Water weblog

Guido van der Wedden

De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat volgens de Voorburgse Courant starten met het saneren van enkele zware bodemverontreinigingen. Op de locatie van de voormalige Haveman Edelmetaalchemie (1952-1987) is het grondwater over een oppervlak van maarliefst 12.000 vierkante meter vervuild. Ook op andere locaties moet de bodem gesaneerd worden, of is 'nazorg' nodig. De Voorburgse milieuactiegroep Black Water Gate, die jaren geleden al aan de bel trok over deze vervuilingen, maar van gemeente en andere overheden weinig medewerking kreeg, krijgt hiermee naar eigen zeggen alsnog gelijk.

In 2009 trok Black Water Gate ook bij Delfland aan de bel. Watergangen in de wijk Essensteijn zouden volgens de actiegroep in het verleden gebruikt zijn als dump voor giftige stoffen. In het VV-stuk werd gesteld dat uit de rapportages van adviesbureau Adverbo blijkt dat er geen zware verontreinigingen zijn aangetroffen. Volgens genoemde actiegroep blijkt uit deze en andere rapportages van Adverbo nu juist dat het zou wemelen van zware verontreinigingen en ernstige kankerverwekkende stoffen. De AWP Delfland heeft hierover destijds vragen gesteld. Uit de beantwoording bleek dat Delfland en de gemeente concludeerden dat er geen grond was voor verder onderzoek naar vervuiling in Essesteijn.

Uit de berichtgeving in de Voorburgse Courant blijkt nu dat het dossier bodemvervuiling in Voorburg nog allerminst is gesloten. De potentiële kosten om alles op te ruimen, worden geraamd op 3-4 miljoen euro. De milieuactiegroep Black Water Gate krijgt daarmee alsnog gelijk, zo stelt de groep in een persbericht op 11 oktober 2015: ondanks de propaganda van de gemeente dat er niets aan de hand was, komt de waarheid nu toch boven. 

Bericht voorpagina Voorburgse Courant, 8 oktober 2015

Persbericht Black Water Gate, 11 oktober 2015:

Voorburgse milieu-aktiegroep "Black Water Gate" krijgt gelijk !
 
Burgemeester Hans van der Sluijs heeft in 2010 "Black Water Gate" persoonlijk de das omgedaan.
Hij wilde niet dat het gifschandaal in de wijk Essesteijn aangepakt zou worden.
Wat stelde "Black Water Gate"? Van 1950 - 1970 had Gemeente Voorburg een vuilstortplaats aan het einde van de toenmalig doodlopende Rodelaan. In een poldergebied. Waarop naderhand de wijk Essesteijn is gebouwd. De uitgegraven vuilstortplaats was 100 m. lang, 50 m. breed en 10 m. diep. Vele bedrijven hebben daar hun zwaar verontreinigd afval gedumpt, waarin de meest giftige en kankerverwekkende stoffen zaten, onder dichtknijpen van het toeziend oog van de aanwezige ambtenaren voor enig geld.
In 1970 besloot Gemeente Voorburg de wijk Essesteijn te gaan bouwen in dat poldergebied, over die vuilstortplaats heen. Wetende hoe ernstig de vervuiling en verontreiniging van bodem en grondwater was door die vuilstortplaats, werd er eerst een geheime ondergrondse afwatering aangelegd, die loopt van de huidige Brandweerkazerne naar en langs de berg (van de vuilstortplaats) aan de Klaverweide en doorgaat naar de zuidzijde van NS-station Voorburg-'t Loo.
Hoogheemraadschap Delfland werkte hier aan mee, door er voor te zorgen, dat het water in die geheime, ondergrondse tunnels als stroomrichting had: van de Brandweerkazerne naar genoemd NS-station.
Het water komt aan de oppervlakte aan de Oostzijde van de berg in de Klaverweide, waar zwaar verontreinigde en kankerverwekkende vloeistoffen uit die voormalige vuilstortplaats in die afwatering met geheime tunnels terecht komt. Al 45 jaar zwemt er géén vis in die afwatering...
De kleur van het water naast die voormalige vuilstortplaats is vaak gifgroen. Géén plantje groeit er in het water. Milieu-aktiegroep "Black Water Gate" met een paar ingenieurs, die alles wisten van bodemverontreiniging en grondwater-vervuiling, heeft vastgesteld hoe ernstig de situatie was onder de woningen in Essesteijn. Uit onderzoek naar sterftegevallen in Essesteijn bleek, dat zeven op de tien bewoners van het eerste uur aan kanker waren overleden. Vooral in Elzendreef en Wilgendreef, waar het giftige grondwater tegen de onderkant van de woningen klotst, sterven de mensen aan kanker. Heel veel kinderen overlijden daar. Opmerkelijk vaak wordt leukemie vastgesteld. "Black Water Gate" die haar naam had ontleend aan de naam van toenmalig Wethouder mw. Zwartepoorte, eiste van Gemeente Voorburg maatregelen tot sanering van bodem en grondwater.
Burgemeester Hans van der Sluijs en de Wethouders begrepen, dat de kosten van de sanering dusdanig hoog zouden uitvallen, dat daardoor Gemeente Voorburg een zgn. Art. 12 Gemeente zou worden en zij daardoor hun baantje zouden kwijt raken. B&W Voorburg hebben toen besloten tot de aanval  over te gaan op "Black Water Gate" en hebben successievelijk Wijkplatform Essesteijn, waarin "Black Water Gate" flink de trom roerde, opgeheven! En met een enorme Propaganda- en Publiciteitsaktie, gevoerd door de twintig ambtenaren van afdeling "Voorlichting", de Milieu Aktie Groep "Black Water Gate" de das omgedaan. Onder misbruik van de rapporten van het Milieu-Advies Bureau Adverbo, dat ieder jaar grote opdrachten krijgt van Gemeente Voorburg: een huis-adviesbureau.
 
En op donderdag 8 oktober j.l. publiceert de Voorburgse Courant een artikel op de voorpagina, waarin staat vermeld, dat Wethouder Financiën Frank Rozenberg [...] in zijn Programma-begroting 2016-2019 ongeveer 4 miljoen euro uittrekt om o.m. aan de "oude vervuiling" bij de laverweide, Essesteijn "nazorg" te verrichten...
 
Milieu Aktie Groep "Black Water Gate" stelt :
 
1. Al is de Propaganda- en Publiciteitsleugen nog zo snel, ...
 
2. De waarheid wint niet altijd, maar heeft wel altijd gelijk !
 
Hoogachtend,
 
"Black Water Gate" ,
 
Dhr. Dr. Ir. J. Wytzes
Dhr. H.Holtrop MSc (lijdend aan leukemie)
Dhr. Dr. Ir. F. Bruggemans (overleden aan longvlieskanker)

 

Weergaven: 1136

Reactie van Guido op 20 Oktober 2015 op 19.04

Een bezoeker van mijn website wees mij op het bestemmingsplan Oude Dorpskern Voorburg 2011, waaruit blijkt dat de vervuiling zich niet alleen beperkt tot Klaverweide/Essesteijn: "Er zijn nogal wat weggestopte documenten waaruit blijkt dat Voorburg toch wel erg smerig is".

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2024   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden