Water weblog

Guido van der Wedden

Het Stadsgewest Haaglanden heeft met steun van de provincie Zuid-Holland het initiatief genomen in onze regio een sloepennetwerk te ontwikkelen. Dit naar analogie van de zogenaamde fietsknooppuntennetwerken, die door heel Nederland en België zijn uitgerold. Door bordjes te volgen van het ene genummerde knooppunt naar het andere genummerde knooppunt, kan eenvoudig een route worden gefietst of - in dit geval - gevaren.

 

Slechts weinigen weten hoeveel vaarwegen er eigenlijk in onze regio zijn en waar je varend zoal kan komen. Zo is er een vaarroute van Den Haag binnendoor naar het Westland, dus zonder gebruik van het druk bevaren Rijn-Schiekanaal. En wie weet bijvoorbeeld dat ook landgoed Clingendael en het Louwman museum per sloep te bereiken zijn? Door de mogelijkheden via een sloepennetwerk bekender te maken wordt het gebied interessanter voor toeristen, maar ook voor de eigen inwoners die eens een sloep willen huren of zelf een sloep hebben.

 

De bedoeling is te komen tot de aanleg van een sloepennetwerk in het gebied van het Stadsgewest Haaglanden. Dit sloepennetwerk vormt een verbindende schakel tussen de omliggende (deels nog in voorbereiding zijnde) sloepennetwerken in het Westland– Midden Delfland, Duin- en Bollenstreek, Rijnland en het Groene Hart. Hiermee is voorzien in aansluitingen op de (historische) binnensteden van Den Haag, Delft en Zoetermeer. Op elk knooppunt komt een informatiepaneel met een overzichtskaart.

 

De AWP Delfland ondersteunt dit initiatief tot recreatief medegebruik van de waterwegen in ons gebied van harte. In november 2013 maakte ik daarom deel uit van een bijeenkomst in klein comité onder leiding van het Stadsgewest. Tijdens deze bijeenkomst heeft een aantal kenners van het gebied die zelf ook varen een inventarisatie gemaakt van het mogelijke netwerk. Hierbij is gekeken waar varen mogelijk en interessant is en welke voorzieningen er zijn op de wal. Diverse ambtenaren van gemeentes en organisaties als het watersportverbond en de ANWB zijn vervolgens in december bijeen gekomen om deze inventarisatie te bespreken en verder uit te werken. Doel is nog in 2014 te komen tot het plaatsen van de borden, het ontwikkelen van een app en een kaart voor een sloepennetwerk dat onze regio dekt.

Delft zou extra interessant worden als sloepen ook de stad in zouden mogen varen. De gemeente Delft bereidt een pilot voor om elektrische sloepen toe te staan over de grachten te varen.

Weergaven: 538

Reactie van Guido op 31 Januari 2014 op 6.32

Zie ook het artikel 'Vrije route fluisterboot' in het AD, editie Delft, van 30 januari 2014. Zou het eindelijk zover komen dat de Kantoorgracht weer als toegang tot de stad wordt gemaakt?

Reactie van Guido op 5 Juni 2014 op 13.30

Zie ook het artikeltje "Elektrisch varen op komst in Delfland" elders op mijn weblog.

Reactie van Guido op 9 Juli 2014 op 19.54

Het viel mij op dat de Strijp/ Reijnerwatering niet is toegevoegd aan het sloepennetwerk: deze watergang vormt een directe vaarverbinding tussen Westland/ Midden-Delfland en Den Haag via Wateringseveld, zonder dat daarbij 1,5 uur hoeft te worden omgevaren via het Rijn-Schiekanaal. De Strijp/ Reijnerwatering wordt in het provinciale recreatievaarwegenplan 1984 dan ook genoemd als zogenaamde 'niet provinciale vaarweg'.

Volgens Haaglanden lag de oorzaak bij Delfland.

Vreemd genoeg staat Delfland op deze vaarweg geen gemotoriseerd vaarverkeer (meer) toe. Deze watergang is op sommige punten smal of ondiep, maar dat geldt ook voor veel andere watergangen in ons gebied, waar wel gevaren mag worden. Ik heb hier daarom schriftelijke vragen over gesteld, zie hier voor het vervolg. Uit het antwoord blijkt dat deze watergang op zich van Delfland wel opengesteld kan worden, maar dat daarvoor door gemeentes actie genomen moet worden.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2022   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden