Water weblog

Guido van der Wedden

AWP Delfland kritisch over Haagse wal

Sinds de aanleg van een aarden wal op de grens tussen Ypenburg en Nootdorp in 2008, ondervindt de Nootdorpse villawijk Gooland wateroverlast. Volgens zowel Den Haag als het hoogheemraadschap van Delfland heeft deze wateroverlast niets te maken met deze aarden wal. Delfland besloot in juli zelfs van deze wal een officiële dijk te maken. Bewoners en de gemeente Pijnacker-Nootdorp vochten tot twee keer toe bij de Raad van State het bestemmingsplan van Den Haag voor dit deel van Ypenburg aan. Ook de tweede keer met succes: op 26 april deed de Raad van State uitspraak: de raad acht onvoldoende aangetoond dat er geen relatie is tussen de wateroverlast en de aarden wal.

De Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland vindt naar aanleiding van deze uitspraak dat er genoeg reden is voor Delfland om alsnog objectief en serieus onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van de wateroverlast in Gooland en de mogelijke invloed van de Haagse wal hierop. Delfland moet zich, als waterautoriteit en verantwoordelijke voor het voorkomen van wateroverlast, nu alsnog geroepen voelen om onafhankelijk onderzoek te laten doen. Delfland moet daarnaast op zo kort mogelijke termijn onderzoeken welke maatregelen moeten worden getroffen om verdere wateroverlast in Gooland te voorkomen, zonder daarbij uit te sluiten dat hiervoor de Haagse wal verlegd moet worden. We kunnen het naar de bewoners van Gooland niet langer verkopen dat wij als waterbeheerder niets doen, want dat de wateroverlast ondanks de genomen maatregelen door Delfland aanhoudt, bleek afgelopen jaar wederom enkele keren.

Foto wateroverlast Gooland, met rechts de door Den Haag opgeworpen aarden wal

Tuin in Gooland onder water

In de Verenigde Vergadering (VV, het algemeen bestuur) van het hoogheemraadschap van Delfland van 1 juli 2010 lag het besluit voor de kade bij Gooland te verleggen en daarmee een door Den Haag reeds aangelegde aarden wal te verheffen tot officiële dijk. Hiertegen liep nog een bodemprocedure van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en bewoners van Gooland bij de Raad van State en verschillende fracties in de VV, waaronder de AWP Delfland, drongen daarom aan te wachten op de uitspraak en dan ons besluit pas te nemen. Verantwoordelijk hoogheemraad Adri Bom heeft toen echter gesteld dat de kans dat de Raad van State het bestemmingsplan van Den Haag nabij Gooland zou vernietigen, te verwaarlozen was en dat de VV daarom gerust het besluit tot verlegging van de kade aldaar kon aannemen. Het besluit werd daarop door de VV aangenomen.

Enkele dagen later, op 7 juli 2010 vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan van de gemeente Den Haag op het plandeel met bestemming ‘Wonen’ en dubbelbestemming ‘Waterkering’ langs de gemeentegrens met Pijnacker-Nootdorp nabij Gooland. Den Haag moest voor 1 oktober 2010 met een nieuw bestemmingsplan komen en aantonen dat de wateroverlast niet door de aanleg van de aarden wal zou zijn veroorzaakt. Hiertoe liet Den Haag een onderzoek door Grontmij uitvoeren. Hoogheemraad Bom op 28 september 2010: "de uitkomsten van dat onderzoek [lijken] de waarnemingen van Delfland te staven. Er zou geen relatie zijn tussen de wateroverlast en de aarden wal.”

Het onderzoek van Grontmij is door een adviesrapport door een expert ingehuurd door de bewoners echter volledig weersproken. Volgens dit rapport is de Haagse aarden wal wel degelijk de veroorzaker van de wateroverlast in Gooland.

Op 26 april 2011 heeft de Raad van State over het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente Den Haag opnieuw uitspraak gedaan. De Raad volgt de expert ingehuurd door de bewoners en stelt dat het rapport van Grontmij onvoldoende aantoont dat er geen relatie is tussen de wateroverlast en de aarden wal. De Raad van State is dan ook “van oordeel dat de beantwoording van de vragen of de voorziene locatie van de waterkering met het oog op een goed woon- en leefklimaat aanvaardbaar is, wat de oorzaak is van de wateroverlast en welke maatregelen hiertegen dienen te worden genomen nader onderzoek vergt”. Gezien het onomkeerbare karakter van de bouw van woningen achter deze wal, waardoor die niet meer verplaatst zou kunnen worden, schorst de Raad daarom het bestemmingsplan en veroordeelt Den Haag tot de proceskosten. Den Haag kan Ypenburg dus voorlopig niet afbouwen.

De VV heeft, op basis van wat nu bekend is, op 1 juli 2010 een verkeerd besluit genomen. Daarnaast blijkt het onderzoek dat Den Haag heeft laten uitvoeren niet overtuigend te zijn. Onafhankelijk onderzoek door een deskundige die geen partij is in deze beroepszaken, lijkt ons de meest logische oplossing. Zowel het onderzoek van Grontmij voor Den Haag als het onderzoek door een expert voor de bewoners is immers niet onafhankelijk te noemen. Ik zal hier dan ook via schriftelijke vragen bij het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden op aandringen.

 

Hopelijk kan Delfland als waterbeheerder eindelijk de bewoners van Gooland een oplossing bieden voor dit probleem...

Weergaven: 672

Reactie van Guido op 14 Mei 2011 op 17.38

Zie ook het bericht "Ruzie om Gooland terug bij af" in het Algemeen Dagblad, editie Delft, 6 mei 2011 en dit bericht in Delftse Post van die dag.

Reactie van Guido op 25 Maart 2012 op 11.45

Gisteren werden wij als Verenigde Vergadering geïnformeerd over de laatste stand van zaken in dit dossier, zie hier de brief.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2024   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden