Water weblog

Guido van der Wedden

AWP voorstander openstelling dijken voor wandelaars

Delfland beheert veel kilometers kaden en dijken, waarover het leuk is om te wandelen. Rondom de Woudsepolder in de gemeente Midden-Delfland loopt een wandelpad over de dijk, deel van de Woudsepolderroute. Onderweg staan diverse informatiepanelen van Delfland met uitleg over de calamiteitenberging. Tot teleurstelling van de wandelaar blijkt de laatste 10 meter om vanaf de dijk op de Molenlaan te komen, door een particulier te zijn afgesloten met prikkeldraad. Er zit dus niets anders op dan om het hele eind weer terug te lopen.

De AWP Delfland is verbaasd dat een wandelroute ‘zo maar’ kan worden afgesloten. De schapenhouders die de kade van Delfland huren, willen kennelijk geen wandelaars tussen hun schapen. Delfland is weliswaar eigenaar van de kade, maar de schapenhouders hebben blijkbaar oude gebruiksrechten. Bij navraag door de AWP bleek dat het hoogheemraadschap van Delfland op de hoogte is van het probleem met de prikkeldraadblokkade, maar nog nadenkt over een oplossing.

AWP voorstander recreatief medegebruik kades en dijken

De AWP wil dat recreatief medegebruik, zo veel als mogelijk, wordt ingepast in het beheer en onderhoud van de dijken en vaarten. Waterschappen beheren honderden kilometers aan dijken, kades, schouwpaden en watergangen. Hiervoor heffen zij waterschapsbelasting. Die belasting is natuurlijk primair bedoeld voor onze ‘droge voeten’, maar de AWP vindt dat de burger best mag meegenieten.

 

De AWP Delfland is dan ook blij met het initiatief van Delfland tot het instellen van een wandelpad rond de Woudsepolder en het plaatsen van informatiepanelen met uitleg over de calamiteitenberging. Daarmee toont Delfland haar maatschappelijke betrokkenheid en draagt zij bij aan de legitimatie van het waterschapswerk.

AWP wil duidelijk beleid wandelpaden

Echter, uit het feit dat enkele omwonenden het wandelpad nu hebben geblokkeerd, blijkt wel dat er in de afstemming iets niet goed is gegaan. Zo hebben de mooie informatiepanelen ook weinig zin. Delfland had natuurlijk éérst met de betrokkenen overeenstemming moeten bereiken, of eventueel de oude rechten moeten afkopen.

De AWP Delfland heeft schriftelijke vragen gesteld over de visie en het beleid van Delfland voor wandelpaden over kades en dijken, en hoe de belangen van omwonenden worden afgewogen tegen de belangen van de wandelaars.

Weergaven: 232

Reactie van Albertine Nannings op 17 Februari 2014 op 19.43

Ik kan deze boeren wel begrijpen, je loopt tenslotte door hun inkomsten met alle gevolgen vandien. Een oplossing kan zijn een ander soort hek, dat altijd dichtvalt, zodat wandelaars niet 'per ongeluk' het hek open kunnen laten staan om zo de schaapjes te laten ontsnappen. En daarnaast zou er een verbod op honden of een aanlijnverplichting in kracht moeten worden gesteld.

Reactie van Guido op 25 Februari 2014 op 18.10

Zie ook deze berichten in de pers:

Afgesloten hek op dijk, AD Delft.

AWP: wandelpad Woudsepolder moet open, WOS-nieuws.

Reactie van Guido op 26 Maart 2014 op 21.30

Door een bewoner werd ik op een soortgelijke afsluiting gewezen op de westelijke kade van de Lots- of Harnaschwetering tussen de adressen Lotsweg 15 en Zwethkade Zuid 1. Ook hier is een prikkeldraadversperring geplaatst op een wandelpad dat al opgenomen was op de "wegenlegger 1941". Wethouder Hans Horlings van de gemeente Midden-Delfland heeft de bewoner toegezegd te kijken wat de gemeente hieraan kan doen. Ik heb de vraag bij Delfland als beheerder van ook deze kade, neergelegd of Delfland iets kan doen. Wordt dus vervolgd!

Reactie van Guido op 18 April 2014 op 21.09

Lees hier de antwoorden van dijkgraaf en hoogheemraden. Het komt erop neer dat Delfland keringen graag ter beschikking stelt aan wandelaars om van het mooie land te genieten. Dit betekent dat zolang er fysiek geen wandelpad wordt aangelegd er in principe op elke kade gewandeld mag worden zonder dat daar een watervergunning voor nodig is. Als Delfland ook eigenaar is van de kade, wil Delfland ook in gesprek over de privaatrechtelijke zaken.

Bij de kade van de Woudsepolder is Delfland welwillend om voor de wandelverbinding een gebruiksovereenkomst met betrekking tot de wandelverbinding met de Midden-Delfland Vereniging te sluiten. Dat betekent wel het opstellen en/of aanpassen van bestaande gebruiksovereenkomsten. Dit is over de hele kade mogelijk behalve voor het laatste perceel. Delfland heeft een huurovereenkomst met de naastgelegen eigenaar die doorloopt tot medio 2016. Gezien de opstelling van de particulier ten opzichte van de wandelverbinding lijkt een aanpassing van de huurovereenkomst niet haalbaar.

In de VV komende donderdag zal ik een toezegging vragen om na medio 2016 de huurovereenkomst met deze particulier niet te verlengen, tenzij deze het perceel openstelt voor wandelaars.

De grond onder het versperde wandelpad op de westelijke kade van de Lots- of Harnaschwetering is geen eigendom van Delfland. Als de Midden-Delfland Vereniging hier een wandelpad wil, zal deze vereniging zelf in overleg moeten met de betreffende particuliere eigenaar.

Reactie van Guido op 24 April 2014 op 9.23
Zojuist in de VV de volgende toezeggingen gevraagd:

Kunt u toezeggen dat u bij mogelijk verlengen van de huurovereenkomst in 2016 opneemt dat wandelaars moeten worden toegelaten?
Wilt u zich ervoor inspannen recreatief medegebruik van onze eigendom waar mogelijk in nieuwe en te verlengen huur en pachtovereenkomsten te borgen?

Dit kon niet meteen toegezegd worden, de hoogheemraad komt op 20 mei in de commissievergadering met een antwoord.
Reactie van Guido op 20 Mei 2014 op 21.30

Over het algemeen zal Delfland als eigenaar van percelen aan het toelaten van wandelaars meewerken als daar vraag naar is van andere overheden, maar hier geen initiatief toe nemen.

Bij de Woudsepolderroute is die vraag er vanuit de gemeente. Vandaag in de commissievergadering heeft hoogheemraad Bom daarom toegezegd dat in 2016 de huurovereenkomst tegen het licht wordt gehouden om toelaten van wandelaars mogelijk te maken.

Het hek verdwijnt dus op termijn.

Reactie van Guido op 3 Juni 2016 op 19.20

Inmiddels is de route rond de Woudsepolder al weer enige tijd voor wandelaars open, mede naar aanleiding van onze vragen. Een mooi succes voor de AWP Delfland; wij komen op voor uw belangen!

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2020   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden