Water weblog

Guido van der Wedden

Nieuwe vaarverordening onvoldoende bescherming tegen lage bruggen

Het hoogheemraadschap van Delfland vereenvoudigt en verduidelijkt de vaarregels en verkeersbesluiten in het gebied. Ook wordt voor het overgrote deel van de vaarwateren de motorvaartvergunning - de bekende witte sticker op alle boten in Westland en Midden-Delfland - afgeschaft. Dit wordt geregeld in de nieuwe vaarverordening. De Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland is blij met de vereenvoudiging en met de uitbreiding van het aantal vaarwegen waar gevaren mag worden, maar is toch niet tevreden over de nieuwe verordening, omdat hierin geen minimale brughoogtes en doorvaartbreedtes worden geregeld. 

Ik stelde dit punt aan de orde tijdens de commissievergadering 4 November. Met het vervallen van de provinciale vaarwegverordening, worden er geen eisen meer gesteld aan minimale brughoogtes of vaarbreedtes in de vaarwegen in ons gebied. Ik heb er daarom bij Delfland op aangedrongen dit te regelen in de nieuwe vaarverordening, maar Delfland wil hier niet aan. Een gemiste kans: dit betekent namelijk dat iedereen met de bouw van een lage brug vaarwegen in ons gebied kan blokkeren zonder dat een gemeente hier iets aan kan doen. Op onderstaande foto is een voorbeeld te zien van hoe het mis kan gaan, De Lookwatering is voorlopig afgesloten.


Ik zie de toekomst van de recreatievaart in Westland en Midden-Delfland somber in. In de commissievergadering kreeg ik namelijk geen bijval van de andere partijen in het bestuur van Delfland. Ondanks dat zal ik bij de bespreking van de nieuwe vaarverordening in het Algemeen Bestuur dit punt opnieuw inbrengen: mogelijk kan de besluitvorming over de waterschapsverkiezingen getild worden of denken de partijen er in de aanloop naar de verkiezingen opeens toch anders over. Het zou immers zonde zijn als we niet meer kunnen recreëren op de vaarwegen in Westland en Midden-Delfland.

De vaarverordening ligt ter inzage gedurende zes weken. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze indienen.

Weergaven: 605

Reactie van Koos Langelaan op 18 November 2014 op 23.40

In navolging van het hoogheemraadschap Rijnland heeft nu ook HHD besloten de vaarvergunning te laten vervallen. Dit is niet alleen prettig voor de recreatieschippers van het Westland en Midden-Delfland maar vooral voor de watertoerist van buiten het Westland die nu ongehinderd deze wateren kunnen bevaren. Helaas komen zij dan wel de dikwijls veel te lage bruggen in het Westland tegen. Hoe verder je het Westland invaart, hoe lager ze worden. Alle goede voornemens ten spijt, logisch nadenken leert ons dat de laagste brug op de route bepalend is, ook al zijn alle anderen stukken hoger. De bruggen in bv het Oranjekanaal of de Poel bij 's Gravenzande zullen nog jarenlang een obstakel vormen voor alle serieuze vormen van recreatievaart.

Reactie van Guido op 21 November 2014 op 19.40

Naar aanleiding van onder andere het bericht over dit onderwerp in de Delftse Post, ben ik net gebeld door het sectorhoofd handhaving van Delfland.

In de commissievergadering is op mijn vraag geantwoord: "De vaarwegverordening gaat binnenkort de inspraak in. De hoogte van bruggen is niet de verantwoordelijkheid van het waterschap. [...] Aan de reguleringskant ligt op dit punt geen aanvullende taak voor het waterschap."

Dit wekt ten onrechte de indruk dat Delfland niets doet om de brughoogtes te beschermen, terwijl ze juist heel erg hun nek uitsteken en extra werk doen. Delfland is weliswaar niet aangewezen als vaarwegbeheerder, maar gaat hier op eigen initiatief wel werk aan doen, zelfs meer dan andere waterschappen. Het belangrijkste is dat de brughoogtes in beleidsregels worden vastgelegd, waarvoor input van de gemeenten zal worden gebruikt, en waaraan vergunningverleners zullen toetsen. Dit gebeurt voordat het provinciale vaarwegenplan komt te vervallen.

Op 2 december om 16 uur wordt ik volledig bijgepraat. Ik kreeg in elk geval een zeer positieve indruk. Jammer dat men mij hierover in de commissievergadering niet kon informeren.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2022   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden