Water weblog

Guido van der Wedden

Deelnemers Stadslab Water vol energie en enthousiasme

De Delftse initiatiefgroep Expertise Platform Water heeft afgelopen woensdag een “Stadslab” georganiseerd. Zo’n  70 ondernemers en potentiële “trekkers” woonden het Stadslab bij. Doel van de bijeenkomst was de krachten te bundelen die nodig zijn om de plannen rond het toeristisch gebruik van het Delftse water te realiseren. Het bruiste van de aanwezige denkkracht en allerlei mooie ideeën om Delft als waterstad op de kaart te zetten borrelden op.

Uitkomsten

De aanwezigen gingen uiteen in vier werkgroepen. Uit al deze groepen kwam naar voren dat het herstel van de vaarverbinding Buitenwatersloot-Binnenwatersloot gezien wordt als een kans die zich met de bouw van de Spoortunnel eenmalig voordoet en zeker aangegrepen moet worden. Daarmee kunnen kleine scheepjes vanuit Westland en Midden-Delfland de stad weer in varen. Aannemer CrommeLijn, die ook aanwezig was, meldde dat dit technisch eenvoudig is: “Als Delft het wil, dan kan het”. En dát Delft dit wil bleek uit de enthousiaste reacties. Zoals een van de aanwezigen zei: “Dit brengt bijna meer mensen op de been dan parkeren”.

Een ander plan dat enthousiast omarmd werd, is het elektrisch varen in de binnenstad. In het kader van Delft Kennisstad zou het varen met fluiterboten op de grachten moeten worden toegelaten. Een ondernemer uit Haarlem, aanwezig bij het stadslab, wil dit direct invullen. Op dit moment is varen in de binnenstad verboden en alleen toegestaan voor de rondvaartboot en watertaxi. Er zou dus wat in regelgeving moeten worden gewijzigd.

Joop Gravesteijn van het bewonersplatform Binnenstad Noord gaf aan verheugd te zijn met het idee om de grachten in de binnenstad bij vrieskou af te sluiten zodat het water stil gaat staan en dit makkelijk bevriest ten behoeve van schaatsers. Hij had zelf dit idee ook al eens geopperd. In Amsterdam wordt dit ook succesvol toegepast.

Bob Ursem van de Botanische Tuin noemde als voorbeeld Londen City Airport, waar watertaxi’s klaar liggen om reizigers naar het centrum van Londen te vervoeren: “Mogelijk kan Delft zoiets met The Hague – Rotterdam Airport doen. Het water ligt er in elk geval”.

Het Stadslab werd afgesloten door de Delftse wethouder Milène Junius. Deze beklemtoonde dat ze erg enthousiast is over de stadslabs die opborrelen. Ze was blij met de hoge opkomst en de grote energie: “Er wordt groots gedacht, maar we moeten klein beginnen”. Samenwerking is daarbij essentieel. Aanknopingspunten zijn te vinden in de visie op de Binnenstad 2020 van de gemeente waarin onder andere aanlegsteigers worden genoemd. Daarom riep wethouder Junius ondernemers op om vooral met ideeën te komen. De gemeente kan dan ondersteunen.

Marco Pacqué van Duijndam caravans, die ook sloepen verhuurt ontmoet tijdens het stadslab de juiste ambtenaren om een vergunning aan te vragen om met zijn elektrische sloep in het centrum te mogen varen. Hij hoopt echter dat naar aanleiding van dit stadslab de (on)mogelijkheden nog eens besproken kunnen worden: “Ik heb vandaag in elk geval de ambtenaren die hier over gaan ontmoet”.

Achtergrond

De achtergrond van het Stadslab is dat de toeristische benutting van de vaarwegen in en om de stad niet voldoende van de grond komt. Ook van de zijde van de Kamer van Koophandel is de betere benutting daarvan het belangrijkste advies aan de stad op het gebied van toerisme. Het Expertise Platform heeft daarop ingespeeld met een uitgewerkt plan dat alom geleid heeft tot enthousiaste reacties. Om te voorkomen dat de stad in de plannenfase blijft hangen achtte het Platform de tijd aangebroken om door te pakken. Als onderdeel daarvan was het Stadslab bedoeld om in beeld te krijgen of men onderdelen van het plan kon laten “adopteren” door partijen die zich daarvoor in willen zetten.

Inhoud

De bezoekers van het Stadslab werden ingeleid in de materie door Ronald Waterman die het (historisch) kader schetste en mijzelf, die de notitie presenteerde. In aparte workshops werd vervolgens de relatie behandeld tussen het Delftse water en horeca en winkeliers, cultuur en historie, innovatie en kennis en transport en infrastructuur. Op elk van de gebieden werd met de bezoekers gediscussieerd hoe de specifieke plannen op deze punten het beste zouden kunnen worden gerealiseerd.

Vervolg

Het Expertise Platform heeft op zich genomen dat het de uitkomsten van het Stadslab worden aangeboden aan de Gemeente. Daartoe buigt het Platform zich komende tijd over de uitkomsten. Voorzitter Peter Kiela: “Het mooist is natuurlijk dat ondernemers bepaalde plannen geadopteerd hebben, maar wij zullen ook doorgaan om de plannen onder de aandacht te houden en te zorgen dat ze gerealiseerd worden”.

Oude eenrichtingsverkeeraanduiding in Delft

Enthousiaste reacties ook vooraf

In de aanloop naar het Stadslab hadden de leden van het Expertise Platform vrijwel zonder uitzondering enthousiaste reacties gehad vanuit de bevolking en ondernemerskring. Bijzonder was de reactie van een oude Westlander die zich meende te herinneren dat voor de veilingschuiten met groente en fruit uit het Westland op sommige Delftse vaargedeelten ook vroeger al eenrichtingverkeer bestond. De reactie treft temeer omdat het Platform denkt dat het instellen van eenrichtingverkeer voor de veiligheid gewenst zou kunnen zijn: “er zijn een paar smalle gedeelten in de grachten waarvan je je kunt voorstellen dat eenrichtingverkeer bij drukte aan de veiligheid zou bijdragen. Aan de andere kant zijn elektrobootjes nu juist het tegenovergestelde van scheurijzers, dus misschien is het ook wel overdreven”.

Weergaven: 355

Reactie van Guido op 14 April 2013 op 15.32

Zie ook het bericht 'Bootjesstad: nu of nooit' in het AD:

Reactie van Guido op 27 Juli 2013 op 12.45

Vandaag is vanuit het Expertise Platform Water onderstaande brief verstuurd aan de deelnemers om hen over de teleurstellende uitkomst m.b.t. de verbinding Buiten- Binnenwatersloot te informeren:

 

Delft, 27 juli 2013

Geachte deelnemers aan het Stadslab Water,

 

Op 3 april van dit jaar hebben wij met u samen geconfereerd over te ontwikkelen waterbeleid in Delft, in relatie tot het versterken van de stedelijke economie via intensivering van het toerisme en het vergroten van de toegankelijkheid tot de stad via het water.  Delft waterstad is tenslotte een eeuwenlang gekend begrip en niet voor niets was in Delft een kamer van de VOC gevestigd.  Op 20 april hebben wij u het verslag met de resultaten van het stadslab toegezonden.

Een van de belangrijkste aanbevelingen betrof het herstellen van de (water) toegang tot de stad via de verbinding Buitenwatersloot –Binnenwatersloot. De kans (once in a lifetime) daartoe deed zich voor omdat gewerkt wordt aan de spoorzone en de aanwezige duiker in het kader van die werkzaamheden toch vervangen moest worden.  Door een gefaseerde aanpak konden daarbij ook de kosten in de hand gehouden worden. Betrouwbare schattingen waren dat de kosten van een eerste fase van vervanging van de duiker maximaal € 100.000,- zouden kunnen belopen, maar dat deze door de nodige efficiency-maatregelen ook nog wel omlaag zouden kunnen worden gebracht.

In de afgelopen maanden hebben wij intensief samengewerkt met de gemeente en de spoorzone-partijen om deze ontsluiting tot stand te brengen. Helaas heeft het College van B&W er vorige maand voor gekozen om de kans niet te nemen. In plaats van te kiezen voor een gefaseerde aanpak heeft het College voor een totaalaanpak gekozen. Het College becijfert de - daardoor  uiteraard initieel veel hoger uitkomende - rekening maar liefst op ca. € 400.000,- (zie bijgevoegde brief College).  Wij betreuren het dat het College deze eenmalige kans niet heeft durven grijpen.

Onlangs heeft het College ook een brief aan de Raad gericht aangaande de overige aanbevelingen uit de notitie. Het College stelt zich positief op ten aanzien van een aantal punten, maar de inzet om daarbij te faciliteren, bv. door een actief acquisitiebeleid te gaan voeren of door ondersteunend te zijn aan initiatieven is nauwelijks aanwezig. Zelfs van duurzaam elektrisch varen op de grachten is men tegenstander, wat de door ons allen beoogde waterverbinding sowieso een vruchteloze actie zou hebben gemaakt. De brief is terughoudend en afhoudend op een aantal punten. Wij hebben de indruk dat College en ambtenaren erg geregeerd worden door bezuinigingen en daardoor geen oog lijken te hebben voor kansen, die je toch kunt voorbereiden voor het moment dat de tijden weer beter worden.

Al met al achten wij de oogst van alle ideeën uit het stadslab en de notitie dus mager. Wij beraden ons nog op de te nemen stappen. In elk geval belet het ons echter niet om op volle kracht door te gaan met onze wateragenda. 

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet

Peter Kiela
Voorzitter expertise platform Water

Reactie van Guido op 27 September 2013 op 22.19

In september 2013 kreeg het Stadslab nog een positief vervolg. VVD en CDA vroegen in de commissievergadering om een pilot met elektrisch varen op de grachten. Lees meer hier.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2024   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden