Water weblog

Guido van der Wedden

Delft Waterstad: stem VVD Delft voor meer en bevaarbaar water in en rond Delft

Nu de verkiezingsprogramma's in Delft allemaal bekend zijn, blijkt helaas dat het woord 'water' in veel programma's niet voor komt, terwijl de gemeente toch ook een aantal belangrijke taken op dit gebied heeft. Er zijn gelukkig twee partijen die er positief uitspringen en wel een aparte paragraaf in hun programma aan water wijden: Groen Links en de VVD.

Groen Links zet in op een duurzaam waterbeheer door middel van natuurvriendelijke oevers en het afkoppelen van hemelwater. Uit hun verkiezingsprogramma: "In particuliere tuinen neemt de hoeveel verhard oppervlak toe. De ecologische waarde neemt hierdoor af en ook verdwijnt hierdoor steeds meer regenwater in het riool. Het gebruik van waterdoorlatende bestrating kan in ieder geval het verdrogen van de grond tegengaan. Ook de gemeente zou dit waar mogelijk moeten toepassen. Door de klimaatverandering komt het steeds vaker voor dat er in korte tijd veel regen valt. Delft neemt al maatregelen om dit op te vangen, bijvoorbeeld door het zoveel mogelijk afkoppelen van regenwaterafvoer van het gewone riool. Wat ook helpt is het vasthouden van regenwater in vegetatiedaken of -gevels, waardoor het regenwater meteen gefilterd wordt."

De VVD legt meer de nadruk op waterkennis en het stimuleren van waterrecreatie. Voor wat betreft de kennis wil de VVD een goede samenwerking en afstemming met alle waterpartners binnen en buiten Delft bij het oplossen van de waterproblemen. Daarnaast moet er in Delft een Watercentrum komen voor het uitdragen van kennis over water in de breedste zin, waarbij jaarlijks een evenement georganiseerd wordt om de burgers van Delft bewust te maken van water en ook jaarlijks een waterconferentie wordt gehouden om de de waterkennis werelwijd te etaleren. In het kader van de recreatie zet de VVD in op een bevaarbare waterring rond het centrum van Delft met realisatie van de Phoenixgracht en doortrekking naar de Kolenhaven. Deze waterweg biedt mogelijkheden voor bevoorrading en recreatie.

Daarnaast wil de VVD:

• Terugbrengen van grachten in de Binnenstad, vooral met het oog op de waterafvoer;

• Meer (vaste) aanlegplaatsen met voorzieningen voor de recreatievaart, onder andere door herinrichting van de Zuidkolk, de Nieuwe Haven en de entrée van de Kolenhaven, waardoor het aantal (vaste) aanlegplaatsen voor de recreatievaart verdubbelt;

• Beter toezicht en handhaving van vaarregels om de veiligheid op het water te vergroten.

Bovenstaande sluit perfect aan bij deze plannen voor Delft Waterstad en ik ondersteun dit programma dan ook van harte.

Ik roep al diegenen die met mij de droom van een bevaarbare Phoenixgracht delen op om op de VVD te stemmen. Want wat is er beter voor een levendig aanzien van onze stad dan levendig water: watertaxi's die toeristen naar het Prinsenhof brengen, bewoners van de Spoorsingel met een sloepje voor de deur, recreanten uit het Westland die aanleggen bij terrasjes aan het water, kroegen en restaurants die over het water bevoorraad worden (net zoals in Utrecht, waardoor er minder vrachtverkeer in de stad komt), kortom, Delft als waterstad. Het grote aantal bezoekers aan jaarlijks terugkerend varend corso laat zien dat dit voor velen belangrijk is!

Klik hier voor een bericht over mijn standpunt m.b.t. water op de website van de VVD.

Klik hier voor het gehele programma van Groen Links Delft.

Klik hier voor het gehele programma van de VVD Delft.

Weergaven: 189

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2024   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden