Water weblog

Guido van der Wedden

Spoorbouwer laat watersporters in de kou staan: vaarweg Delft 55 maanden gestremd

Tijdens een emotionele bijeenkomst op maandag 27 september, werd aan een 20-tal booteigenaren en vertegenwoordigers van watersportverenigingen door de bouwer van de spoortunnel in Delft gemeld dat de vaarweg vanuit het Westland en Midden-Delfland naar het Rijn-Schiekanaal vanaf januari 2011 voor 34 maanden gestremd gaat zijn door de bouw van de tunnel en aansluitend nog maximaal 21 maanden voor de bouw van een tijdelijke trambrug. Dat wil zeggen: geen scheepvaartverkeer tot het vaarseizoen van 2016.


 Een van de eisen gesteld door de bouwer Ontwikkelbedrijf Spoorzone Delft (OBS) aan de aannemer was dat de vaarroute vanaf het Westland en Midden-Delfland via de Buitenwatersloot naar het Rijn-Schiekanaal en daarmee de verbinding van dit gebied met Rotterdam, Den Haag, Leiden en verder maar 6 maanden gestremd mag zijn. Ada Haasnoot, van de aannemerscombinatie, maakte duidelijk dat dit door een combinatie van onverwachte zaken veel langer gaat duren: 34 maanden. Dit heeft te maken met de eisen gesteld aan de constructie van de tunnel, obstakels in de ondergrond en voornamelijk door een stoorlaag in het diepe grondwater. Zaken die men bij het sluiten van het contract niet kon voorzien. De afsluiting gaat daarom duren van januari 2011 tot en met het najaar van 2013.

 

Daarnaast dient nabij de Zuidkolk een constructiebrug gemaakt te worden waarmee de tram de bocht naar Tanthof kan blijven maken als de Irenetunnel gesloopt is. Hierdoor zal de vaarweg op deze hoogte nog eens maximaal 21 maanden worden gestremd. De aannemer zoekt nog naar oplossingen om deze tijd te bekorten.

 

De aanwezigen reageerden emotioneel. Een bewoner van de Buitenwatersloot die sinds kort een bootje in de gracht had en daarmee dus jaren niet kan varen, vroeg: "Hoe worden mensen zoals ik gecompenseerd?". Het antwoord van de aannemer en OBS was kort, krachtig en teleurstellend: "Niet". De watersportverenigingen zijn duidelijk teleurgesteld. Adriaan Kornet van de Delftse Watersportvereniging citeert een eerder schrijven waarin stond "in geen geval zullen de werkzaamheden aan de spoorzone leiden tot jarenlange afsluiting van de vaarweg". Dat blijkt nu dus wel zo te zijn. Dat kan toch zomaar niet?

 

Niet alleen particulieren zijn de klos, ook de beroepsvaart. Een ondernemer die met zijn boot groepen vervoert door het gebied is gedupeerd zegt: "In mei moet ik een bruidspaar van Hodenpijl nabij Den Hoorn naar Delft varen, dat kan nu niet. Dit gaat mij veel geld kosten."

 

Ik vroeg naar alternatieven:


Waarom wordt gekozen voor een extra stremming van de vaarweg en niet voor het tijdelijk vervangen van tram 1 door bussen? De aannemer: "Er is door het stadsgewest Haaglanden voor gekozen om dit niet te doen".


Kan binnen het project een alternatieve route geschikt worden gemaakt zodat schepen vanuit het Westland en Midden-Delfland kunnen omvaren? Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de route via de Kerstanjewetering of de Lookwatering. De route via de Kerstanjewetering is voor schepen tot 1 meter 61 doorvaarthoogte geschikt, maar bevat 3 gevaarlijke bochten, is op sommige plaatsen ondiep en kost 2,5 uur omvaren. Hier zou door de vaarwegbeheerder het een en ander aan gedaan moeten worden. De route via de Lookwatering is veel korter, wel smaller, maar bevat geen gevaarlijke bochten. Wel zouden hier 4 te lage bruggen verhoogd moeten worden.

OBS gaf aan dat hiervoor geen budget in het project is meegenomen. Wel zal OBS er bij de vaarwegbeheerder op aandringen de route via de Kerstanjewetering veiliger te maken.


Een andere bootbezitter vindt het "te belachelijk voor woorden dat de stremming in plaats van een half jaar nu enkele jaren gaat duren. Waarom is geen pot gemaakt om de watersporters te compenseren?" en "u komt hier alleen maar vertellen dat de vaarweg gestremd wordt, er wordt niet naar ons geluisterd en totaal geen rekening gehouden met de belangen van de watersporters". Helaas is hier volgens OBS niets aan te doen. Er is een afweging gemaakt van maatschappelijke belangen en de belangen van de watersporters wegen niet op tegen de andere belangen. Al met al een zeer onbevredigende avond.

Weergaven: 1098

Reactie van Koos Langelaan op 28 September 2010 op 0.11
Geen verrassing dus. Ook in het verleden hebben lokale overheden zich nooit iets gelegen laten liggen aan de watersport. Destijds, toen het aquaduct van de ooit eens toekomstige a4 onder de gaag werd aangelegd werd ook zonder enig overleg de Gaag langdurig afgesloten. Wen er maar aan mede-watersporters, ze hebben gewoon sch*t aan ons!
Te lage bruggen, ondiepe, slecht onderhouden vaarwateren en een totaal gebrek aan voorzieningen, dat kunnen we van onze overheden verwachten!!
Reactie van Guido op 30 September 2010 op 17.45
Zie ook dit bericht in het Algemeen Dagblad.
Reactie van Guido op 11 Oktober 2010 op 9.36
En dit bericht in de Schakel Midden-Delfland.
Reactie van Guido op 17 November 2010 op 17.26
Zie ook dit bericht op Navingo.
Reactie van Guido op 17 November 2010 op 17.26
Wat mij betreft kan Delfland als vaarwegbeheerder wel wat doen voor de recreatievaart. Daarom heb ik deze schriftelijke vragen namens de Algemene Waterschapspartij Delfland gesteld aan het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden.
Reactie van Guido op 9 December 2010 op 18.15
Op 1 december heeft de provincie Zuid-Holland een concept ontheffing voor de afsluiting tot 1 september 2013 gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na deze datum bezwaar indienen. Diverse organisaties hebben aangekondigd dit te zullen doen en er hierbij op aan te dringen dat de aannemer wel degelijk moet zorgen voor een alternatieve route.

Inmiddels zijn ook de antwoorden van het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden op mijn schriftelijke vragen binnen: goed nieuws voor de watersporters: Delfland gaat het een en ander oppakken.
Reactie van Guido op 11 December 2010 op 15.31

Bij de provincie heb ik de bijlagen bij de ontheffingaanvraag aangevraagd. Ik ontving deze documenten:

  • Rapport ‘Bolwerk – Afsluiting watergangen Westsingel / Buitenwatersloot’, CCL d.d. 17 juni 2010 (kenmerk SSD-VU-RAP-1.1.41-VB-0001).
  • Rapport ‘Plan van aanpak communicatie rondom afsluiten vaarroute Bolwerk’  d.d. 2 september 2010 (kenmerk INT01165).

Geïnteresseerden kunnen een kopie bij mij opvragen, dan stuur ik dat per mail toe.

Reactie van Guido op 24 December 2010 op 19.09
Zie ook dit bericht in het Algemeen Dagblad.
Reactie van Guido op 15 Januari 2011 op 14.11
Namens een aantal ondernemers en watersportverenigingen heb ik eind december bezwaar aangetekend tegen de ontheffing van de provincie voor de langdurige afsluiting. Inmiddels ben ik uitgenodigd door de provincie voor een hoorzitting die in dit kader gehouden wordt op 3 maart. Deze hoorzitting is openbaar.
Reactie van Guido op 19 Februari 2011 op 16.24

Inmiddels is de afsluiting een feit:

 

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2023   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden