Water weblog

Guido van der Wedden

CDA en VVD willen elektrobootjes in grachten

Binnenkort wordt varen op de Delftse grachten voor fluisterboten toegestaan. Op verzoek van VVD en CDA komt er een pilot waarbij boten met een elektromotor worden toegestaan op de grachten. Daarnaast komen er meer aanlegvoorzieningen. Dit moet meer watertoeristen naar Delft lokken, die hier hun geld komen besteden: goed voor de lokale economie dus.

Het Expertiseplatform Water, een brede groep van waterliefhebbers, experts en bewoners, bood vorig jaar een notitie aan de wethouder aan met concrete aanbevelingen om meer te maken van Delft als waterstad. Eén van de aanbevelingen van het rapport was de Delftse grachten open te stellen voor boten met een elektromotor (fluisterboten) en onze stad zo op een duurzame manier aantrekkelijker te maken voor passerende waterrecreanten. Op dit moment is varen in de binnenstad verboden en alleen toegestaan voor de rondvaartboot en watertaxi. De regelgeving zou aangepast moeten worden. Dit plan werd ook enthousiast omarmd door de deelnemers van het Stadslab Water in april.

Tijdens de raadscommissie Middelen en Economie op 23 september werd de reactie van B&W op de notitie van het Expertiseplatform Water besproken. De VVD vroeg de commissie om een pilot met elektrische fluisterboten in de Delftse grachten vooral omdat dit goed is voor inwoners en ondernemers. Het CDA steunde dit plan. CDA’er Dick van Veen: "Het CDA is voorstander van dit soort bewonersinitiatieven, de stad maken we immers samen. Water staat aan de basis van Delft' en het kunnen gebruiken van de grachten is een enorme winst voor onze stad. Het zijn immers geen siervijvers, maar vaarwegen." De commissie omarmde het plan, waarmee de pilot een feit wordt.

Eindelijk zicht op echt gebruik van de Delftse grachten

Verder besteedde de commissie aandacht aan aanlegsteigers. Bij de Porceleyne Fles komt binnenkort een aanlegsteiger zodat rondvaartboten hier kunnen aanleggen. Het CDA ziet graag meer van zulke aanlegmogelijkheden, zowel langs de Schie als in de binnenstad. Toegankelijke grachten en bruggen en meer aanlegsteigers, Zo wordt Delft weer een echte waterstad die verbindt.

De VVD vroeg daarnaast om een overkoepelend plan voor water in de stad en om de minimale brughoogtes goed vooraf te regelen om het gebruik van de grachten door boten te verbeteren. VVD'er Marc Koster van Groos: "Helaas ging het college hier niet mee akkoord wegens geldgebrek. Dat is raar, want het vastleggen van afmetingen in een verordening kost helemaal geen geld."

Als deelnemer van het Expertiseplatform Water ben ik verheugd over de pilot met elektrisch varen op de grachten in combinatie met extra aanlegfaciliteiten. Graag werk ik samen met de bewonersverenigingen van de binnenstad mee met de gemeente om de voorwaarden voor de pilot op te stellen. Dit om de mogelijke vormen van overlast goed in beeld te krijgen en op te lossen en ook de verkeersveiligheid op het water te garanderen. Er zijn een paar smalle gedeelten in de grachten waarvan je je kunt voorstellen dat eenrichtingverkeer bij drukte aan de veiligheid zou bijdragen. Aan de andere kant zijn elektrobootjes nu juist het tegenovergestelde van scheurijzers, dus misschien is het ook wel overdreven.

Lees ook het bericht "Doe open die grachten" in het AD.

Weergaven: 366

Reactie van Koos Langelaan op 28 September 2013 op 0.03

En al die passanten hebben een electroboot achter hun motorboot hangen?. Echt weer iets voor Delft. Waar steden als Gouda en Leiden motorboten welkom heten in de grachten in de binnensteden en voor aanlegplaatsen zorgen in de grachten, komt Delft met  electrobootjes op de proppen. Doe dan maar helemaal niets! 

Reactie van Guido op 24 Oktober 2013 op 18.36

Nee Koos, dat hebben ze niet, maar op deze manier wordt voorkomen dat het in een keer heel druk op de grachten wordt en het past bij het duurzame technologie imago van Delft kennisstad. Ik denk dat, als de stadsbewoners en -bezoekers eenmaal gezien hebben hoe leuk de vaartuigen op de grachten zijn, de regels vanzelf verruimd worden. Het is een pilot en volgens mij een goed begin!

Reactie van Koos Langelaan op 19 December 2013 op 22.38

Dit ingezonden stukje komt uit maandblad "Motorboot" van juli 2013. Hieruit zou je kunnen opmaken dat er in Delft nog veel moet veranderen alvorens men zich als watersportvriendelijke stad wil profileren. Een nietsvermoedende passant bedreigen met geldboetes van €190.- is nou niet bepaald de gebruikelijke gang van zaken in de wereld van het watertoerisme.

Reactie van Leon Hombergen op 23 December 2013 op 14.06
Goed initiatief! Een tijdje geleden heb ik hierover vanuit de PvdA fractie Delfland ook al schriftelijke vragen gesteld! Zou het gaan lukken?
Reactie van Guido op 10 Maart 2014 op 19.00

Per brief van het Expertise Platform Water Delft is het college van B&W opgeroepen een échte pilot uit te voeren, waarbij álle elektrisch aangedreven sloepen het centrum in mogen varen. Helaas ontbreekt het het college aan durf en komt het toch slechts met een light versie van de pilot: alleen elektrische huursloepen van bepaalde door de gemeente geselecteerde ondernemers mogen het centrum in, met een maximum aantal sloepen per verhuurder. Zie deze brief van B&W aan de raad en dit bericht in AD editie Delft.

Jammer en een gemiste kans om Delft op de kaart te zetten als duurzame stad, waar alleen, maar wel alle, elektrische sloepen naar binnen mogen varen.

Reactie van Guido op 2 Mei 2014 op 17.08

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst voor de nieuwe raadsleden met 'actieve' Delftenaren, sprak een van de bewoners van de binnenstad naar aanleiding van negatieve berichten vanuit de belangenvereniging Oude en Nieuwe Delf over de pilot elektrisch varen: "Wat een gedoe. Ik voel me absoluut niet vertegenwoordigd door de belangenverenigingen."

De nieuwe raad zal de pilot elektrisch varen na dit seizoen moeten evalueren. Het is te hopen dat de raadsleden daarbij naar álle geluiden uit de stad luisteren.

Reactie van Guido op 7 April 2015 op 20.12

De pilot om elektrisch varen op de grachten van Delft toe te staan wordt met twee seizoenen verlengd. Zie dit bericht op de site van de gemeente Delft.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2019   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden