Water weblog

Guido van der Wedden

Kantoorgracht misschien toegang binnenstad Delft

Van een inwoner van Delfland kreeg ik het volgende verzoek:

"Door de komst van het nieuwe gemaal en de kering bij de Duyvelsgatbrug is de doorvaart vanaf de Kantoorgracht naar de Schie en andersom niet meer mogelijk. De afstand tussen het gemaal en de aanwezige woonschepen is te klein om hier met een klein schip (sloepje, watertaxi) langs te kunnen varen. Kan deze verbinding hersteld worden?"


Het woonschip ligt zo dicht op het gemaal, dat er geen kleine scheepjes meer langs kunnen (foto google).


Ik kan me volledig achter dit verzoek scharen: als straks namelijk de Kapelsebrug onder handen wordt genomen, is daarmee de enige toegang tot de binnenstad voor kleine schepen afgesloten. Dit betekent dat de watertaxi het centrum niet meer in kan. Voor een stad die graag een waterstad wil zijn is dit betreurenswaardig. Als vóór het zomerseizoen de doorvaart bij de Kantoorgracht hersteld wordt, kunnen de watertaxi's in de zomermaanden via deze route toch de stad binnenvaren. Er is wel enige haast mee geboden, want waarschijnlijk gaat in maart 2010 de Kapelsbrug tot oktober dicht, waardoor helemaal geen doorvaart richting binnenstad meer mogelijk is. Na herstel van de Kapelsebrug vergroot deze doorgang de mogelijkheden om rondjes in en om Delft te varen voor kleine vaartuigen.


Herstel van de doorvaart in de Kantoorgracht is relatief eenvoudig en weinig kostbaar. Om de doorvaart weer mogelijk te maken moeten 4 woonschepen (Linda, Pronkjewel, Muyseval en Haddock) enige meters opgeschoven worden. Met de recentelijke vervanging van het woonschip Anna is dit woonschip hierop vooruitlopend alvast op de goede plek neergezet ( +- 8 meter tussenruimte met het woonschip Linda).


Het woonschip Anna wordt verplaatst (foto gemeente Delft).


Dit maakt het mogelijk om ook de overige 4 woonschepen op te schuiven. Dit is relatief eenvoudig. Hiervoor moet een aantal handelingen uitgevoerd worden, waaronder nieuwe afmeerringen en aanpassingen aan riool-, gas- en elektraaansluitingen. Waarom de gemeente na het woonschip Anna de overige woonschepen niet ook meteen heeft verplaatst is mij een raadsel.


Aangezien dit verzoek tot de taken van de gemeente behoort, en niet tot die van Delfland, heb ik de vraag van deze Delftenaar doorgestuurd naar enkele (kandidaat-)raadsleden van de VVD Delft, die water en bevaarbaarheid na aan het hart hebben. Ook heb ik het op verzoek doorgestuurd aan een kandidaat-raadslid van Onafhankelijk Delft. Zij kunnen dit via hun partijen ter sprake brengen bij de verantwoordelijk wethouder of ambtenaren. Ik ben benieuwd naar de uitkomst.

Weergaven: 1453

Reactie van Guido op 15 Februari 2010 op 17.04
Van een bewoner van de Binnenstad kreeg ik in aanvulling op het bovenstaande nog het bericht door dat de woonboot Muyseval (Kantoorgracht 80-81) op dit moment het afvalwater loost op de gracht: "de poep gaat het water in", aldus deze bewoner. Niet echt bevorderlijk voor de waterkwaliteit van de gracht. Als dit woonschip verplaatst wordt, is het dus zaak direct de aansluiting op het riool te regelen. Aangezien de waterkwaliteit Delfland wél aangaat, heb ik intern bij Delfland uitgezet dat hier actie op genomen wordt.
Reactie van Guido op 4 Maart 2010 op 13.31
Van Delfland kreeg ik vandaag de volgende informatie:

"Het blijkt dat de woonboot waar je op doelt in het verleden aangesloten is (geweest) op de riolering. Om opnieuw aan te kunnen sluiten moet er een pomp worden vervangen, de bewoner - eigenaar verschillen met Delft van mening wie die pomp moet betalen.

De bewoner - eigenaar krijgen brieven met een termijn binnen welke aangesloten moet zijn op de riolering, voldoet men hier niet aan dan zal een last onder dwangsom worden aangezegd.

Het vermoeden bestaat dat op dezelfde locatie nog een woonboot ligt die niet is aangesloten op de riolering, hierbij wordt van een identieke werkwijze gebruik gemaakt
."
Reactie van Guido op 17 Maart 2010 op 19.03
Van Delfland kreeg ik vandaag de volgende aanvullende informatie:

Tegen de eigenaar van de woonboot aan de Kantoorgracht is een handhavingstraject ingezet die er toe moet leiden dat de boot wordt aangesloten op de riolering.

Heel kort gezegd, hij krijgt een termijn waarbinnen aangesloten moet worden, bij gebreke waarvan (financiële) sancties worden opgelegd.
Reactie van Guido op 4 Mei 2010 op 14.00
Helaas blijkt het verplaatsen van de woonboot niet in dit project meegenomen. In het verslag van de bewonerswerkgroep binnenstad van 15 april staat hierover:

"• Woonboten Kantoorgracht: de heer Van H. vraagt zich af wanneer en door wie de woonboten aan de Kantoorgracht worden verplaatst, er is nu nagenoeg geen bootdoorgang mogelijk. De heer W. licht toe dat dit niet meer in het project wordt opgenomen. Dit zou door Delft moeten worden opgepakt i.h.k.v. de herinrichting. Maar hieromtrent is veel discussie."

Wat mij betreft een gemiste kans...
Reactie van Guido op 10 Juni 2010 op 21.57
Vorige maand ben ik op verzoek van de fractievoorzitter van de VVD ter plaatse gaan kijken. Inmiddels heeft de VVD het college schriftelijke vragen gesteld.
Reactie van Guido op 5 Juli 2010 op 13.56
Van de sector vergunningen en handhaving van het hoogheemraadschap van Delfland heb ik vandaag begrepen dat de woonboot, plaatselijk bekend Kantoorgracht 80, inmiddels (opnieuw) is aangesloten op de riolering.
Reactie van Guido op 25 Augustus 2010 op 20.43
Helaas is het college van B&W niet overtuigd van de noodzaak dit knelpunt op te heffen, lees meer op de website van de VVD Delft.
Reactie van Guido op 3 September 2010 op 20.15
De fractie van de VVD Delft heeft hierover in de commissievergadering vragen gesteld, zie dit bericht.
Reactie van Guido op 21 December 2010 op 22.37

Vanuit Delfland kreeg ik van hoogheemraad Arie van den Berg bericht over de proef die afgelopen week heeft plaats gevonden met het gemaal en de stuwen binnenstad Delft:

"De genoemde woonboot zou in normale situaties te dicht op het gemaal liggen. In deze situatie met een beperkt peilgebied en dus beperkte stroomsnelheid is de afstand echter aanvaardbaar.

De proef is geslaagd: de stuwen werken nu goed en ze zijn vanuit één centraal punt te bedienen. Als het TA project, Technische Automatisering, voltooid is, kan dit ook vanuit het centrale punt waterbeheersing in Vlaardingen, dit is nog niet klaar.
De binnenstad van Delft werd in een zeer korte tijd op een lager peil gepompt, dit is natuurlijk een gewone situatie, met hoger water en veel neerslag duurt dit langer en is de situatie ongetwijfeld weer anders.
Het peil in de gracht voor het gemaal, de Kantoorgracht, heeft best wel snel een peilverlaging door verhang (het water moet op snelheid zien te komen). Dit gaf geen problemen voor de bewuste woonboot, deze lag blijkbaar goed aangemeerd. Twee andere woonboten gingen wel scheef hangen, hier gaat in de gemeente met de bewoners in overleg om de boten meer ruimte te geven met het aanmeren."

Reactie van Guido op 23 Juni 2011 op 21.40

Vandaag, tijdens de jaarlijkse excursie van de Verenigde Vergadering van Delfland, werd door de hoogheemraad verantwoordelijk voor Delft gemeld dat Delfland met de gemeente Delft zoekt naar een oplossing zodat de doorvaart vanuit de Kantoorgracht naar het Rijn-Schiekanaal voor watertaxi's mogelijk wordt. Hiervoor moet mogelijk een woonboot verplaatst worden. Gezamenlijke acties van de AWP Delfland en de VVD Delft beginnen blijkbaar toch hun vruchten af te werpen. 

 

Leden van de Verenigde Vergadering luisteren op de Duivelsgatbrug naar de hoogheemraad.

 

Watertaxi's kunnen dan tevens oversteken richting Delftse Hout. De hoogheemraad vertelde daarnaast dat op verzoek van de uitbater van de watertaxi Delfland ook nog uitzoekt of de sluis bij de Tweemolentjeskade bedienbaar gemaakt kan worden zodat watertaxi's ook de Delftse Hout binnen kunnen varen. Hierbij kijkt Delfland ook naar de invloed op de waterkwaliteit van de Delftse Hout.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2023   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden