Water weblog

Guido van der Wedden

Algemene Waterschapspartij wil ook geborgde zetels

De landelijke Algemene Waterschapspartij (AWP) is voorstander van een direct kiezersmandaat voor de waterschappen in Nederland, en is daarom fel tegen het voorstel van het nieuwe kabinet om waterschapsbesturen voortaan getrapt te laten samenstellen door de lokale gemeenteraden. Daarmee keert het waterschapsbestuur terug naar de achterkamertjes van de vorige eeuw, en wordt de kloof tussen de burgers en de lokale politiek alleen maar groter. Bovendien dreigen de stemmen voor lokale - en waterpartijen in dit systeem verloren te gaan, met als gevolg dat de landelijke politiek nog verder doordringt op regionaal niveau.

 

Binnen het hoogheemraadschap van Delfland behoren Jaap van Dam (Maasland), Guido van der Wedden (Delft) en Hans Middendorp (Voorburg) van de AWP afdeling Delfland tot de meest actieve algemeen bestuursleden van het hoogheemraadschap. Zij doen, méér dan de politieke partijen binnen het bestuur van het waterschap, aan actieve vertegenwoordiging. Daarmee slaan ze een brug tussen het bestuur van Delfland en de inwoners van het gebied (de ingelanden). Indien er indirecte verkiezingen komen, zijn de burgers hun directe vertegenwoordiging kwijt.

 

De landelijke AWP ziet deze verdere verpolitisering van het functionele waterschapsbestuur daarom met lede ogen aan. Als indirecte verkiezingen onvermijdelijk zijn, doet de AWP het volgende pragmatische voorstel aan Staatssecretaris Atsma van het ministerie van M&I, namelijk de uitbreiding van de geborgde zetels met de categorie Ingezetenen. Hiermee worden vele voordelen in een keer behaald. Politieke verkiezingen voor een functioneel bestuur worden hiermee overbodig, de kosten bedragen een fractie van die van verkiezingen, er is een kleine organisatie nodig, het systeem heeft zich met de andere geborgde zetels reeds bewezen, kandidaat-bestuurders hebben de gelegenheid om zich kandidaat te stellen zonder lid te hoeven zijn van een politieke partij of zich als zodanig te profileren.

 

Nu wordt al zo’n twintig à dertig procent van de zetels van het waterschapsbestuur vervuld met eigen kandidaten van de Kamer van Koophandel (categorie Gebouwd), de Land- en Tuinbouw Organisatie (categorie Ongebouwd) en het Bosschap (categorie Natuur). De Algemene Waterschapspartij, die immers open staat voor alle Nederlanders, kan aangewezen worden als organisatie om de geborgde zetels voor de categorie Ingezetenen te vervullen. De AWP zal dan moeten worden omgevormd naar een organisatie die aan dezelfde eisen voldoet als de Kamer van Koophandel, de LTO en het Bosschap. Intern kunnen dan democratische verkiezingen georganiseerd worden. Uiteraard kunnen kandidaten van andere waterschapspartijen zich bij deze nieuwe Algemene Waterschapspartij aansluiten.

 

 

Voor informatie:

 

Peter Vonk, voorzitter Algemene Waterschapspartij.

06-42929966, p.vonk@algemenewaterschapspartij.nl

Weergaven: 100

Reactie van Guido op 22 Januari 2011 op 14.03

Zie ook het artikel "Algemene Waterschapspartij wil geborgde zetels" in de Schakel Midden-Delfland.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2023   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden