Water weblog

Guido van der Wedden

In de Burnierstraat in Den Haag verdronk enkele jaren geleden een jongetje van 3 jaar op een onbewaakt ogenblik bij een straatfeest. Hij dacht een grasveld op te rennen, maar rende een met kroos bedekte de sloot in. Omstanders konden hem onder het kroos niet vinden. Na veel publiciteit plaatste de gemeente eindelijk een hek om herhaling te voorkomen. Niet echt een oplossing, want aan de andere oever werd geen hek geplaatst, dit was te duur. En erger nog: het kroos bleef. Ook deze zomer komt het kroos weer overal terug. De AWP Delfland vindt dat Delfland wat voortvarender behoort te zijn met de kroosbestrijding: het is een voortwoekerend onkruid, met grote schadelijke gevolgen voor de mens.

Als kalf verdronken is, dempt men de put; hek langs sloot Burnierstraat, Den Haag.


De AWP Delfland stelde hierover daarom vragen aan Dijkgraaf en Hoogheemraden. Hans Haarsma van de AWP Delfland: "Uit de beantwoording bleek dat Delfland helaas niet de ernst van het probleem inziet. In de afgelopen tien jaar is het kroosoppervlak niet verminderd. Daarom vraagt de AWP hiervoor aandacht bij de media. Nog te veel mensen denken helaas 'wat groen is, is goed'." Kroos is echter een echt onkruid. Dit plantje groeit razendsnel door zich te delen. Kroos is recordhouder: het kan in 4 dagen verdubbelen. Op deze manier kan kroos het wateroppervlak volledig bedekken. Het hoogheemraadschap van Delfland verwijdert kroos als het een gevaar oplevert voor de waterafvoer of wanneer het leidt tot onaanvaardbare negatieve effecten op de waterkwaliteit. Dus niet wanneer er verdrinkingsgevaar is. Merkwaardig, vindt Haarsma.

De oorzaak van deze kroosgroei is vervuild water met meststoffen dat het kroos doet woekeren. Fractievoorzitter Hans Middendorp: "Overal is kroos te zien in watergangen, dat zegt  veel over de waterkwaliteit. Delfland doet naar de mening van de AWP Delfland veel te weinig om die kwaliteit te verbeteren". De belangrijkste manier om kroos te voorkomen is om geen meststoffen meer te lozen en door te spoelen. Weliswaar zijn er 'afroomzuigers' die het kroos uit de sloten slurpen  -  een soort stofzuigers -  maar die pakken de wortel van het kwaad niet aan. Het kroos komt net zo hard weer terug.

Ridderlaan, Den Haag Benoordenhout: aan weerszijden woonbebouwing, waar zomaar een kind in de sloot kan lopen

Kroos sluit het wateroppervlak af, zodat er bijna geen zuurstof of zonlicht het water in kan dringen. Daardoor gaan waterplanten en het biotoop onder het kroos dood: er leven geen vissen meer. Veel gevaarlijker echter is dat kinderen pardoes het water in kunnen lopen, denkende dat het met kroos bedekte water een grasveld is. Haarsma: "Als je geluk hebt steekt het kinderhandje nog boven het kroos uit, maar meestal is het kind of de drenkeling niet onder het kroos te vinden. Verdrinkingsgevallen komen dan ook overal in ons land  voor."  Zijn kleinkind verdronk bijna in Delft. Haarsma: "Je kunt het vergelijken met als een kind in zwembroek een brandnetelveld in rent, ook dat is dodelijk. Wij vinden dat Delfland en de gemeenten daarom de grootste prioriteit moet geven aan kroosvoorkoming in de stedelijke gebieden."

De AWP Delfland roept iedere inwoner van Delfland zelf op alert op kroos te zijn en zodra er overmatige kroosgroei te zien is direct te klagen bij de waterbeheerder, het waterschap en/of de gemeente. Het is niet altijd duidelijk wie de beheerder van een sloot is, de gemeente of het waterschap; doe in zo'n geval bij beide een melding.


Een melding bij het hoogheemraadschap van Delfland kan via (015) 270 18 88 of digitaal: http://www.hhdelfland.nl/digitaal-loket/meldpunt-incidenten/meld-in...
Of doe een Melding openbare ruimte op de website van de gemeente, of per telefoon, bijv. Den Haag via 14070 en Delft via 14015.

Hans Haarsma: "Als dit niet helpt, wend je dan  tot de media om te zorgen dat de waterbeheerder in actie komt. Morgen kan immers je eigen (klein-)kind verdrinken."

Groenhovenstraat, Den Haag

Weergaven: 2954

Reactie van Guido op 19 Juli 2013 op 21.07
Naar aanleiding van bovenstaand bericht is de AWP Delfland door een ingeland benaderd over een melding van kroos aan de Richard Wagnerlaan.

De ingeland heeft ons verteld dat hij contact heeft gehad met Delfland om te melden dat de sloot bij de Richard Wagnerlaan dicht zit met kroos. Na twee dagen werd hij teruggebeld door een ambtenaar van delfland, die heeft gezegd dat 'Delfland pas ingrijpt als de doorstroming wordt belemmerd', maar dat 'de gemeente verantwoordelijk is als het om 'verdrinkingsgevaar' gaat'.

De ingeland meldde verder dat deze sloot al 5 jaar lang elke zomer helemaal dichtgroeit met kroos, terwijl de sloten in de buurt niet dichtgroeien.
De AWP gaat na hoe met de melding van deze inwoner is omgegaan c.q. of de weergave klopt en of het waar is dat alleen deze sloot elk jaar dichtgroeit.
Reactie van Guido op 24 Juli 2013 op 20.26

De reactie van Delfland:

"De melding is op 17 juni 2013 ontvangen en op 3 of 4 juli 2013 afgehandeld, het met de melder gevoerde gesprek verliep in een positieve en constructieve sfeer.

Voor wat de situatie in de omgeving kan worden opgemerkt dat er geen aanwijzingen zijn dat de waterkwaliteit in het geding is, de doorstroming is goed. Waarschijnlijk blijft het kroos liggen omdat de duikers op onderwaterniveau zijn aangebracht en het kroos op deze manier voor de duikers blijft ‘hangen’. Er is geen verklaring voor waarom in de ene watergang kroosvorming voorkomt en in andere niet.

Het vorenstaande geeft voor Delfland geen aanleiding om werkzaamheden ter plaatse uit te voeren of anderszins handelend op te treden."

Reactie van Guido op 3 Augustus 2013 op 9.52

In de zomer is kroos in het water op veel plekken een terugkerende ergernis. Het ziet er niet fris uit, heeft gevolgen voor de waterkwaliteit en kan leiden tot stankoverlast.
In het water aan het Chrysantplein in Den Haag ligt Delfland bij wijze van proef een kroosvanger in het water.

Lees hier het bericht: http://www.hhdelfland.nl/actueel/@58466/proef-kroos-water/.

Reactie van Guido op 5 November 2013 op 18.38

Zie ook dit bericht over een klacht van bewoners van de Parkzoom in Delft over kroos in hun vijver.

Reactie van Arthur Hagen op 7 April 2016 op 18.37

Heel ver na dato, maar vandaag zag ik dat hek in de Burnierstraat voor het eerst. Kun je me zeggen wanneer dat jongetje zo ongelukkig verdronk? Ondertussen is het 'kroosbewustzijn' in Den Haag gegroeid. In 2014 is, in vervolg op de proeven van Delfland, een ploeg het hele seizoen bezig geweest met het zoveel mogelijk kroosvrij houden van een aantal lokaties in Segbroek en Loosduinen. Het Chrysantplein zit nu weer vol leven daardoor. In 2015 zorgde een tweede ploeg ervoor dat ook Mariahoeve grotendeels kroosvrij bleef. En dit jaar is er een derde ploeg bij gekomen die vanaf maandag aan de slag is en die ook Benoordenhout gaat pogen kroosvrij te houden. Als die ploeg succesvol blijkt en als Delfland en Den Haag op dit dossier constructief verder blijven werken, dan komt wellicht een moment dat dat hek met die vreselijke geschiedenis aan de basis kan verdwijnen.

Reactie van Guido op 8 April 2016 op 8.22

Beste Arthur, dat was rond 2003. Goed om te horen dat het kroosbewustzijn is toegenomen!

Reactie van Guido op 5 Augustus 2016 op 13.34

Zie ook dit bericht voor meer kroosnieuws.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2023   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden