Water weblog

Guido van der Wedden

Strijp blijft voorlopig verboden voor bootjes

De Strijp gaat hoogstwaarschijnlijk dit jaar nog niet open als vaarweg, ook niet als pilot. Dat bleek vandaag bij bespreking in de commissie Stedelijk Water en Watersysteem van het hoogheemraadschap van Delfland. Namens de AWP Delfland vroeg ik hierom. Deze vraag kreeg brede steun vanuit de commissie, met name van CDA en VVD, die voor een pilot nog in dit vaarseizoen pleitten. Delfland is er nog niet klaar voor en wil zorgvuldig te werk gaan. Eerst moeten de effecten van het varen op de onderwaternatuur en de mening van aanwonenden worden bepaald. 

In september 2015 voer het bestuur van Delfland over de Strijp, waarna werd gevraagd om te bekijken wat de mogelijkheden voor openstelling van deze vaarweg zouden zijn. Delfland is hiermee bezig en de commissie kreeg een voortgangsrapportage. Ik kreeg op basis hiervan niet het gevoel dat het goed gaat komen met de bevaarbaarheid van de Strijp. De oorzaak lijkt dat Delfland 'van een smal landweggetje een A13 wil maken', dat wordt dan uiteraard te duur of zelfs onmogelijk.

Ik betoogde daarom als volgt: 

"De Strijp is nu een smalle watergang. Er mag alleen gevaren worden door aanwonenden en rondvaartboten met ontheffing. Het zou voor de recratie en watergebonden ondernemers mooi zijn als de Strijp geopend wordt voor algemeen gebruik.

De Strijp hoeft echter niet de hoofdvaarweg tussen Westland en Den Haag te worden. Hij hoeft daarom ook niet te voldoen aan alle eisen die je als vaarwegbeheerder in de groene wei situatie aan een nieuwe vaarweg zou stellen. Er zijn namelijk wel meer hele smalle vaarwegen in Westland en Midden-Delfland waar al jaren wordt gevaren. In de wijk waar ik woon zijn de straten één auto breed, toch mag iedereen erin en geldt er geen eenrichtingsverkeer. Grote vrachtwagens mijden de wijk omdat ze bij de entree zien dat het niet verstandig is naar binnen te rijden. Schippers zijn net als automobilisten prima in staat om elkaar te laten passeren op de stukjes waar dit wel kan. En die zijn er, er liggen nu immers op sommige stukken ook boten van aanwonenden te water, waar je langs kan varen. Net als bij het passeren van geparkeerde auto's langs een smalle landweg, moet je daar dus even tussenin gaan liggen. Is dat erg? Nee, want degenen die er varen hebben de tijd en varen hier juist vanwege de charme van de smalle weg. De daar aangemeerde schepen van bewoners moeten dus ook absoluut niet weggehandhaafd worden. Ook hoeven er ook geen passeerplekken gemaakt te worden. Een beetje snoeien van overhangend groen zou fijn zijn. Meer is in eerste instantie niet nodig.

De Strijp is namelijk uitermate geschikt voor heel kleine bootjes die je liever niet op het enige alternatief - het Rijn-Schiekanaal - tussen de vrachtschepen ziet. Door de beperkte breedte en een lage trambrug (hoogte 1 m25) is de Strijp ook alleen voor die kleine bootjes toegankelijk. Deze waterweg is dus fysiek beperkt en we hoeven niet bang te zijn dat er grote motorboten doorheen zullen gaan."


Op dit moment varen watersportondernemers en aanwonenden al met hun scheepjes door De Strijp, ze hebben hiervoor ontheffing. Ik ben benieuwd hoeveel meer schade Delfland aan de waterecologie verwacht als er wat meer bootjes doorheen komen.

Omdat het niet gaat om het toelaten van alle mogelijke grote botenen, dat zal immers fysiek ook niet gaan, heb ik gevraagd in het vervolg van het onderzoek naar de mogelijkheden ook enkele minmale varianten uit te werken:

1) De Strijp zonder fysieke aanpassing openstellen met een waarschuwingsbord "Smalle watergang, let op, lastig passeren wegens ondiepe waterkanten, overhangende takken en aangemeerde schepen".

2) De Strijp zonder fysieke aanpassing openstellen voor schepen met een maximale lengte van 6 meter (kleinere motorsloepen dus). Een hoogtebeperking is niet nodig vanwege de lage brug.

3) De Strijp zonder fysieke aanpassing openstellen voor alleen elektrische schepen met een maximale lengte van 6 meter. Hoogtebeperking is niet nodig vanwege de lage brug.

Verder heb ik gevraagd bij wijze van pilot een (half) vaarseizoen op deze watergang scheepvaart toe te laten volgens bovengenoemde optie 1. Delfland kan dan monitoren wat er gebeurt. Ik heb hierbij als voorbeeld de smalle Delftse Grachten genoemd:

"Hier mocht, behoudens watertaxi en rondvaartboot, in het recente verleden niet op worden gevaren. Na aandringen van belanghebbenden is de gemeente twee jaar geleden een pilot gestart waarbij elektrische schepen toegestaan zijn op de grachten. Er zijn daarvoor geen grachten verbreed, er zijn geen aangemeerde waterfietsen verwijderd, er zijn geen muurvarens beschadigd, er zijn geen aanvaringen geweest, maar er is wel een groep watersporters en bezoekers die er plezier van heeft. Ook zijn er sindsdien meerdere ondernemers die elektrische sloepjes verhuren aan toeristen die geen zin hebben om een waterfiets te huren.

Kortom Delft is er aantrekkelijker van geworden. Delfland heeft met zijn beleid over de Strijp in de hand of we het gebied tussen Den Haag en Westland zo'n zelfde verbetering willen gunnen. Laten we het waterbewustzijn van onze inwoners vergroten door de mogelijkheden tot fysieke beleving van het water te vergroten."

 

Het CDA ondersteunde mijn betoog. Piet van Adrichem van de VVD Delfland voegde toe dat Delfland toch vooral niet te veel beren en leeuwen op de vaarweg moet zien, en het gewoon eens een seizoen met een pilot moet proberen. Delfland is er echter nog niet klaar voor en wil zorgvuldig te werk gaan. Eerst moeten de effecten van het varen op de onderwaternatuur en de mening van aanwonenden worden bepaald. ChristenUnie SGP en Water Natuurlijk benadrukten hoe belangrijk een zorgvuldige afweging is: een pilot doe je volgens hen alleen met de intentie de watergang open te houden voor scheepvaart.  

Hoogheemraad Hans Middendorp zegde toe de gevraagde minimale varianten mee te nemen in het onderzoek naar de mogelijkheden voor de bevaarbaarheid en met Rijswijk en Den Haag te bespreken. Ook zegde hij toe de mogelijkheid voor een beperkte pilot terug te leggen in de organisatie. Hij gaf daarbij echter aan dat hij niet de illusie had dat een pilot nog voor dit vaarseizoen mogelijk zou zijn.

We blijven dit dossier op de voet volgen, wordt vervolgd!

Varen over de Strijp van Westland naar Den Haag langs Rijswijk en Wateringseveld

Weergaven: 578

Reactie van Richard ten Kate op 10 Mei 2016 op 17.33
Eenrichtings vaarverkeer ?
Westland naar Den Haag ?
Reactie van Johan Spijkerman op 10 Mei 2016 op 18.27

Als bewoner van de Strijp en dus ter plekke bekend, wil ik er toch wel op wijzen dat de watergang De Strijp op de hoogte van de woonwijk De Strijp bijzonder smal is en ondiep in de kanten. Dus passeren is best lastig over zo'n 2 km. Voordat je onder de brug in de Loevesteinlaan doorgaat moet je onoverzichtelijke bochten door. Ook niet fijn al ben je aan het toervaren. Is het daaarnaast ook niet verstandig om de hoogtebeperking bij de Zwet en de brug in de Troelstrakade al aan te geven zodat boten niet voor de onderdoorgang van de Loevesteinlaan in smal vaarwater moeten keren?

Ook ik ben benieuwd naar de mening van de aanwonenden.

Reactie van Guido op 10 Mei 2016 op 19.13

Beste Richard en Johan,

goede suggesties, die, als Delfland dit leest, ongetwijfeld meegenomen worden:

  • eenrichtingsverkeer zou inderdaad ook een optie kunnen zijn, hoewel bijzonder onhandig voor de aanwonenden.
  • voorwaarschuwingsbord voor de hoogte lijkt me ook wenselijk, misschien ook een paar spiegels in de lastige hoeken?
Reactie van Koos Langelaan op 10 Mei 2016 op 19.29

Zou idd verstandig zijn om aan het begin, resp. eind vd route de max. maten aan te geven, zodat niemand hoeft te keren.

Max. lengte van 5 of 6 mtr lijkt me ook verstandig, doorvaart van veilingschuiten met dronken, schreeuwende en pissende jongelui en veel lawaai muziek zal ook de steun aan dit project snel doen vervagen.

Eenrichtingsverkeer is misschien een optie? Op de even uren noordwaarts en oneven uren andersom? Dan hoeft niemand terug over het Rijn-Schiekanaal....... 

Reactie van Richard ten Kate op 10 Mei 2016 op 19.30
Omwonenden kunnen hun speciale vergunning / ontheffing behouden.
Maar van de meute weet je i ieder geval waar ze vandaan komen :-)

Er komt dan wel een heel leuk rondje Westland naar Den Haag bij.
Reactie van Johan Spijkerman op 12 Mei 2016 op 19.31

Reactie van Johan Spijkerman op 12 Mei 2016 op 19.41

Dit stukje Strijp bij de brug in het Oosteinde is al verbeterd (voor de bewoners van de wijk De Strijp?) Kant langs Oosteinde is vernieuwd en aan deze kant is een soort schampplank aangebracht. Als je inzoomt op de buitenbocht zie je duidelijk dat er al een spiegel is geplaatst ;-) Vorig jaar zijn de kanten van het hele stuk van De Zwet tot hier vernieuwd. Maar dat is allemaal goed bereikbaar. Ik ben vanmiddag nog eens langs de woonwijk gefietst en daar is heeeeel veel te doen op vaak moeilijk bereikbare plaatsen. Ook hebben mensen aan de kant van Den Haag op 2 plaatsen de kade verhoogd en een stukje De Strijp ingebracht om makkelijker de in-/uitrit van hun erf te bereiken.

Reactie van Guido op 1 November 2016 op 20.44

Goed nieuws, er komt hoogstwaarschijnlijk een pilot. Lees hier het vervolg!

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2024   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden