Water weblog

Guido van der Wedden

Waterschapsbelastingen omhoog

Vandaag heeft Delfland de begroting voor 2011 vastgesteld en daarmee besloten de waterschapsbelastingen weer te laten stijgen. De Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland vindt de voorgenomen tariefstijging van gemiddeld 9% echter onaanvaardbaar in deze tijden van economische crisis. Daarom betoogde Hans Middendorp namens de AWP in de Verenigde Vergadering: "Ons voorstel is de stijging voor 2011 te beperken tot circa 5% en de 5 miljoen die hiervoor nodig is te halen uit uitstellen van maatregelen uit het programma Voldoende Water."


Zijn fractiegenoot Guido van der Wedden vult aan: "De gemeenteraden van Westland en Delft hebben ons als Verenigde Vergadering van Delfland opgeroepen af te zien van de voorgenomen tariefstijgingen zodat in tijden dat iedereen het moeilijk heeft en de burger probeert te sparen, niet wél de waterschapsbelastingen verhoogd worden. Wij geven gehoor aan deze oproep."

Het voorstel van de AWP Delfland werd alleen gesteund door de Partij voor de Dieren, bij de andere partijen was hiervoor geen draagvlak. Deze partijen kozen daarmee bewust voor een zware belastingverhoging die uitkomt op bijna 7% voor de ingelanden. AWP fractievoorzitter Jaap van Dam: "Zo'n grote tariefstijging terwijl de inflatie zo laag staat, dat kunnen wij onze ingelanden niet uitleggen".
Wel werd een amendement aangenomen om de tariefstijging voor de boeren enigszins te temperen.

Bezuinigingen treffen natuur

Delfland zal de komende jaren 54 miljoen bezuinigen op de 94 miljoen die voorzien was voor het programma Schoon Water. De AWP Delfland vindt deze bezuinigingen veel te ver gaan. Hans Middendorp: "De maatregelen voor de natuur vormen het kleinste programma van Delfland, maar worden het hardst getroffen door de bezuinigingen." Hij diende daarom namens de AWP een motie in om 7,4 miljoen extra uit te geven voor maatregelen ten behoeve van vismigratie en geschrapte kleine, snelle maatregelen die direct een positief gevolg hebben voor de natuur. Ondanks dat veel partijen de motie sympathiek vonden, kon deze op weinig steun rekenen. Zelfs Water Natuurlijk, de partij voor een groen waterschap, hamerde wel op het belang van Schoon Water, maar wilde hier geen geld voor vrij maken. Fractievoorzitter Ben van de Velde van Water Natuurlijk: "wij zijn een loyale coalitiepartij". De Partij voor de Dieren steunde het voorstel van de AWP wel en uitte haar zorg dat de kerntaken van Delfland minder belangrijk lijken te zijn dan de financiën.

Guido van der Wedden van de AWP Delfland: "Vandaag werd een start gemaakt met het visvriendelijk maken van het gemaal Hoekpolder in Rijswijk. Delfland maakt hiermee goede sier, maar met de vandaag besloten bezuinigingen zal dit soort maatregelen in de nabije toekomst niet meer genomen worden".

Weergaven: 120

Reactie van Guido op 30 November 2010 op 17.30
Zie ook dit bericht in de Schakel Midden-Delfland.
Reactie van Guido op 20 December 2010 op 22.54

Zie ook het bericht Vuile bezuinigingen in Delfland op de site van de Partij voor de Dieren.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2022   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden