Water weblog

Guido van der Wedden

Watersporters ongerust over lage spoorbrug

ProRail verdubbelt het spoor tussen Rijswijk en Delft. Daarbij komt er ook een nieuwe spoorbrug over de Kerstanjewetering, bij 't Haantje, op de grens van Rijswijk en Delft. Helaas krijgt deze brug niet de in dit gebied gebruikelijke doorvaarhoogte van 1,80 m, maar is ProRail van plan de brug op ca. 1,65 m boven het water te leggen, zo blijkt uit het ontwerp-tracébesluit zoals dat tot eind januari ter inzage lag. Namens de watersporters ben ik op verzoek van de Delftse Watersportvereniging opnieuw in actie gekomen en heb ik voor hen een zienswijze ingediend op dit plan.

Belangrijkste argument is dat gemeentes en provincie in het achterliggende gebied al jaren investeringen doen om bruggen over de vaarwegen te verhogen tot 1,80 m. Deze inspanningen zouden in één keer teniet gedaan worden als ProRail nu een lage brug legt over deze toegangsroute, die naast Westland en Midden-Delfland, ook Vlaardingen, Maassluis en Rijswijk ontsluit. Temeer daar het spoor 50 cm hoger komt te liggen; daarmee moet er ruimte zijn wat te winnen in doorvaarthoogte. Daarnaast is vanwege de werkzaamheden aan de spoortunnel in Delft door de jarenlange afsluiting van de Buitenwatersloot de sector al genoeg geschaad.

Elf watersportverenigingen uit het achterliggende gebied schaarden zich daarom achter deze zienswijze. Ook vele ondernemers aan het water, van scheepswerven tot café's met aanlegsteiger, en ondernemers op het water, zoals rondvaartbedrijven en bootverhuren, steunen de zienswijze. Daarnaast tekenden ook de gemeentes Maassluis, Vlaardingen en Rijswijk en dienden de gemeenten Midden-Delfland en Westland een eigen zienswijze in. Vertegenwoordigende clubs als de Stichting Waterrecreatie Nederland en het Watersportverbond, maar ook Koninklijke Horeca en VNO NCW Delft steunen de zienswijze. Al met al tekenden ruim 70 organisaties de zienswijze.

De spoorbrug over de Kerstanjewetering

De vraag is nu wat er met de bezwaren gaat gebeuren. Dit wordt in de loop van 2015 bekend. Hierna staat nog beroep open.

Weergaven: 580

Reactie van Johan Spijkerman op 30 Januari 2015 op 19.52

Ik heb het in de media gevolgd. Zou toch moeten lukken. Er bestond toch ook zoiets als een minimale doorvaart hoogte van 1.40 in het grootste deel van Delfland en 1.20 in de uithoeken? Ik heb altijd gedacht dat het waterschap dat bepaalde / oplegde.

Reactie van Guido op 31 Januari 2015 op 7.58

Beste Johan, Delfland stelt op dit moment alleen eisen aan brughoogtes opdat onderhoudsvaartuigen er onderdoor kunnen, dan is 1,20 inderdaad genoeg. Inmiddels heb ik de toezegging dat Delfland brughoogtes e.d. als een vorm van medegebruik c.q. secundair belang gaat meenemen in de actualisatie van de beleidsregels. Er wordt dus aan gewerkt en in de toekomst kan Delfland in zo'n geval vergunning weigeren.

Zie ook dit bericht.

Reactie van Koos Langelaan op 1 Februari 2015 op 16.45

Helaas hebben de diverse gemeenten in de regio tonnen boter op het hoofd. Zoals er de laatste decennia in het Westland talloze bruggen zijn gemaakt die ook de 1.80m op geen stukken na halen, dikwijls zelfs de (oude) 1.60m niet.
Daarnaast is er nu de brug in Den Hoorn (Midden-Delfland), in het verlengde van de straks doorgetrokken Reinier de Graafweg, die een groot obstakel dreigt te worden. Overigens kon je tot voor een aantal jaren vrijwel ongehinderd van de Vlaardingervaart naar Delft varen, met slechts een ophaalbrug in Schipluiden, nu liggen er een groot aantal lage, beweegbare bruggen met een zeer beperkte bediening, weinig watersportvriendelijk dus.

Reactie van Guido op 9 Augustus 2015 op 11.03

Ik heb inmiddels bericht gekregen van het ministerie: "De verwachting is nu dat het tracébesluit in het laatste kwartaal van 2015 wordt vastgesteld, De nota van antwoord wordt zoals gebruikelijk gelijktijdig met het tracébesluit openbaar gemaakt." Later dit jaar weten we dus precies hoe groot de doorvaarthoogte gaat worden.

Reactie van Guido op 24 Februari 2016 op 18.05

Er is goed nieuws met betrekking tot het bezwaarschrift dat ik namens velen indiende: verhoging van de brug kost 70.000 euro meer en de provincie is bereid dit bij te dragen en meldt ook aan de minister. Zie deze brief. Nu maar hopen dat de minister dit meeweegt in haar besluit. Laatste bericht dat ik van het ministerie ontving is dat dit tracébesluit in het voorjaar van 2016 wordt genomen.

Na indienen van het bezwaar bleef het lang stil. De steun en geld van de provincie zijn nu dan ook goed nieuws voor de watersporters. Laatste bericht van het ministerie was dat het definitieve besluit in het voorjaar van 2016 valt. Nu maar hopen dat de minister deze brief van de provincie meeweegt in dit besluit.

Verderop in een andere vaarroute ontstaat overigens een nieuwe bedreiging: bij Den Hoorn kruist een nieuwe weg vanaf de A4 naar Delft de Gaag. Ook de brug over de Gaag dreigt te laag te worden. De gemeente Midden-Delfland heeft echter onvoldoende geld om deze brug op te hogen. Het is te hopen dat ook hier de provincie in actie komt.

Reactie van Guido op 9 Maart 2016 op 18.05

Een boot met neergeklapte kajuit passeert de huidige spoorbrug (foto Aad van Zeijl)

Reactie van Guido op 11 Juli 2016 op 13.21

Oorspronkelijk zou eind 2015 bekend worden wat er met de zienswijzen zou worden gedaan. Dit werd uitgesteld naar het voorjaar van 2016. Inmiddels is dit het najaar van 2016 geworden. Kijk hier voor de laatste stand van zaken.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2023   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden