de slag gegaan en heeft vragen gesteld. De antwoorden zijn er snel:

Het is duidelijk dat dit natuurlijk niet de bedoeling was. De gemeente heeft maatregelen genomen om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen. Zowel dit seizoen als ook in het komende seizoenen.

Zie meer informatie op zijn weblog.

Reactie van Guido op 5 December 2014 op 8.46

Inmiddels zijn de antwoorden op onze vragen beschikbaar, zie dit bericht in Delftse Post:

Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Delft bekijken hoe het maaien van oevers zo voorzichtig mogelijk kan worden gedaan om vissterfte voorkomen, maar enige vissterfte is niet te voorkomen. Alleen bij volledig handmatig onderhoud is dat te voorkomen, maar dat is te duur. Dat blijkt uit antwoorden van Delfland op vragen van AWP Delfland en de Partij van de Dieren. "Omdat dit goedkoper en sneller is, wordt het maaien en schonen van de watergangen in principe rijdend uitgevoerd. Met name in bebouwde gebieden is dit niet altijd mogelijk en vindt het maaien en schonen varend plaats met behulp van een machinale (maai)boot. Het enige alternatief daarvoor is handmatig maaien en schonen. Handmatig maaien en schonen is arbeidsintensief en daardoor veel duurder. Via het toezicht op de aannemers wordt gestuurd op juiste uitvoering bij alle alternatieven. In de praktijk treden daardoor dit soort gevallen slechts heel beperkt op. Het sterven van vissen, zoals bij de genoemde vijver in Schipluiden, is in de praktijk bij het onderhoud echter helaas niet helemaal uit te sluiten". Het Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Delft overleggen inmiddels hoe dit soort incidenten te voorkomen zijn.

Volledige beantwoording hier.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2018   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden