Water weblog

Guido van der Wedden

Een van de recreatievaarders uit Delfland wees mij erop dat Delfland zonder dit expliciet te melden aan de vergunninghouders een extra bepaling aan de motorvaartvergunning om door Delflandse wateren te mogen varen heeft toegevoegd.

In de bijlage “aanvullende informatie bij de motorvaartvergunning 2010”, waarin de voorwaarden bij de motorvaartvergunning zijn opgenomen, heeft Delfland dit jaar een bepaling toegevoegd die hier in het verleden niet in stond, namelijk: “Voor het aanleggen, afmeren en ligplaats nemen met schepen groter dan 25 m2 is een (water)vergunning nodig”.

Ik heb de voorwaarden bij mijn eigen motorvaartvergunningen van 2007, 2008, 2009 en 2010 erbij gepakt ter vergelijking en heb kunnen constateren dat deze zaken inderdaad bij de vergunning zijn toegevoegd, zonder dat hier expliciet de aandacht op is gevestigd.

De manier waarop deze extra voorwaarde wordt geïntroduceerd, namelijk als een van de vele bullet points in een bijlage, zonder dat de vergunninghouder expliciet op deze wijziging is gewezen, is teleurstellend. Te meer daar Delfland op de website over deze vergunning propageert dat “de kosten worden gebruikt voor onder meer registratie van vaartuigen (mede ten behoeve van toezicht en handhaving) en /nu komt het/ om te kunnen voorzien in communicatie over regelgeving en beleid naar de gebruiker.”
Het was zorgvuldiger geweest als Delfland de vergunninghouders vooraf op deze wijziging had gewezen.

Op de website staat verder dat een maximale diepgang van motorschepen van 1 m wordt toegestaan. Ook dit lijkt een nieuwe eis.

Naast de wijze van introductie van deze nieuwe eisen, is er ook nog de eis zelf: betekent dit dat indien men vanuit bijvoorbeeld de jachthaven in Maassluis het gebied invaart en wil afmeren om bijvoorbeeld te pauzeren of voor lunch aan te leggen, men dit nergens mag doen zonder hiervoor een (water)vergunning aan te vragen? Dit kan toch niet de bedoeling zijn?

Van een andere bootbezitter uit Delfland kreeg ik een ander verzoek: veel scheepseigenaren in ons gebied kennen de regels niet. In Friesland krijgt men bij de motorvaartvergunning een boekje waarin de regels uitgelegd worden. Misschien is dit ook een idee voor in Delfland?

Tijdens het vragenrondje tijdens de VV komende donderdag zal ik het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden hierover dan ook enkele vragen stellen.

1.Is het college van dijkgraaf en hoogheemraden, net als ik, van mening dat bij het introduceren van nieuwe voorwaarden aan een jaarlijks af te geven vergunning, de vergunninghouders hier apart op gewezen moeten worden?
2. Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is dit in dit geval niet gebeurd?
3. Komt er alsnog een brief aan alle vergunninghouders waarin hen gemeld wordt dat aanvullende eisen zijn toegevoegd?
4. Klopt het dat op de website nog een aanvullende voorwaarde staat, die in de bijlage bij de vergunning niet wordt genoemd? Wat is de status van deze voorwaarde?
5. Is het college van dijkgraaf en hoogheemraden, net als ik, van mening dat het niet de bedoeling kan zijn dat het schepen van 25m2 of groter, die een vergunning hebben om door ons gebied te varen, verboden is om in ons gebied af te meren?
6. Zo nee, waarom niet? Zo ja, wordt deze bepaling gewijzigd in bijv. “Voor het permanent nemen van een ligplaats met schepen groter dan 25 m2 is een (water)vergunning nodig
7. Is het mogelijk, wellicht in samenwerking met de provincie of de Vereniging Regio Water om een boekje uit te geven dat met de vergunning wordt meegestuurd waarin de vergunninghouders op de algemene vaarregels en bijzondere bepalingen binnen Delfland worden gewezen?

De antwoorden zal ik hieronder plaatsen.

Weergaven: 272

Reactie van Guido op 22 April 2010 op 22.04
De dijkgraaf heeft de vragen beantwoord:

1-4. Deze wijziging is via een verkeersbesluit genomen door Delfland doorgevoerd. Hierop was inspraak en beroep mogelijk. Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht is het dan niet nodig vergunninghouders expliciet te wijzen op de gewijzigde voorwaarden.

5-6. Ja, dit is een vreemde bepaling die in strijd is met de door Delfland zelf afgegeven vergunningen. Deze bepaling zal nader onder de loep genomen worden en worden aangepast.

7. Delfland is niet van plan zo'n boekje uit te geven. Wel heeft de dijkgraaf aangegeven dat hij zal laten nagaan of de informatie op de website over het varen door Delfland compleet is. Zo niet, dan wordt deze uitgebreid.
Reactie van Guido op 24 November 2011 op 14.43

Onze noorderburen van het hoogheemraadschap van Rijnland schaffen de vergunning per 1-1-2012 af om zo de regeldruk te verkleinen.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2018   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden