Water weblog

Guido van der Wedden

Burgerbrief roept gemeenteraad op tot actie inzake stadssingel

Straks met de bouw van de spoortunnel in Delft wordt de oude singel rond Delft gedeeltelijk hersteld. Het is technisch mogelijk deze zogenaamde Phoenixgracht tot aan de molen bevaarbaar te maken voor kleine scheepjes zoals sloepen (watertaxi's), kano's en roeiboten, zodat toeristen per watertaxi naar het Prinsenhof kunnen. De ambtelijke wil om dit door te voeren lijkt echter te ontbreken en ook de wethouder wil hier niet aan. Zij stelt dat aanpassing van de plannen voor de bovengrondse inrichting 'niet wenselijk' is, terwijl de raad zich hier in februari nog duidelijk over uitsprak. Daarom heb ik na 3 jaar correspondentie en overleg met de gemeente en de spoorbouwer een brief aan de gemeenteraad geschreven.


 

Donderdag 18 februari 2010 nam een ruime meerderheid van diezelfde Delftse gemeenteraad, op de SP na, immers de gewijzigde rapportage programmatische aanpak Water III aan. Deze zogenaamde waterbrief beschrijft wat de gemeente op het gebied van waterbeleid de drie jaar hiervoor heeft bereikt en schept kaders voor de komende gemeenteraad voor wat betreft de koers die in gedachte is om grote kansen voor Delft te benutten. Op bladzijde 22 van deze waterbrief is te lezen: “Ringvaart om Binnenstad: Er wordt onderzocht of een bevaarbare ringvaart via de Oude Delft rondom de binnenstad van Delft tot de mogelijkheden behoort. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, dan wordt onderzocht of de Phoenixgracht tot het Prinsenhof bereikbaar kan worden gemaakt voor boten/watertaxi's.”


Via de bestuursassistent van wethouder Junius heb ik inmiddels begrepen dat het technisch mogelijk is de Phoenixgracht bereikbaar te maken voor watertaxi’s en kano’s. Maar tevens wordt gesteld dat aanpassing van de plannen voor de bovengrondse inrichting volgens de wethouder 'niet wenselijk is'.

 


Ik richt mij daarom met een brief tot de raad: wat was het doel van de raad toen zij vroeg te onderzoeken of de Phoenixgracht tot het Prinsenhof bereikbaar kan worden gemaakt? Ik neem aan dat de raad dit niet liet onderzoeken omdat u het onwenselijk zou vinden. Ik vraag me tevens af of de raad op de hoogte is gesteld van de uitkomsten van dit onderzoek.


 

In mijn brief druk ik de raad op het hart in actie te komen om de nieuwe Phoenixgracht bevaarbaar te maken voor kleine schepen zoals sloepen (watertaxi’s), roeibootjes en kano’s. Dit is een unieke kans die het spoorzoneproject biedt en iets wat, naar mij is gebleken, op grote maatschappelijke steun in Delft kan rekenen.

Daarnaast moet, in tijden van bezuiniging waarin ook Delftse ondernemers het moeilijker hebben, elke mogelijke stimulans voor de lokale economie worden aangegrepen, zeker als deze de levendigheid en daarmee leefbaarheid van de nieuwe spoorzone vergroot, terwijl de meerkosten om de nog niet ontworpen bruggetjes hiervoor iets hoger te maken relatief gering zijn.


 

Mijn 'burgerbrief' met bijlagen is voor behandeling geagendeerd in de Commissie Middelen en Economie (ME) van 9 november 2010. Ik kijk uit naar de reacties van de verschillende partijen die avond.

 


Toekomstige situatie Bolwerk biedt mogelijkheid voor herstel vaarroutes rond de stad.

Een bevaarbare singel zorgt voor levendigheid op en om het water: terrasje bij de molen met halte watertaxi.

--------

In de bijlage bij mijn brief geef ik een uitgebreide samenvatting van drie jaar correspondentie en overleg met het Ontwikkelbedrijf Spoorzone Delft over dit onderwerp. Deze samenvatting is ook hier te lezen.

 

Weergaven: 274

Reactie van Frank van den Hoven op 25 Oktober 2010 op 20.24
Dag Guido,
Het is inderdaad wonderlijk dat de raad het bevaarbaar maken van e.e.a. wil laten onderzoeken en dat de wethouder e.e.a. vervolgens 'onwenselijk' vindt. Dat zal ze dan op zijn minst deugdelijk moeten onderbouwen. Wat je al aangeeft: het zal vast centjes kosten, maar leefbaarheid, levendigheid en nieuwe kansen voor lokale ondernemers om hierop in en aan te haken is ook wat waard. Kortom bij zoiets verwacht je een deugdelijk verhaal met voors en tegens en niet zomaar een 'onwenselijk'.
Overigens doet de link naar de brief het niet, die komt bij een heel ander document uit dan bedoeld.
Reactie van Frank van den Hoven op 25 Oktober 2010 op 20.26
Klein usability-dingetje: het is in je teksten nauwelijks te zien wat een link is en wat niet. Dat komt omdat de teksten blauwig zijn en de links nauwelijks anders blauw en ook niet onderstreept. Wellicht kun je ze meer van elkaar onderscheiden middels kleur en/of onderstreping.
Reactie van Guido op 25 Oktober 2010 op 23.11
Dank voor je opmerkingen. De link naar de brief ik heb hersteld, had per ongeluk gelinkt naar een brief met klachten over de sociale dienst in Delft.

De volledige tekst van de wethouder over het onwenselijk zijn was overigens: “Hartelijk dank voor uw verduidelijkende mail en bedankt voor uw waardering. Navraag leert echter dat om welk deel van de Spoorzone het ook gaat elke verandering aan de huidige plannen vertraging oplevert. En ook financiële gevolgen heeft. Wethouder Junius blijft daarom van mening dat aanpassing van de huidige plannen onwenselijk is.” Zie ook dit bericht voor meer achtergrond.
Reactie van Frank van den Hoven op 26 Oktober 2010 op 0.59
Ik ga - wellicht soms naief- altijd bij voorbaat uit van het goede van de mens (tot een eventueel tegendeel gebleken is), burger of ambtenaar maakt niet uit. Maar soms zinkt de moed je wel in de schoenen, en ga je haast aan onwil denken, bij processen zoals deze waar je als burger-met-goede-ideeën moeilijk een vinger achter krijgt. Men stelt enerzijds een tijdlang dat er nog tijd genoeg is, en vertraagt vervolgens zodanig dat je aan het eind van de rit niks meer voor elkaar krijgt omdat het inmiddels te laat is. Terwijl het met een beetje creativiteit en goede wil van alle betrokkenen makkelijk had gekund. Het hoeft niet per se altijd tonnen meer te kosten om zoveel meer baten te halen uit in dit geval het bevaarbaar maken van delen van de grachten/singels. Dat het een reeks win-win-win situaties oplevert moge toch duidelijk zijn. Dan moet je toch goede (functionele, houtsnijdende) argumenten hebben om er tégen te zijn (wellicht zijn die er, maar kom daar dan mee voor de draad). Zucht... Nu maar hopen dat op 9 november het gezonde verstand alsnog zegeviert...
Reactie van Guido op 11 November 2010 op 19.28
Zie hier de eerste reactie van de gemeente:

From: "Peter Bosch"
To: "G.A. van der Wedden"
Cc: "Bram Oostdijk","Gijs Holla","Anja van den Berg"
Datum: 11/11/10 à 14h25
Onderwerp: n.a.v. uw brief


Geachte heer Van der Wedden,

Uw brief aan de raad over Opvolging Derde Delftse Waterbrief heeft dinsdag 9 november jl. op de agenda gestaan van de procedurevergadering van de commissie Middelen & Economie.
Dat is de commissie waarin in de afgelopen jaren de wateraanpak is besproken.

De commissie zag vooralsnog geen aanleiding tot bespreking van uw brief, de commissie besloot uw brief door te geleiden naar het college met het verzoek om een afschrift van de collegereactie aan u aan de raad te zenden. Voorts was de commissie van mening dat uw brief vooral te maken had met het spoorzonegebied en dat het afschrift aan de raad daarom naar de commissie SVR (Spoorzone, Verkeer en Ruimte) kon worden gezonden.

Met vriendelijke groeten,
Peter Bosch, commissiegriffier M&E.
Gemeente Delft
tel. 015 - 260 2639
Reactie van Frank van den Hoven op 14 November 2010 op 1.22
Jammer dat dit soort zaken vaak zo stroperig moet gaan. Het lijkt zo simpel: er zijn afspraken gemaakt om alleen in de winter de boel te blokkeren gezien de belangen van de recreatievaart. Ze komen die afspraak
(ook nog langjarig) niet na. Dan moeten daar toch 'sancties' op staan. Jouw voorgestelde alternatieven lijken dan zo voor de hand liggend. Mede omdat waterschappen in het hele land toch ook in toenemende mate er niet alleen meer zijn voor de waterveiligheid maar ook, als ze toch ergens aan de gang gaan, integraal rekening houden met de belangen van landbouw, natuur en recreatie en zo win-win's creëren.
Reactie van Guido op 4 December 2010 op 13.31
De teleurstellende reactie van het college.

@Frank: overigens is het zo dat dit niet een taak van Delfland is, de stroperigheid waar je het over hebt ligt dan ook bij de gemeente Delft...
Reactie van Guido op 6 December 2010 op 17.29

In het AD Delft dichtbij van zaterdag 4 december 2010 verscheen het volgende artikel:

Geen boten in de Spoorzone
DELFT ~ Alle lobbypogingen van Delftenaar Guido van der Wedden ten spijt, varen er straks geen boten en watertaxi's door de nieuwe gracht langs de Spoorsingel en Phoenixstraat. Het stadsbestuur laat weten dat er om 'technische redenen' geen vaarverbinding kan komen met het water ten noorden van de Spoorzone.
Waterbouwkundig ingenieur Van der Wedden, actief voor de Algemene Waterschapspartij, heeft de gemeenteraad meermaals op het hart gedrukt dat de herinrichting van het Spoorzonegebied een unieke kans biedt voor het aanleggen van een bevaarbare gracht, 'die op grote maatschappelijke steun in Delft kan rekenen'.
De gemeenteraad gaf eerder aan de mogelijkheden voor een bevaarbare Phoenixgracht te willen onderzoeken, maar het college van burgemeester en wethouders laat nu definitief weten dat het plan niet door kan gaan. De ligging van de spoortunnel en het bedrijfsterrein van DSM Gist zou dit plan in de weg staan.
Daarnaast zouden de bruggen in de omgeving moeten worden aangepast, zodat de boten er onderdoor kunnen. Het waterpeil ligt namelijk vast. De bruggen zelf zouden wel hoger (boller) gemaakt kunnen worden, maar daardoor zouden ze minder makkelijk begaanbaar zijn, zeker voor mindervaliden.
Andere optie is het verhogen van het maaiveld, waardoor de bruggen hoger komen te liggen. Maar dat kost niet alleen veel geld, ook zou het een nadelig effect hebben voor de omliggende, bestaande bebouwing. 'Als we het maaiveld verhogen krijgen de bewoners van de panden aan de Phoenixstraat en Spoorsingel te maken met een hogere stoep voor hun deur.

 

Zie hier het originele bericht.

Reactie van Frank van den Hoven op 7 December 2010 op 0.53
Guido ik bedoel ook niet dat het de verantwoordelijkheid is van het waterschap, maar wel dat men (en dan is vaak het waterschap de trekker als waterperikelen de aanleiding zijn) elders in den lande in toenemende mate aan 'integrale gebiedsontwikkeling' doet = bijv. wonen, werken, natuur, recreatie, water en landbouw in 1 keer meepakken als men een bepaald gebied toch bij de horens vat, met vaak 1 van de disciplines als aanleiding. Maar jammer dat hier toch fysiek belemmerende factoren zijn die niet oplosbaar lijken te zijn. Als er objecten in de weg liggen, bruggen moeilijker begaanbaar worden en/of mensen hun huis niet meer in/uit kunnen omdat de stoep verhoogd moet worden.
Reactie van Guido op 7 December 2010 op 16.49
Frank, ok, dan begrijp ik je. Mijn schriftelijke vragen m.b.t. de alternatieve vaarroute beogen ook dat Delfland die regisserende taak oppakt.

De bruggen in de binnenstad van Delft hebben ook alle een zeeg en daar hoor ik ook niemand over zeggen dat deze vervangen moeten worden door vlakke bruggen. Bolle bruggen sluiten juist mooi aan bij de historische stad. Al met al vind ik het een koddig argument van de gemeente.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2023   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden