Water weblog

Guido van der Wedden

Gemeente Midden-Delfland stremt vaarweg in recreatieseizoen

Het vaarseizoen van de gemeente Midden-Delfland begint dit jaar op 16 april in plaats van 1 april omdat twee bruggen moeten worden aangepast. De hele winter heeft de gemeente de tijd gehad deze bruggen te repareren, maar men heeft uitgerekend gewacht tot de start van het vaarseizoen om deze reparatie uit te voeren. Dit toont aan hoe laag de belangen van de recreatievaart op de gemeentelijke agenda staan.


De aanpassing betekent dat de op afstand bediende bruggen in de vaarroute tussen Delft en Schipluiden (via de Buitenwatersloot en de Gaag) tot 16 april 2010 buiten werking zijn. Op dit tracé is er dan geen doorgaand vaarverkeer mogelijk. Het gaat om de besturingsinstallaties van de Kerkpolderbrug in Schipluiden en de Bolle Kickert in Den Hoorn, die moeten worden vervangen. Tegelijkertijd wordt er een wachtplaats aan weerszijden van de Bolle Kickert gerealiseerd.

Vaarverkeer vanuit Delft, richting Vlaardingen/Maasland en vice versa, kan gebruik maken van de route via de Zijde, Monster Watering, Zweth, Dulder en Kastanje Wetering. De doorvaarthoogte van deze route is beperkt tot schepen met een hoogte (of in afbouw) van 1,60 meter.

Deze route omvaren kost meerdere uren. Dit laat maar weer eens zien hoe belangrijk alternatieve routes in dit gebied zijn, zoals de Lookwatering in Den Hoorn, die helaas gestremd is door twee lage bruggen.


Weergaven: 965

Reactie van Koos Langelaan op 22 Maart 2010 op 21.54
Dat de recreatievaart geen prioriteit heeft in deze regio is helaasgeen nieuws. Bovenstaand voorbeeld is daarvan maar een heel klein voorbeeld, want, hoeveel recreatievaart heb je nu nog begin april? Vrijwel geen! Andere voorbeelden zijn er in overvloed, niet alleen de gemeenten maken zich hier schuldig aan, ook het hoogheemraadschap interesseert zich totaal niet voor de pleziervaart. Voorbeeld zijn de vele (te) lage bruggen en de vaardiepte die op sommige plaatsen maar net een meter is. Zo kunnen wij op onze boot, diepgang 0,85m., midden in het westlands vaarwater allerlei zaken onder de boot door horen gaan. Enkele jaren geleden, tijdens de bouw van het A4 aquaduct in de gaag, werd deze zonder enig overleg voor het gemak maar helemaal afgesloten. Ander voorbeeld, voorjaar 2006: Bij wsv-westland in De Lier gaan de boten weer te water, maar verder dan een paar km komen we niet, de gasbuis over de zweth is deze winter tijdens werkzaamheden gewoon maar even 20cm lager komen te liggen. Pas na veel overleg is men bereid deze fout te herstellen, pas na hemelvaartdag kunnen wij uitvaren. Vaar dan via de Zijde zult u zeggen. Hier kom je dan voor de Oostbuurtsebrug, ook deze is na renovatie veel te laag geworden.
Als ik dan zie, hoe bijvoorbeeld in Oost-Groningen talrijke oude, vervallen vaarwegen weer helemaal hersteld worden, sluizen gerenoveerd en bruggen op hoogte of draaibaar gemaakt worden, is dat wel een schril contrast met de onverschilligheid waarmee de regionale overheden in Delfland en Westland de watersport benaderen.
Koos Langelaan
Reactie van Guido op 26 Maart 2010 op 11.29
Ik heb de mail van de bewoner die mij op de stremming wees doorgestuurd naar Jaap van Dam, raadslid voor het CDA in Midden-Delfland (en tevens mijn partijgenoot bij de Algemene Waterschapspartij Delfland). Hij heeft hier inmiddels als gemeenteraadslid kritische vragen over gesteld. Zodra de antwoorden beschikbaar zijn, zal ik ze hier plaatsen.
Reactie van Koos Langelaan op 26 Maart 2010 op 19.40
Deze stremming is niets vergeleken bij het voornemen om t.b.v. de aanleg van de spoortunnel in Delft de buitenwatersloot een paar jaar af te sluiten.

Reactie van Guido op 28 Maart 2010 op 17.25
Dat is nog niet officieel:
Eén van de eisen die Ontwikkelbedrijf Spoorzone Delft (OBS) aan de bouwer van de spoortunnel heeft gesteld, is dat de vaarroute maximaal 6 maanden gestremd mag zijn. Vanwege de gekozen bouwmethode (diepwanden, die alleen in grond kunnen worden aangebracht, niet in water) zal de bouwer zich hier naar inschatting van OBS wellicht niet aan kunnen houden, maar officieel is dit nog niet gemeld aan OBS. Op een bewonersavond op 3 juni 2009 is door de bouwer wel een termijn van 18 maanden gemeld, OBS schat echter in dat zelfs dit te kort is. Wanneer de afsluiting gaat plaats vinden is op dit moment niet bekend, maar de bouwers willen dit zo laat mogelijk doen. Het zal naar de huidige inschatting ergens rond augustus 2010 zijn (in elk geval ná het eerste weekeind van augustus i.v.m. het varend bloemencorso 2010).
Reactie van Guido op 18 April 2010 op 10.25
Gisteren fietste ik langs de Kerkpolderbrug. Deze werd handmatig bediend door een brugwachter. Uit navraag bleek dat de werkzaamheden aan de bruggen nog niet zijn afgerond, doordat bepaalde onderdelen niet op korte termijn geleverd konden worden. De bruggen worden tot die tijd handmatig bediend.
Dit brengt extra kosten met zich mee, die niet gemaakt zouden zijn indien de werkzaamheden in het winterseizoen zouden zijn uitgevoerd. Dit geld had de gemeente Midden-Delfland beter kunnen besteden aan het verhogen van te lage bruggen...
Reactie van Guido op 26 Mei 2010 op 8.27
Hier de vragen die Jaap van Dam, raadslid voor het CDA in Midden-Delfland (en tevens mijn partijgenoot bij de Algemene Waterschapspartij Delfland), hierover heeft gesteld en de antwoorden erop van de gemeente Midden-Delfland.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2024   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden