Water weblog

Guido van der Wedden

Op 5 december kwam de VVD Delfland met een opmerkelijk persbericht naar buiten. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H) heeft het vertrouwen in hoogheemraad Van der Ende (VVD) opgezegd en de VVD is uit de coalitie gestapt. De week ervoor kwam Delfland nog met een ander persbericht naar buiten. Als voorstander van een open, transparant en controleerbaar waterschapsbestuur heb ik om opheldering gevraagd.

Het kabinet heeft bepaald dat de verkiezingen voor de waterschappen in plaats van dit jaar pas in 2015 plaatsvinden. De algemeen besturen blijven daarom langer zitten. De termijn voor het zittende college van D&H van het hoogheemraadschap van Delfland loopt wel af in januari 2013. Aan alle hoogheemraden is daarom gevraagd na te denken over de verlenging van de zittingstermijn met twee jaar.

Vorige week kwam Delfland met een persbericht naar buiten waarin gemeld werd dat vier van de zittende hoogheemraden hebben aangegeven hun functie met twee jaar te willen verlengen, maar dat hoogheemraad Pleun van der Ende heeft besloten om te stoppen: "Hoewel ik dit werk altijd met veel plezier heb gedaan, heb ik na rijp beraad toch besloten om mijn taak als hoogheemraad niet voort te zetten. Dit betekent dat ik 7 januari 2013 afscheid neem van het Hoogheemraadschap van Delfland als dagelijks bestuurder."

Enkele dagen later kwam de fractie van de VVD Delfland met een opmerkelijk persbericht naar buiten (zie onderaan dit bericht). Uit dit persbericht blijkt dat het college van D&H het vertrouwen in hoogheemraad Van der Ende heeft opgezegd, waarna deze in belang van Delfland zelf besloten heeft zijn werkzaamheden niet voort te zetten. De VVD heeft daarop een nieuwe kandidaat voorgesteld, die niet werd geaccepteerd door de coalitiepartners waarna de VVD uit de coalitie is gestapt.

Deze gang van zaken is op zijn minst opmerkelijk. De hoogheemraden zijn door het algemeen bestuur unaniem gekozen en ik zou daarom denken dat het algemeen bestuur een motie van wantrouwen moet aannemen om er één weg te sturen, die bevoegdheid ligt in elk geval niet bij het college van D&H. Daarnaast is geen reden gegeven voor de vertrouwensbreuk. Ook heeft Delfland geen reactie gegeven op het persbericht van de VVD.

Ik hecht aan een open en transparant bestuur, "Open – Transparant – Controleerbaar" was immers één van de punten uit het verkiezingsprogramma van de AWP. Deze hele gang van zaken past hier niet in. Daarom heb ik de dijkgraaf om een toelichting gevraagd. Deze verwees mij naar de fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij, het CDA, die mij kon melden dat de coalitie er naar streeft om volgende week in overleg te treden met de overige partijen bij Delfland.

Wordt dus vervolgd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Persbericht VVD Delfland, 5 december 2012:
 
Breuk in college Hoogheemraadschap Delfland
 
De voorzitter van het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland heeft volstrekt onverwacht op 5 november 2012 namens het college het vertrouwen opgezegd in de hoogheemraad van de VVD. In de week ervoor, op 31 oktober jl, hadden de fractievoorzitters van de coalitie juist unaniem het vertrouwen uitgesproken voor de herbenoeming van álle zittende hoogheemraden, waaronder VVD-hoogheemraad P. van der Ende. Ondanks steun van de VVD-fractie voor haar hoogheemraad en pogingen om de breuk te repareren, bleken de overige collegeleden daarvoor geen ruimte te maken. De hoogheemraad heeft na rijp beraad, in het belang van Delfland, besloten zijn werkzaamheden als hoogheemraad niet voort te zetten.
 
De VVD heeft vervolgens een nieuwe kandidaat voorgesteld voor het college, die niet werd geaccepteerd door de coalitiepartners. De VVD-fractie heeft dit ervaren als vertrouwensbreuk en is uit de coalitie gestapt.
 
De VVD is buitengewoon teleurgesteld over deze zeer opmerkelijke en ongebruikelijke gang van zaken. Te meer omdat er vier jaar plezierig en constructief is samengewerkt. Zij vreest dat zonder haar vertegenwoordiger in het college de financiële duurzaamheid en bestuurskracht van het waterschap op de tocht komen te staan.
 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u terecht bij:
Hans van Rossum, fractievoorzitter VVD Delfland, 0653614648
Email: vanrossum.elfferich@ziggo.nl"

Weergaven: 780

Reactie van Guido op 14 December 2012 op 16.53
Afgelopen week is er met alle partijen uit het algemeen bestuur gesproken over de "vertrouwensbreuk in het College". De manier waarop hoogheemraad Van der Ende op enkele dossiers moest bijsturen was voor de collega-hoogheemraden de reden om het "vertrouwen in de samenwerking" op te zeggen.
 
De situatie werd complex toen de nieuwe kandidaat van de VVD door de zittende hoogheemraden als "niet geschikt" werd beoordeeld. Deze kandidaat was daar uiteraard niet blij mee, en de VVD heeft zich toen teruggetrokken uit de coalitie. Zie ook het artikeltje "Ruzie in Delfland" verschenen in het AD, waarin wordt gemeld dat de afgewezen VVD-kandidaat Marja Hilders is.
De resterende coalitiepartijen hebben inmiddels Han van Olphen kandidaat gesteld als hoogheemraad en  houden hieraan vast.
 
Woensdagmiddag heeft de VVD-fractie een brief verstuurd, waarin een kritische beschouwing van het proces wordt gegeven en waarin ook wordt gemeld dat de VVD-fractie voornemens is om hoogheemraad Van der Ende als tegenkandidaat in stemming te laten brengen.
Dat wil zeggen dat er komende donderdag een keuze is uit twee kandidaat-hoogheemraden. De AWP Delfland bespreekt aanstaande maandag in de fractievergadering onze keuze.
Reactie van Guido op 20 December 2012 op 15.38

In de merkwaardige vertrouwensbreuk in het college van dijkgraaf en hoogheemraden van afgelopen weken, kreeg de zittende VVD-hoogheemraad Pleun van der Ende de gelegenheid in stilte te vertrekken. Het college noemde dit vandaag in de Verenigde Vergadering een ‘chique procedure’, maar de VVD stapte vanwege de vertrouwensbreuk uit de coalitie en zocht de openbaarheid. De AWP Delfland betreurt, als apolitieke partij die een transparant waterschapsbestuur voorstaat, de sfeer van achterkamertjespolitiek die door de handelswijze van het college is ontstaan. AWP-fractievoorzitter Hans Middendorp: “Wat een pijnloze politieke amputatie had moeten worden, is volledig mislukt en ontaard in een bloedige zaak”.

Hans Middendorp uitte begrip voor het standpunt van de VVD en zei het namens de AWP te betreuren dat e.e.a. in de achterkamertjes was gehouden in plaats van de mogelijke problemen, eventueel in vertrouwen, met het algemeen bestuur te delen. Voor alle partijen is deze gang van zaken pijnlijk, en dat was het toch niet waard?

 

De kandidaat van de rompcoalitie, de overgebleven meerderheidscoalitie die na amputatie van de VVD is ontstaan, beschouwt de AWP als een voldongen politiek feit: de AWP is noch gekend in de keuze om het vertrouwen in de VVD-hoogheemraad op te zeggen, noch in de keuze voor de nieuwe kandidaat. De AWP heeft in deze interne coalitiestrijd daarom blanco gestemd; echter wel met de kanttekening dat wij het als democratische partij betreuren dat hiermee twee van de vijf hoogheemraden komen vanuit niet-democratisch gekozen categorieën in plaats van uit fracties van gekozen ingezetenen. Met 20 van de 27 stemmen werd Han van Olphen daarop als de nieuwe hoogheemraad verkozen.

 

De AWP hoopt dat, nu alles in de openbaarheid is uitgesproken, de rust weerkeert en de komende twee jaar tot de volgende waterschapsverkiezingen alle partijen opnieuw in goede sfeer zullen samenwerken voor het belang van Delfland. We kunnen ons als bestuurders immers beter met de inhoud bezig houden, dan met dit soort politieke spelletjes…

Lees hier het volledige verslag van deze bewogen vergadering.

Reactie van Guido op 9 Februari 2013 op 14.29

Niet alleen bij Delfland is sprake van een bestuurscrisis.

Bij onze noorderburen, het hoogheemraadschap van Rijnland wordt onderzoek gedaan naar waar het mis ging bij een onverwachte en hoge kredietoverschrijding. Dit onderzoek wordt direct vanuit de VV gestuurd. Er is hier sprake van een vertrouwensbreuk tussen VV versus D&H en organisatie.

Bij het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is een hoogheemraad opgestapt en heeft de oppositie een motie van wantrouwen tegen een andere hoogheemraad ingediend. Deze motie is verworpen, waarop de oppositie naar de provincie (als toezichthouder op de waterschappen) is gestapt. Zie deze weblog.

Heeft dit te maken met de intrede van de politiek in de waterschappen? Of met de verlengde zittingsduur van de algemeen besturen, waardoor deze meer kennis hebben en zich niet laten afschepen?

Reactie van Guido op 16 Oktober 2013 op 8.41

Update: inmiddels is een hoogheemraad bij Rijnland opgestapt in verband met de budgetoverschrijdingen bij het baggeren van het Katwijks Kanaal: "De overschrijding van € 7,7 miljoen (aanvankelijk € 8,5 miljoen) blijkt voornamelijk te zijn veroorzaakt door de houding ‘Dit kunnen we nog oplossen' zowel aan de kant van de organisatie als van de verantwoordelijk bestuurder. Hierdoor is het bestuur te laat in kennis gesteld van de overschrijding."

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2020   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden